Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Stacjonarne studia pierwszego stopnia - Chemia - Semestr 6
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25 - Rok akademicki 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22L 2022/23 2022/23L 2023/24 2023/24L 2024/25 2024/25L
0600-S1-SP/W-ChCS brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-O-CNORG brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z wykładu (60 h), ćwiczeń audytoryjnych (30 h) oraz laboratorium (90 h). Wykład zapoznaje głównie z chemią najważniejszych dla naszej cywilizacji pierwiastków i ich związków w aspekcie przemysłowym i środowiskowym.Na ćwiczeniach omawiane są najważniejsze pojęcia i teoretyczne podstawy chemii nieorganicznej. Laboratorium uczy metod syntezy, separacji, identyfikacji i badania właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-LD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 75 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 75 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-KNRM brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 35 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są: kosmochemia, zagadnienia z zakresu „zielonej chemii”, związki nieorganicznych we współczesnych materiałach i nanomateriałach oraz ważniejsze związki nieorganiczne spotykane w gospodarstwie domowym i rolnictwie. Celem przedmiotu jest ukazanie praktycznych aspektów chemii nieorganicznej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków nieorganicznych o znaczeniu praktycznym. Zajęcia z tematyki chemii kosmosu prowadzone są w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.

Strona przedmiotu
0600-S1-O-PB
Podstawy biochemii (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-PF
Podstawy fotochemii (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza na temat promieniowania elektromagnetycznego, jego wpływu na materię i wykorzystania w nauce oraz procesach przemysłowych; fotochemia polimerów syntetycznych i naturalnych, wprowadzenie do podstawowych metod obliczeniowych stosowanych w fotochemii.

Strona przedmiotu
0600-S1-PD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 200 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 200 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 200 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 100 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S1-SPD brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej oraz prezentacja wyników.

Strona przedmiotu
0600-S1-SP/W-WChN brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z serii wykładów oraz pracowni stanowiących wprowadzenie do szeroko rozumianej chemii materiałowej oraz nanotechnologii. Pomimo, że jest to przedmiot do wyboru, to jest on prowadzony z powodzeniem od kilku lat. Wykład obejmuje omówienie metod otrzymywania nanomateriałów. W czasie zajęć szczególna uwaga zwracana jest na metody otrzymywania oraz charakteryzację ich właściwości fizykochemicznych. Omawiane są aspekty praktyczne związane z komercyjnym zastosowaniem nanomateriałów.

Realizację zajęć zaplanowano w laboratoriach Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy. Obejmują one syntezę wybranych grup nanomateriałów, modyfikacje ich struktury oraz natury chemicznej. Duża uwaga zwracana jest na jak najszersze wykorzystanie metod instrumentalnych. Zajęcia laboratoryjne związane są z treściami programowymi przerabianymi na wykładach. Studenci wykonuje zadania samodzielnie po przygotowaniu w oparciu o dostępną instrukcję oraz zalecaną literaturę.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)