Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
1402-HSN-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z pełnym spektrum zjawisk zachodzących w sztuce nowożytnej obejmującej malarstwo, rzeźbę, architekturę i rzemiosło artystyczne z uwzględnieniem tła historycznego i kulturowego Europy.

Strona przedmiotu
1402-NŻPO-2Z-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel nauczania: na zajęciach studenci zapoznają się z malarstwem, rzeźbą i architekturą europejską doby nowożytnej w ujęciu historycznym z uwzględnieniem najnowszych badań metodologicznych

Zakres: obejmuje materiał z dziedziny architektury i teorii

architektury europejskiej, malarstwa i rzeźby od połowy XV wieku do około 1800 r. (renesans,manieryzm, barok, rokoko i pluralizm stylowy XVIII stulecia).

Strona przedmiotu
1402-MKZ-KA-2Z-RK-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne zapoznanie studentów z zabiegami i materiałami konserwatorskimi stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych.

Strona przedmiotu
1402-NK-KN-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zastosowanie kamienia naturalnego w rzeźbie i architekturze. Historyczne i współczesne metody wydobycia kamienia. Techniki kamieniarskie. Obróbka dawna i współczesna, ręczna i mechaniczna. Narzędzia kamieniarskie.

Strona przedmiotu
1402-GPE-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geneza i klasyfikacje minerałów i skał, warunki. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu: powstania i budowy Ziemi, pola potencjałowe Ziemi, ziemski strumień cieplny, procesy endogeniczne i egzogeniczne, geneza i klasyfikacja skał, datowanie względne i bezwzględne skał, teoria dryfu płyt litosfery, tektonika, orogenezy, wietrzenie – transport i sedymentacja, diageneza, metamorfizm, procesy erozji na tle zmian klimatu. Metodyka badawcza w petrologii. Właściwości petrofizyczne skał.

Strona przedmiotu
1402-PMA-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pracownia malarstwa jest realizowany w formie ćwiczeń w zakresie malarskich studiów i szkiców z natury. Przedmiot wprowadza studenta w podstawy problematyki malarstwa oraz wyposaża w podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji zadań artystycznych i konserwatorskich.

Podstawowym celem ćwiczeń w pracowni malarstwa jest nabycie przez studentów elementarnych umiejętności obserwacji natury, posługiwania się językiem malarskim, komponowania na płaszczyźnie oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na kolor. Program realizowany jest poprzez studia martwych natur, postaci oraz pejzażu.

Strona przedmiotu
1402-PRY-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności obserwacji natury

i kształtowania jej obrazu na płaszczyżnie przy pomocy mediów

rysunkowych. Ponadto studenci poznaja podstawowe problemy

związane z komponowaniem obrazu i ich rozmaitość.

Strona przedmiotu
1402-PRz-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Pracownia Rzeźby prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Strona przedmiotu
1402-Pkzk-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Teoretyczne zapoznanie studentów z przyczynami i mechanizmem niszczenia zabytków na podłożu kamiennym, rozpoznawaniem objawów tych zniszczeń, a także sposobami badania i zabezpieczania profilaktycznego, różnych kamieni naturalnych i sztucznych wraz z ich warstwami dekoracyjnymi.

Strona przedmiotu
1402-WZK-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu w semestrze III oraz ćwiczeń laboratoryjnych w semestrze IV (Metodyka konserwacji zabytków - wzmacnianie). Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami i substancjami stosowanymi do wzmacniania zabytków kamiennych charakteryzujących się zmniejszoną wytrzymałością mechaniczną. Omówione zostaną metody nasycania rzeźb i detali kamiennych w pracowni oraz "in situ".

Strona przedmiotu
1402-ŻS-RK-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków” mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie z zakresu chemii związków wielkocząsteczkowych.

Strona przedmiotu
1402-ŻSK-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków” mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii polimerów w celu praktycznego jej wykorzystania podczas prac konserwatorskich.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)