Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kierunek: Chemia kosmetyczna - semestr 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2019/20 2019/20Z 2020/21 2020/21Z 2021/22 2021/22Z 2022/23 2022/23Z 2022/23L
0600-S2-ChK-CKK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są zagadnienia z zakresu chemii koordynacyjnej, rozszerzonej o zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka, w tym w przemyśle kosmetycznym. Zasadniczym celem jest ukazanie praktycznych aspektów chemii koordynacyjnej na tle niezbędnych podstaw teoretycznych. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają studentowi zapoznanie się z techniką syntezy, separacji i analizy związków koordynacyjnych w kosmetykach i o znaczeniu biologicznym i medycznym.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-ChNEK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z podstawami chemii ciała stałego, chemii nieorganicznej pierwiastków przejściowych i nieorganicznej chemii kosmetycznej. Akcentuje utylitarny charakter szeregu typów związków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-FitK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy aktualnych trendów kosmetycznych związanych z kosmetykami naturalnymi. Obejmuje przegląd surowców pochodzenia roślinnego z uwzględnieniem występujących w nich substancji biologicznie czynnych. Przedstawia metody przetwarzania surowców roślinnych, zasady ich nazewnictwa według INCI. Szczegółowo omawia skład chemiczny oraz właściwości surowców pochodzenia roślinnego, a także sposób ich działania na skórę, włosy oraz paznokcie. Pokazuje jak obliczyć bezpieczne ilości surowców w recepturach fitokosmetyków.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-LD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-MO brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest analiza właściwości fizyko-mechanicznych oraz chemicznych materiałów przeznaczonych na opakowania kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-NK brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu nanotechnologii ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów mających zastosowanie w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu syntezy i modyfikacji nanomateriałów węglowych, metalicznych i ceramicznych i innych, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-PBEK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu biochemii i biotechnologii enzymów oraz substancji biologicznie czynnych, metodami oraz możliwościami ich wykorzystania w kosmetologii i przemyśle kosmetycznym. Przedstawione zostaną także podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych oraz ludzkich, w tym możliwości ich wykorzystania w kosmetologii.

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-MGR2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Laboratorium - 60 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 400 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 400 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej oraz prezentacja wyników.

W ramach godzin przeznaczonych na laboratorium i pracę magisterską student wykonuje zaplanowane eksperymenty i przygotowuje pracę

Strona przedmiotu
0600-S2-ChK-SNSPF brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o wpływie promieniowania UV na skórę i o sposobach ochrony przed szkodliwym działaniem promieni UV. Student zdobędzie wiedzę o substancjach promieniochronnych i przyspieszających opalanie oraz relacjach pomiędzy ich budową i działaniem. Student pozna metody oceny i opisu skuteczności działania środków promieniochronnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)