Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 4
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L 2024/25L
0600-S1-ChK-AIK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o współczesnych metodach analizy instrumentalnej. Student poznaje metody spektroskopowe, elektrochemiczne i chromatograficzne w zastosowaniach do analizy substancji czystych i mieszanin. Wiedza obejmuje: podstawy teoretyczne, aspekt jakościowy i ilościowy instrumentalnych metod analitycznych oraz zasady działania aparatury. W ramach bloku student nabywa umiejętności przygotowania próbek analitycznych, zasad kalibracji i sprawdzania aparatury analitycznej, wykonania analiz, metod opracowania i analizy statystycznej wyników oraz przygotowania raportów analitycznych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-FK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dokładna charakterystyka wybranych form kosmetycznych oraz metod ich otrzymywania i regulacji lepkości. Praktyczne badanie stabilności form kosmetycznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-MO
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikrobiologii takimi jak taksonomia mikroorganizmów, budowa komórki prokariotycznej, eukariotycznej oraz wirusów, strategie metaboliczne mikroorganizmów, metody hodowli i identyfikacji. Poznają również możliwości mikroorganizmów jako producentów surowców kosmetycznych oraz zasady badania bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców oraz produktów kosmetycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne mają za zadanie przygotowanie do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie mikrobiologii. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się z preparatyką oraz analizą makroskopową i mikroskopową mikroorganizmów, technikami posiewów bakteryjnych, metodami hodowli, pozyskiwaniem czystych kultur.

Ponadto studenci zapoznają się z wykonywaniem analiz mikrobiologicznych kosmetyków wg obowiązujących norm: analizować przeżywalność bakterii w wybranych produktach kosmetycznych oraz czystość mikrobiologiczną kosmetyków.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-PZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Praktyka zawodowa - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualna 120-to godzinna praktyka zawodowa odbywana w wybranym przez studenta zakładzie pracy w dowolnie ustalonym terminie. Szczegóły odbywania praktyki i jej termin student uzgadnia osobiście z zakładem pracy. Wybranym zakładem pracy mogą być zarówno zakłady produkcyjne jak również firmy i instytucje, których działalność związana jest z aspektem chemicznym.

Strona przedmiotu
0600-S1-ChK-SOKK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omawiane są organiczne komponenty kosmetyczne zawarte w poszczególnych grupach produktów kosmetycznych

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)