Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalnościowe - stacjonarne studia drugiego stopnia (S2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18 - Rok akademicki 2017/18
2018/19 - Rok akademicki 2018/19
2019/20 - Rok akademicki 2019/20
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18 2018/19 2019/20 2019/20L 2020/21 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z
0600-S2-SP/W-ChBio brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej chemii medycznej takimi jak: klasyfikacja leków, źródła leków, teoria receptorów, mechanizm działania leków, projektowanie leków i obrazowanie medyczne, analityka medyczna.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-ChP brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 55 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Laboratorium - 65 godzin
 • Wykład - 55 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcia podstawowe i terminologia w polimerach. Mechanizmy i kinetyka polireakcji.Termodynamika procesów polireakcji.Ogólna charakterystyka polimerów syntetycznych i naturalnych.

Zastosowanie instrumentalnych metod badawczych do badania wybranych właściwości polimerów.

Wiedza dotycząca właściwości mechanicznych i termicznych polimerów.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-ChSBio brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Laboratorium - 53 godzin
 • Wykład - 67 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zachowanie czystości i bioróżnorodności ekosystemów wodnych i glebowych jako warunek zrównoważonego rozwoju.Chemiczne aspekty sanitacji wód naturalnych i gleb. Test toksyczności. Usuwanie barwy ścieków. Usuwanie z wód związków żelaza i manganu metodą fizykochemiczną. Wpływ kwaśnych deszczów na gleby i wody podziemne.Dezynfekcja wody. Oczyszczanie gleb metodą chemiczno-biologiczną.Bilans materii organicznej.Utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych Rodzaje odpadów.Definicja trucizny, czynniki warunkujące toksyczność.Dawka a efekt toksyczny, ocena zagrożenia toksykologicznego, przepisy i regulacje prawne.Rodzaje zatruć, interakcja. Skutki działania związków chemicznych. Uzależnienie – toksykomanie.Rozwój ekonomiczny i środowiska a zdrowie człowieka.Prawo ochrony środowiska w aspekcie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym; analiza konstytucji RP w kontekście zagadnień ochrony środowiska; zasady i funkcje prawa ochrony środowiska, charakterystyka ustaw szczególnych.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-ChZBio brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2019/20
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności oraz mikrobiologii. Pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zasadami analizy żywności przy stosowaniu standardowych metod analitycznych. Ponadto, zapoznaje studentów z wybranymi zagadnieniami z technologii żywności.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z możliwością wykorzystania nowoczesnych metod instrumentalnych do analizy żywności oraz układów zawierających biopierwiastki. Student nabywa umiejętność wyboru odpowiednich procedur w analizie żywności i materiałów zawierających biopierwiastki. Absolwent posiada umiejętność obsługi aparatury analitycznej i wykonywania analizy fizykochemicznej wg procedur, PN, Zakładowych Procedur Kontroli

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-ET brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie z wybranymi aspektami współczesnych technologii chemicznych, obejmującymi zasady racjonalnego wykorzystania surowców i energii oraz kompleksowego zagospodarowania odpadów przemysłowych w oparciu o wybrane procesy z zakresu technologii nieorganicznej. Zajęcia obejmują również tematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, z wprowadzaniem zasad „zielonej chemii” do praktyki przemysłowej oraz z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-SPKo brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie różnego rodzaju składników receptury kosmetycznej oraz metod ich badania, a także przedstawienie metod oceny bezpieczeństwa i skuteczności kosmetyków.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-SO brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 65 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 55 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W skład tego bloku wchodzą zajęcia dotyczące nowoczesnych metod separacji (zaawansowane metody separacyjne - aplikacje HPLC, struktura związków heterocyklicznych, zaawansowane metody NMR i MS w chemii organicznej, budowa a barwa związków organicznych) i określania struktury związków organicznych oraz przedmioty związane z nowoczesną chemią organiczną (mechanizmy reakcji w chemii organicznej, chemia leków, podstawy metod chromatograficznych w chemii orgicznej)

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-TB brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli zapoznać się z pozyskiwaniem energii z biomasy stałej, biopaliw ciekłych i biogazu. Student pozna uwarunkowania budowy i eksploatacji biogazowni, właściwości fizykochemiczne i energetyczne biogazu, sposoby oczyszczania i wzbogacania tego produktu oraz proces kogeneracji energii elektrycznej i ciepła w silnikach iskrowych. Student pozna metody przenoszenia ciepła: przewodność, konwekcja, promieniowanie, ogólne współczynniki przenoszenia ciepła.

Strona przedmiotu
0600-S2-SP/W-WTPZ brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2019/20
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesów technologicznych w produkcji żywności, jej przemian podczas procesów jednostkowych i magazynowania oraz analizą sensoryczną. Ponadto student nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce odpowiednich procesów technologicznych oraz metod oceny sensorycznej różnych produktów spożywczych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)