Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-HGR-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowany w czasie wykładu materiał obejmuje historię grafiki od średniowiecza do 1. połowy XX wieku w układzie chronologicznym z

uwzględnieniem specyfiki poszczególnych technik i ich odmian, szkół i środowisk, twórczości wybitnych artystów grafików od A. Dürera po P. Picasso i dzieł o przełomowym znaczeniu.

Strona przedmiotu
1402-HSN-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zaznajomienie studentów z pełnym spektrum zjawisk zachodzących w sztuce nowożytnej obejmującej malarstwo, rzeźbę, architekturę i rzemiosło artystyczne z uwzględnieniem tła historycznego i kulturowego Europy.

Strona przedmiotu
1402-LIT-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu liternictwa.

Strona przedmiotu
1402-SPM-PS-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z metodami identyfikacji materiałów stosowanych do wykonania dzieł sztuki ze szczególnym uwzględnieniem spoiw i podłoży malarskich.

Strona przedmiotu
1402-PMA-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pracownia malarstwa jest realizowany w formie ćwiczeń w zakresie malarskich studiów i szkiców z natury. Przedmiot wprowadza studenta w podstawy problematyki malarstwa oraz wyposaża w podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji zadań artystycznych i konserwatorskich.

Podstawowym celem ćwiczeń w pracowni malarstwa jest nabycie przez studentów elementarnych umiejętności obserwacji natury, posługiwania się językiem malarskim, komponowania na płaszczyźnie oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na kolor. Program realizowany jest poprzez studia martwych natur, postaci oraz pejzażu.

Strona przedmiotu
1402-POZ-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poprzez cykl ćwiczeń zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z dziedziny materiałoznawstwa konserwatorskiego i introligatorskiego, zapoznanie z tradycyjnym i współczesnym warsztatem introligatora, zapoznanie z terminologią konserwatorską w zakresie introligatorstwa, przekazanie wiedzy o zasadach konstruowania odpowiednich opakowań ochronnych do zabytków (pudła, obwoluty, futerały, passe-partou’t). Wiedza obejmuje zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne umiejętności nabyte podczas realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Strona przedmiotu
1402-PRY-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności obserwacji natury

i kształtowania jej obrazu na płaszczyżnie przy pomocy mediów

rysunkowych. Ponadto studenci poznaja podstawowe problemy

związane z komponowaniem obrazu i ich rozmaitość.

Strona przedmiotu
1402-PKZ-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynniki niszczące zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne na podłożu papierowym, skórzanym rodzaje zniszczeń przez nie powodowane. Pojęcie i zasady profilaktyki konserwatorskiej. Prawidłowe warunki przechowywania zbiorów. Ocena ryzyka.

Strona przedmiotu
1402-TPS-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

WYKŁAD

Wykład poświęcony jest historii, właściwości, i technologi materiałów celulozowych (papier, kartony, tektury, materiały pochodne celulozie) oraz proteinowych (pergamin, skóry garbowane).

Omawiane są także zagadnienia związane z procesami degradacji tych materiałów.

ĆWICZENIA

Ćwiczenia poświęcone są badaniom właściwości wytworów papierniczych (papier, kartony, tektury) oraz proteinowych (pergamin, skóry garbowane) oraz wybranych materiałów pochodnych celulozie, a także metodom badań zachodzących procesów degradacji w tych materiałach.

Zajęcia z technologii papieru mają powiązanie ze wszystkimi pracowniami introligatorskimi, badawczymi i konserwatorskimi. Znajomość technologii i techniki wykonania wytworów papierowych jest absolutnie konieczna dla czynnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych od II do VI roku w ZKPiS.

Brak podstaw znajomości technologii i techniki wykonania wytworów papierowych uniemożliwia realizowanie badań i prac konserwatorskich.

Strona przedmiotu
1402-ŻSK-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków” mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu chemii polimerów w celu praktycznego jej wykorzystania podczas prac konserwatorskich.

Strona przedmiotu
1402-ŻS-PS-2Z-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia „Żywice sztuczne w konserwacji zabytków z papieru i skóry” mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktyczne jej wykorzystanie z zakresu chemii związków wielkocząsteczkowych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)