Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Informatyka Stosowana s2. Przedmioty do wyboru specjalistyczne (wszystkie)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
0800-ADSERW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z działaniem, funkcjami i wbudowanymi narzędziami administracyjnymi serwerowego systemu operacyjnego firmy Microsoft. Zajęcia prowadzone będą na przykładzie najnowszej jego wersji, czyli Windows Server 2019. Zdobyte umiejętności pozwolą na sprawne zarządzanie i konfigurację maszyn serwerowych zarządzanych przez systemy 
z rodziny Windows Server (nie tylko w jego najnowszej wersji).

Strona przedmiotu
0800-AR2APD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych. Celem wykładu jest przedstawienie problemów występujących podczas całego procesu pozyskiwania i przetwarzania. Wykład obejmuje 30 godzin na którym przedstawiane są i porównywane poszczególne rozwiązania.

Zajęcia laboratoryjne pozwalają na pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej. Przeprowadzane są na komputerach wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na zbudowanie modelu układu oraz analizę zachowań. Zajęcia obejmują 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Strona przedmiotu
0800-ALGKW brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza zagadnienie reprezentacji informacji na poziomie kwantowym i omawia podstawowe algorytmy kwantowe oraz analizę ich złożoności obliczeniowej w porównaniu z odpowiednikami klasycznymi.

Strona przedmiotu
0800-ANSYG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Analiza sygnałów" obejmuje omówienie podstaw matematycznych

wybranych metod analizy i przetwarzania sygnałów znajdujących

zastosowanie w informatyce stosowanej. Z uwagi na sposób przedstawienia

danych w literaturze, omówione zostaną wybrane metody dekompozycji

macierzy, tensorów i szeregów czasowych na składowe. Omówiona zostanie

również wielość możliwych reprezentacji sygnału, zarówno ze względu na

dziedzinę reprezentacji (np., czas, częstotliwość, przestrzeń) jak i na

sposób reprezentacji w danej dziedzinie zależny od wyboru słownika

(m.in., transformata Fouriera, analiza falkowa, analiza EMD, ICA). Sięgniemy

również do najnowocześniejszych metod reprezentacji sygnału, w

szczególności reprezentacji rzadkiej sygnału. Wskazane zostaną

zastosowania omawianych metod, z naciskiem na informatykę stosowaną i

neuroinformatykę.

Strona przedmiotu
0800-BIOMBD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z przeszukiwaniem i łączeniem ze sobą informacji z internetowych baz danych biologicznych i medycznych, takich jak bazy danych sekwencji genomowych i białkowych, baza danych struktur białkowych, baza danych chorób i lekarstw.

Strona przedmiotu
0800-CUDA brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

NVIDIA wprowadziła technologię CUDA umożliwiającą wykorzystanie procesorów graficznych do prowadzenia równoległych obliczeń ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych. Celem kursu jest wprowadzenie do programowania procesorów graficznych w języku CUDA C.

Strona przedmiotu
0800-AR2CSWIZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami systemów wizyjnych oraz przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Materiał zostanie podzielony na następujące bloki tematyczne:

A. Wprowadzenie do systemów wizyjnych

B. Przetwarzanie obrazów: obraz cyfrowy, punktowe metody przetwarzania obrazów, kontekstowe metody przetwarzania obrazów, geometryczne przekształcenia obrazów

C. Analiza i rozpoznawanie obrazów: wyznaczanie cech obrazów, analiza cech, klasyfikacja

D. Rodzaje systemów wizyjnych: systemy w biomedycynie, obserwacji lotniczej i satelitarnej, przemysłowe, nadzoru i bezpieczeństwa, inne rodzaje systemów.

Strona przedmiotu
0800-EDZBIOD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0800-INANOB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstaw inteligentnej analizy obrazów. Kurs ma na celu podanie podstaw inteligentnej analizy sygnału z naciskiem na praktyczne zastosowania podanych metod. Głównym celem jest uzyskanie umiejętności stworzenia systemu do rozwiązania konretnego problemu sprecyzowanego na pierwszych zajęciach laboratoryjnych. Projekt może być realizowany w dowolnym języku programowania, który posiada interfejs do biblioteki OpenCV.

Strona przedmiotu
0800-M-KODKOK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia teorii informacji i kodowania, kompresji danych oraz kryptografii. Centralnym pojęciem, dla programu tego wykładu jest entropia Shannona.

Strona przedmiotu
0800-AR2LOGRO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia szereg zagadnień dotyczących różnych sposobów reprezentacji nieokreśloności za pomocą zbiorów rozmytych. Prezentowane są także zagadnienia związane ze logiką rozmytą a systemami rozmytymi, projektowanie systemów rozmytych w środowisku MatLab/Simulink.

Strona przedmiotu
0800-PROTGIER brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z procesem tworzenia gier wideo i wprowadzenie w realia branży gamedev.

Strona przedmiotu
0800-PROGIER brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadzi narzędzia programowania gier 2D i 3D w systemach iOS w narzędziach natywnych i w wieloplatformowych (Unity)

Strona przedmiotu
0800-PROSERW brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia zastosowanie technologii Node.js oraz MongoDB w programowaniu serwisów Web. Podczas zajęć student zrealizuje 2 projekty:

1. Aplikacja przetwarzająca dane uzyskane poprzez USOS API na potrzeby społeczności akademickiej UMK.

2. Serwis udostępniający zaprojektowane przez studenta API na potrzeby gospodarcze bądź społeczne.

Strona przedmiotu
0800-KK-APIC brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący zarządzania urządzeniami sieciowymi przy wykorzystaniu języka Python w środowisku REST API.

