Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat naukowy historyka 1202-H-WNH12-S2
Reguły punktacji przedmiotu

09700300 - Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (s1)
09700300-KRK - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1) (KRK)
12510321 - Historia (s2)
12510321-KRK - Historia (s2) (KRK)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
09700300
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (s1)
09700300-KRK
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (s1) (KRK)
12510321
Historia (s2)
12510321-KRK
Historia (s2) (KRK)
European Credit Transfer System
ECTS
1
(2009/10L - 2009/10L)
4
(2012/13L - ...)
1
(2009/10Z - 2009/10Z)
1
(2009/10Z - 2009/10Z)
1
(2009/10Z - 2009/10Z)
1
(2010/11 - 2011/12)
1
(2009/10Z - 2009/10Z)
1
(2010/11 - 2011/12)
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)