Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Finanse i rachunkowość - plan studiów 2 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1100-12-F12-0-AnFin brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności:

- posługiwania się podstawową terminologią z zakresu analizy finansowej;

- wykorzystywania różnorodnych metod w analizie;

- wyjaśniania, obliczania i interpretowania wskaźników finansowych;

- wyciągania wniosków, analizowania celów, zamierzeń oraz dalszej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa firmy na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej;

- wykorzystywania wiedzy z zakresu analizy finansowej w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstwa.

Student umie przeprowadzić analizę finansową.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-Bankow brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę funkcjonowania instytucji bankowej, a także funkcjonowanie systemu bankowego w ramach współczesnego rynku finansowego.

W celu maksymalizacji efektów kształcenia uzyskanych w ramach tego przedmiotu, słuchacz powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii oraz finansów.

Cel AACSB: student identyfikuje instytucje finansowe oraz definiuje ich rolę w gospodarce. Student przeprowadza analizy rynków finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F12fb-BanMie brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy funkcjonowania banków komercyjnych w skali międzynarodowej, banków międzynarodowych oraz transakcji i operacji bankowych realizowanych w skali międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-Ekonom brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ekonometrii jest nauka powiązania ilościowego opisu zależności finansowych i ekonomiczno-finansowych z teorią. Przedstawione zostaną narzędzia analizy ekonometrycznej takie jak model ekonometryczny wraz z zestawem narzędzi oceny jakości tego modelu. Przedstawione będą także podstawowe techniki optymalizacji w zastosowaniach finansowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-EkSeP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekonomia sektora publicznego jest działem ekonomii, który stanowi rozwinięcie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii dobrobytu, mikro- i makroekonomii, finansów publicznych oraz polityki ekonomicznej.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-FinPub brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozwijający podstawową wiedzę o finansach publicznych uzyskaną w ramach przedmiotu finanse.

Student identyfikuje instytucje finansowe sektora publicznego oraz definiuje ich role w gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-F12fb-FinST brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia z przedmiotu finanse samorządu terytorialnego mają za cel wykształcenie umiejętności oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez samorządy terytorialne oraz zapoznanie studentów z możliwościami kształtowania i realizacji budżetów jednostek samorządowych w Polsce.

Strona przedmiotu
1100-12-F12r-KsiKom brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na pracy studenta z programem SAGE Symfonia Finanse i Księgowość 2014d. Ćwiczenia zorganizowane są w laboratorium komputerowym. Sprawne uczestnictwo w zajęciach wymaga od studenta wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej (zasad funkcjonowania kont, wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych). Niezbędnym jest znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym. Student po zakończeniu zajęć potrafi posługiwać się programem finansowo-księgowy.

Strona przedmiotu
1100-12-F12r-OrRach brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Organizacja działu rachunkowości,

2. Organizacja procesu informacyjnego rachunkowości.

Strona przedmiotu
1100-12-F12r-PrKonPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z normami prawa kształtującymi podatkowe procedury kontrolne i metody ograniczania związanego z nimi ryzyka podatkowego.

Strona przedmiotu
1100-12-F12r-RachPo brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawami polskiego systemu podatkowego - ważnego elementu determinującego warunki prowadzenia działalności gospodarczej i jej rachunkowości.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-RyFin brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja podstawowych instytucji i instrumentów rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka funkcjonowania instytucji oraz stosowania instrumentów.

Strona przedmiotu
1100-12-F12-0-Ubezp brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych wiadomości na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na świecie. Zapoznanie studentów z ekonomicznymi, organizacyjnymi i prawnymi rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie skutków ryzyka poprzez ubezpieczenia i reasekurację.

Cel ogólny: Podstawowa znajomość krajowego i międzynarodowego rynku finansowego

Cel szczegółowy: Student identyfikuje instytucje finansowe oraz definiuje ich role w gospodarce

Strona przedmiotu
1100-12-F12fb-UBOsM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Cel: Student wymienia podstawowe produkty z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F12fb-WykFU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków finansowych z funduszy UE, a także kompetencji w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przy ubieganiu się o dofinansowanie unijne.

Cel AACSB: Student identyfikuje możliwości pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)