Strona przedmiotu
0800-PROSIKO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów komunikacji pomiędzy procesami komputerowymi i praktycznych problemów związanych z projektowaniem i programowaniem systemów komunikujących się.

Strona przedmiotu
0800-PROGUMO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie omawiane będą zagadnienia charakterystyczne dla projektów na urządzenia mobilne. Wykorzystana zostanie technologia Xamarin, która pozwala na tworzenie aplikacji na wiele platform.

Na laboratorium omawiane będą zagadnienia charakterystyczne dla projektów na urządzenia mobilne. Wykorzystana zostanie technologia React Native, która pozwala na tworzenie aplikacji na wiele platform.

Strona przedmiotu
0800-PROANIM3D brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Projektowanie i animacja 3D obejmuje szeroki zakres działań związanych z nauką tworzenia i edytowania brył przestrzennych, swobodnego modelowania i przygotowywania obiektów 3D do środowiska gier komputerowych. Opracowywania paczek assetów niezbędnych do dalszej pracy. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z kluczowymi zagadnieniami z zakresu animacji 3D. Pozna on od strony praktycznej proces projektowania, optymalizacji oraz tworzenia animacji gotowej do użycia w silnikach gier. Zapozna się z różnymi podejściami do procesu animacji - od bardziej zaawansowanych i czasochłonnych po szybkie, lecz uproszczone.

Strona przedmiotu
0800-PROZOB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych. Materiał zostanie podzielony na następujące bloki tematyczne:

A. Wprowadzenie

B. Metody przetwarzanie obrazów: metody punktowe, kontekstowe, geometryczne i transformat

C. Opis obrazów: wyznaczanie cech obrazów binarnych, w skali szarości i kolorowych, metody punktów charakterystycznych

D. Metody rozpoznawania wzorców dla obrazów cyfrowych: uczenie nadzorowane – klasyfikacji i regresji oraz nienadzorowane – grupowanie, selekcja cech

Strona przedmiotu
0800-KK-SIECIBP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący projektowania i tworzenia sieci bezprzewodowych, w tym również wykorzystujących kontrolery WLAN.

Strona przedmiotu
0800-KKCCNA-RS-3 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczący zaawansowanych aspektów projektowania i tworzenia sieci komputerowych. Jest to trzeci z czterech kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu Cisco CCNA.

Strona przedmiotu
0800-AR2SINEUMOD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia szereg zagadnień dotyczących różnych sposobów zastosowania sztucznych sieci neuronowych w problematyce sztucznej inteligencji oraz sterowaniu.

Prezentowane są także zagadnienia związane ze realizacją systemów neuronowych w środowisku MatLab/Simulink.

Strona przedmiotu
0800-SIGIER brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

• przedstawienie studentom technik tworzenie gier z

użyciem silnik Unreal Engine,

• omówienie zagadnień związanych z rozwijaniem gier.

Strona przedmiotu
0800-AR2SOCZARZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z systemów operacyjnych czasu rzeczywistego mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu:

- systemów czasu rzeczywistego,

- systemów operacyjnych czasu rzeczywistego,

- mechanizmów sterowania z wykorzystaniem RTOS.

Uczestnik przedmiotu zdobędzie praktyczną wiedzę odnośnie tworzenia aplikacji czasu rzeczywistego, stosując do tego celu system operacyjny czasu rzeczywistego.

Strona przedmiotu
0800-SSNEUR brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Sieci neuronowe" omawia kluczowe zagadnienia związane z algorytmami powstałymi na skutek inspiracji neurobiologicznych. Obejmuje podstawowe wiadomości na temat neurobiologii, omawia najprostsze modele rozproszonego przetwarzania informacji, różne wczesne pomysły układów uczących się, szczegółowo omawia perceptrony wielowarstwowe, liczne warianty algorytmów uczących takie układy, oraz wybrane zastosowania, sieci wykorzystujące radialne funkcje bazowe, oraz sieci dynamiczne i samoorganizujące. Wykład porusza też tematykę głębokich sieci neuronowych.

Strona przedmiotu
0800-SCEFAGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest roli i funkcjonowaniu narracji, historii i fabuły w grach cyfrowych. Poszczególne bloki tematyczne odnosić się będą do różnych gatunków gier, relacji i proporcji między historią opowiadaną w grze a elementami czysto ludycznymi, oraz cechach charakterystycznych tego, w jaki sposób narracja może być realizowana w grach (narrative design, environmental storytelling, emergent narrative i inne).

Kurs powiązany będzie z kursem Moodle; w trybie zdalnym zajęcia będą łączyć elementy nauczania synchronicznego (telekonferencje) oraz asynchronicznego (materiały na kursie Moodle).

Strona przedmiotu
0800-UMASZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w dziedzinę uczenia maszynowego i datamining.

Można poznać szereg algorytmów, które służą do zaawansowanej analizy danych różnego typu.

Można także zapoznać się z różnymi środowiskami data mining gotowymi do użycia. Studenci uczą się implementować algorytmy uczenia maszynowego.

Strona przedmiotu
0800-WIRTRZE brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Wirtualna Rzeczywistość obejmuje zakres wiedzy związany z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Uczy pracy w programie Unity w połączeniu z zestawem Oculus Rift oraz Oculus Go i Quest.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)