Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne do wyboru (oferowane w danym roku akademickim)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-ALGKW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza zagadnienie reprezentacji informacji na poziomie kwantowym i omawia podstawowe algorytmy kwantowe oraz analizę ich złożoności obliczeniowej w porównaniu z odpowiednikami klasycznymi.

Strona przedmiotu
0800-COMSPEC1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składać będzie się z trzech części:

- w części prowadzonej przez dr hab. Bogusławską zapoznamy się wstępnie z najważniejszymi metodami współczesnej teorii układów wielooelektronowych (teoria HF, DFT) (5 h)

- w części prowadzonej przez dr hab. Żuchowskiego omówione zostaną szczegółowo istotne wyprowadzenia, takie jak, metoda drugiej kwantyzacji, rachunek zaburzeń, teoria CC) (10 h)

- w części prowadzonej przez dr hab. Tecmera będą praktyczne ćwiczenia komputerowe które omawiają powyższe metody (45 h)

Strona przedmiotu
0800-M-ASTROMECH brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchacza z podstawową wiedzą dotyczącą budowy, dynamiki oraz własności obserwacyjnych, klasyfikacji i ewolucji galaktyk.

Strona przedmiotu
0800-M-ASDZET brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to wykład monograficzny, prowadzony co dwa lata. W trakcie wykładu prezentowane są źródła astronomiczne, które generują wyrzuty materii w postaci dżetów. Tłumaczone są również różne modele powstawiana dżetów, procesy które odpowiadają z przyspieszanie cząstek w dżetach oraz jak powstaje promieniowanie dżetów.

Strona przedmiotu
0800-CATVAS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the basics of the theory of cataclysmic variable stars from photometric and spectroscopic observations to evolution and up-to-date models.

Strona przedmiotu
0800-M-HITRA brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Astrofizyka wysokiej rozdzielczości czasowej (HTRA od angielskiego High Time Resolution Astrophysics) jest nowym i istotnym oknem astrofizyki, pomagającym zrozumieć szereg zjawisk i procesów promienistych zachodzących w różnych obiektach astrofizycznych. HTRA obejmuje między innymi: optykę kwantową, zmienne kataklizmiczne, pulsary, podwójne układy rentgenowskie, pulsacje gwiazdowe. Podczas wykładu zostaną przedstawione aspekty fizyczne dotyczące ww obiektów oraz dokonującego się rozwoju technologicznego zarówno w zakresie oprzyrządowania, jak i detektorów. W ciągu następnej dekady HTRA w znacznym stopniu przyczyni się do naszego rozumienia Wszechświata. Przyszłe detektory zapewnią zarówno bardzo dużą wydajność kwantową, jak również rozdzielczość czasową w zakresie do nanosekund, a nawet pikosekund.

Strona przedmiotu
0800-ASTROBIO brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the basics of astrobiology from the formation of planetary systems to methods of signal detection from extraterrestrial civilisations.

Strona przedmiotu
0800-INDEFUT brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-INQUAN brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Postulaty mechaniki kwantowej

2. Operatory gęstości

3. Układy złożone

4. Odwzorowania i kanały kwantowe

5. Ewolucja kubitu

6. Równanie master dla półgrupy

7. Rozwiązania analityczne

8. Równanie master z jądrem pamięci

9. Bezsplotowe równania master

Strona przedmiotu
0800-M-INSPELIS brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadzający podstawowe wiadomości o oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego z materią. Poświęcony jest podstawowym metody opisu kształtów linii widmowych absorbowanych lub emitowanych przez atomy i cząsteczki w fazie gazowej. Przedstawione zostaną najważniejsze pojęcia potrzebne do zrozumienia opisu widm molekularnych w fazie gazowej, w podstawowym zakresie.

Strona przedmiotu
0800-M-KODKOK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia teorii informacji i kodowania, kompresji danych oraz kryptografii. Centralnym pojęciem, dla programu tego wykładu jest entropia Shannona.

Strona przedmiotu
0800-M-NANOINŻKW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest skierowany do studentów posiadających podstawową wiedzę z mechaniki kwantowej i teorii ciała stałego. Na wykładach zostaną omówione najnowsze osiągnięcia kwantowej fizyki teoretycznej i eksperymentalnej pozwalające uzyskać i badać układy o nanoskopowych rozmiarach. W ramach wykładów skupimy się na wyjaśnieniu od strony teoretycznej makroskopowych efektów kwantowych, własności wybranych nanostruktur oraz izolatorów topologicznych. Wykłady będą miały charakter bardziej specjalistyczny, na których studenci zostaną zaznajomieni z szeregiem modeli teoretycznych oraz kryteriami stosowalności różnych przybliżeń do opisu układów oddziałujących.

Strona przedmiotu
0800-M-NOTEPROZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie nowoczesnych form dydaktycznych: interdyscyplinarnych, konstruktywistycznych, interaktywnych. Korzystamy z najnowszych osiągnięć dydaktyki i pedagogiki kognitywistycznej oraz dokonań w zakresie międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Strona przedmiotu
0800-COMSPEC2 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do najnowocześniejszych metod post-Hartree-Focka i ich zastosowanie do modelowania powierzchni energii potencjalnej i interakcji molekularnych.

Strona przedmiotu
0800-M-TINFOR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Jak zmierzyć posiadaną informację, systemy decyzyjne i kod Huffmana, informacja Shannona.

2. Własności informacji Shannona, informacja całkowita i warunkowa, informacja wzajemna.

3. Przesyłanie informacji przez kanał, przepustowość kanału, twierdzenie Shannona, kody korygujące błędy.

4. Informacja o wyniku procesu Markowa, przybliżenia Markowowskie procesu, informacja na znak lub jednostkę czasu w językach naturalnych.

5. Złożoność Kołmogorowa

6. Algorytmy kompresji danych

7. Fizyczne aspekty informacji - zasada Landauera i rozkład Gibbsa

8. Elementy kwantowej Teorii Informacji

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)