Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z 2024/25Z 2024/25L
2525-s1ETN1Z-AL
Antropologia lingwistyczna (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-AW
Antropologia wizualna (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-EP
Etnologia Polski (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-EP-E1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnik zapoznaje się z fenomenem polskiej kultury zwanej "ludową" w jej formie tradycyjnej oraz w ujęciu współczesnym zmierzającym w kierunku kultury lokalnej, regionalnej, małych wspólnot. Kultura ludowa rozumiana jako ewoluujące zjawisko kulturowe oraz obszar badawczy, zostaje ukazana na tle historycznym oraz w ujęciu problemowym. Student zapoznaje się z sylwetkami najważniejszych badaczy kultury ludowej, poznaje obszary zainteresowań oraz metody badawcze, jak również poznaje podstawowe elementy kultury materialnej, społecznej i duchowej dawnej wsi.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-FA-AD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-FA-AM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-FK
Filozofia kultury (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przegląd wybranych zagadnień z filozofii kultury z silnym akcentem położonym na filozoficzne uwikłania nauk o kulturze: ontologię kultury, problematykę wyjaśniania zjawisk kulturowych, etyczne uwikłanie badania kultury, kulturowe usytuowanie badacza/ki. Przedmiot zorientowany jest na problematykę współczesną, toteż nad niewielką ilością ujęć klasycznych dominować będą odniesienia do współczesnych dociekań dotyczących kultury prowadzonych zarówno w obrębie filozofii, jak i dyscyplin pozafilozoficznych (socjologii, antropologii/etnologii, kulturoznawstwa, cultural studies itd.). Szczególna uwaga zostanie także poświęcona dynamice kultury współczesnej.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-FS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium zapoznaje studenta z zagadnieniami dotyczącymi folkloru słownego (literatury ludowej) społeczności wiejskiej przełomu wieku XIX i XX, jak też wybranych form folkloru miejskiego i współczesnego folkloru internetowego.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-HK
Historia kultury (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć jest skoncentrowana wokół dziejowego procesu tworzenia kultury przez społeczności ludzkie bądź wybitne jednostki. Celem zajęć jest prezentacja w formie wykładu wybranych zagadnień z historii europejskiego kręgu kulturowego oraz wprowadzenie najistotniejszych pojęć związanych z niektórymi okresami w rozwoju kultury. Cykl zajęć obejmuje zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju kultury oraz próbę syntetycznego ujęcia procesu ewolucji kultury od form historycznie dawniejszych w kierunku współczesnych. Po zaprezentowaniu wstępnych informacji na temat historii kultury. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kulturę staropolską. Sięgniemy do podstaw idei sarmatyzmu. Obyczajów staropolskich (uroczystości rodzinne wesela, chrzciny i ceremonie pogrzebowe) poszukamy ciągłości niektórych zwyczajów we współczesnej kulturze.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-PFK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest przegląd wybranych zagadnień z filozofii kultury z silnym akcentem położonym na filozoficzny wymiar nauk o kulturze: ontologię kultury, problematykę wyjaśniania zjawisk kulturowych, etyczne uwikłanie badania kultury, kulturowe usytuowanie badacza/ki. Przedmiot zorientowany jest na problematykę współczesną, toteż nad niewielką ilością ujęć klasycznych dominować będą odniesienia do współczesnych dociekań dotyczących kultury prowadzonych zarówno w obrębie filozofii, jak i dyscyplin pozafilozoficznych (socjologii, antropologii/etnologii, kulturoznawstwa, cultural studies itd.).

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-TIMBE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do technik badawczych stosowanych w naukach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem technik prowadzenia etnologicznych/antropologicznych badań terenowych, analizy ich wyników i przedstawiania rezultatów.

Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-TMBE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2525-s1ETN1Z-TINF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studentów do efektywnego wykorzystania z technologii cyfrowych w warsztacie badawczym współczesnej humanistyki i nauk społecznych.

Główny nacisk położony został na zapoznanie studentów z przetwarzaniem, analizą i opracowaniem cyfrowych zasobów sieciowych w tym wyspecjalizowanych repozytoriów i silników wyszukiwarek zasobów naukowych w tym pracę z różnymi modułami baz danych w aspekcie sieciowym. Bloki tematyczne:

 • wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy badacza humanisty: bazy danych, aplikacje graficzne, edycja audio i wideo,

 • efektywne wykorzystanie sieci (kwerenda cyfrowa) i obróbka informacji naukowej,

 • specyficzne funkcje podstawowych aplikacji biurowych, które znajdują swoje zastosowanie w pracy humanisty (zasady przygotowania i obróbki materiału do druku),

 • popularyzacji dyscypliny.

 • Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WAK brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis
  Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WE/AK brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2023/24
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Zadaniem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z dziejami i ewolucją etnologii/antropologii kulturowej - dyscypliny wyrosłej z zainteresowania obcością, odmiennością kulturową.

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WDHK brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  W ramach przedmiotu zostaną omówione podstawowe zagadnienia historii kultury. Wykład ma charakter chronologiczno-problemowy. Zostają zatem zaprezentowane zjawiska kulturowe ukazane jako przebiegające w czasie: od antropogenezy po rewolucję naukowo-techniczną, jednocześnie w tym pryzmacie przedstawione zastają także zagadnienia wiązane z kulturowymi fenomenami, takim jak choćby: życie codzienne, materialność, idee, czas, praca etc.

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-WHS brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
  Semestr zimowy 2023/24
  • Wykład - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Wykład obejmuje historię historii sztuki, towarzyszące jej od zarania podstawowe teorie artystyczne i filozoficzne oraz elementy terminologii podstawowych dziedzin sztuki i nauk pokrewnych (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuki performatywne i multimedialne).

  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-ZWA-FIF brak brak brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2024/25
  • Laboratorium - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis
  Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
  Strona przedmiotu
  2525-s1ETN1Z-ZWA-F/T brak brak
  Zajęcia przedmiotu
  Semestr zimowy 2021/22
  • Laboratorium - 30 godzin
  Semestr zimowy 2022/23
  • Laboratorium - 30 godzin
  Semestr zimowy 2023/24
  • Laboratorium - 30 godzin
  Grupy przedmiotu

  Skrócony opis

  Zawodowe warsztaty antropologiczne: Fotografia i film

  Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z fotografią i filmem, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej i jej subdyscyplinie antropologii wizualnej.

  Zawodowe warsztaty antropologiczne: Techniki audiowizualne

  Zajęcia mają na celu podstawowe i praktyczne zapoznanie studentów z technikami audiowizualnymi, wykorzystywanymi w obrębie antropologii kulturowej.

  Zajęcia do wyboru

  Strona przedmiotu
  ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)