Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1100-12-L11-LogObKl brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tematyki omawianej podczas zajęć z przedmiotu „logistyczna obsługa klienta” jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta, jak również zaprezentowanie możliwości i zasad tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez właściwy poziom logistycznej obsługi klienta.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-Matem brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z elementami matematyki wyższej z zakresu algebry liniowej oraz analizy matematycznej (funkcja jednej zmiennej, funkcja wielu zmiennych).

Strona przedmiotu
1100-12-L11-NoTeUcz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje cykl uczenia się Kolba i różne style uczenia się, strategie czytania i techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania.

AACSB:

Cel: Wykorzystuje strategie czytania i zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania w kontekście cyklu Kolba.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-OchWlInt brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje spektrum zagadnień związanych z problematyką ochrony wiedzy, a także wytworów wiedzy zarówno z punktu widzenia współczesnego przedsiębiorstwa, jak i samych twórców. Wykład odwołuje się do regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w Europie, opiera się na licznych przykładach i różnorodnych ujęciach prezentowanej problematyki.

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką własności intelektualnej, a w szczególności możliwości ochrony i egzekwowania praw ochronnych dotyczących przedmiotów własności intelektualnej – głównie praw własności przemysłowej i prawa autorskiego. W efekcie student powinien orientować się w podstawowych kategoriach własności intelektualnej, umieć je rozpoznawać i charakteryzować.

Podstawową formą przedstawiania treści wykładowych jest prezentacja multimedialna.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PodEkon brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, podczas których omawiane są następujące zagadnienia w podstaw ekonomii:

1. Wprowadzenie do ekonomii.

2. Podstawowe prawa i pojęcia ekonomiczne

3. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący

4. Zachowanie się przedsiębiorstwa na rynku

5. Konkurencja doskonała i monopol pełny jako skrajne struktury rynku

6. Konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna

7. Rachunek dochodu narodowego

8. Ekonomiczna rola państwa w kształtowaniu uwarunkowań działalności gospodarczej

9. Polityka fiskalna i monetarna

10. Polityka podażowa

11. Kursy walutowe i bilans płatniczy

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PoKoPM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie teoretyczne i praktyczne do wiedzy o procesach komunikacji, prezentacji i moderacji oraz przyswojenie i /lub przypomnienie podstawowych technik komunikacyjnych. Wśród treści przedstawianych podczas zajęć, znajdą się, m.in.: definicja, cechy i funkcje komunikacji społecznej, procesy komunikowania się w grupie /specyfika, bariery/; język i mowa ciała jako narzędzie komunikacji; kształcenie podstawowych umiejętności w kontaktach interpersonalnych, w tym współpracy przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu różnic indywidualnych, umiejętności związanych z zarządzaniem różnorodnością, umiejętności w zakresie zarządzania konfliktem oraz umiejętności wyrażania siebie oraz prowadzenia dyskusji przy zachowaniu szacunku dla poglądów i opinii innych osób.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PodMark brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzenia zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu marketingu. Efektem realizowanego programu jest wykształcenie u studentów myślenia zgodnie z regułami marketingowej koncepcji zarządzania.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PodPra brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zasad prawa i instytucji prawnych obowiązujących w Polsce. Zaprezentowane treści z zakresu prawoznawstwa, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PodRach brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Podstawy rachunkowości" jest jednym z tzw. praktycznych przedmiotów, stąd koniecznym jest powiązanie treści wykładu z praktycznymi rozwiązaniami realizowanymi w ramach ćwiczeń. W ramach zajęć prezentowane będą wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej, obejmujące m.in. takie bloki tematyczne jak: system rachunkowości, pojęcie i typy operacji gospodarczych, elementy sprawozdania finansowego.

Efektem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności oraz kompetencji umożliwiających posługiwanie się najważniejszymi pojęciami i narzędziami z zakresu rachunkowości finansowej. Metoda prowadzenia zajęć łączy w sobie elementy wykładu, jak i rozwiązywania zadań.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PodsZarz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, podczas którego omawiane są następujące zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami:

1. Cel i przedmiot nauk o zarządzaniu

2. Geneza nauk o zarządzaniu

3. Podstawowe nurty w naukach o zarządzaniu

4. Definicja zarządzania i procesu zarządzania

5. Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie

6. Podstawowe funkcje zarządzania: organizowanie

7. Podstawowe funkcje zarządzania: motywowanie

8. Podstawowe funkcje zarządzania: kontrolowanie

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PrakZaw brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyk zawodowych jest weryfikacja zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej oraz dalsze kształcenie studentów przez umożliwianie im podejmowania aktywności administracyjno-biznesowej, pozwalającej na nabywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie logistyki.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-PraLog brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi determinującymi i wpływającymi na działalność logistyczną i transportową. Wyposażenie ich w wiedzę o najważniejszych źródłach prawa związanymi z branżą logistyczną.

Przedmiot poruszał będzie tematykę dotyczącą: regulacji prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, transportu drogowego, transportu morskiego, lotniczego, kolejowego i wodnego śródlądowego, a także regulacji związanymi z opłatami drogowymi, ochroną środowiska i ruchem drogowym.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-Stat brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje narzędzia i metody opisu statystycznego w zakresie struktury, współzależności i dynamiki zjawisk, a także wprowadza podstawy wnioskowania statystycznego.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-TechIn brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym. Ich celem jest zapoznanie studentów z praktycznymi zastosowaniami programów pakietu biurowego Microsoft Office, w tym obliczanie i prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, tworzenie i korzystanie z obiektów relacyjnej bazy danych, posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami edytora tekstów, a także z możliwościami jakie daje korzystanie z usług i zasobów sieci Internet.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-WprLog brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Istota, zadania i funkcje logistyki, procesy i systemy logistyczne, fazowy podział logistyki, rola zapasów, logistyka łańcuchów i sieci dostaw, cykl życia systemu wsparcia logistycznego, logistyka w strategiach konkurencyjnych.

Strona przedmiotu
1100-12-L11-WsLoPrz brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

istota i przedmiot wsparcia logistycznego, prognozowanie popytu pierwotnego, planowanie popytu wtórnego, optymalizacja decyzji związanych z zapasami, ocena i wybór dostawcy lub wykonawcy, logistyczny rachunek kosztów

Strona przedmiotu
1100-12-L11-ZarzFin brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień z finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ich wpływu na osiągane wyniki i wartość. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu podejmowania decyzji bieżących i strategicznych, rozumienia występowania ryzyka, zarządzania składnikami majątku, czy pozyskiwania źródeł finansowania.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)