Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/21 - Rok akademicki 2020/21
2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/21 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1100-12-F22-CA-AFwIF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości, finansów instytucji finansowych, w tym banków i zakładów ubezpieczeń. Wyjaśnienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń, banków, jak również omówienie ogólnej charakterystyki działalności ubezpieczeniowej i bankowej. Wyjaśnienie zasad dotyczących ewidencji podstawowych operacji gospodarczych w zakładzie ubezpieczeń i banku, obliczanie podstawowych wielkości służących do oceny sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń i banku. Analityka finansowa w instytucjach finansowych pozwala na zdobycie wiedzy na temat roli analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji w instytucjach finansowych, jakimi są zakłady ubezpieczeń i banki.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-AiRSF brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rewizję sprawozdań finansowych rozumieć należy jako usystematyzowane badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych prowadzone przez zewnętrznych niezależnych specjalistów z dziedziny rachunkowości określanych mianem biegłych rewidentów, których celem jest wydanie opinii w zakresie stopnia wiarygodności sytuacji ekonomicznej prezentowanej w tych sprawozdaniach finansowych. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami prawnymi, ekonomicznymi i metodologicznymi rewizji sprawozdań finansowych, a także przybliżenie procesu badania sprawozdania finansowego jak i zagrożenia kontynuacji działalności.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-AIP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-BanEl brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zrozumienie wpływu nowoczesnych technologii informatycznych na sektor bankowy i rynek usług bankowych.

Obejmuje on przedstawienie klasyfikacji, problemów regulacji i zasad funkcjonowania bankowości elektronicznej. Wielowymiarowo prezentowany jest rynek bankowości elektronicznej oraz ekonomiczne, technologiczne i społeczne uwarunkowania jego rozwoju. Przedstawione są najnowsze trendy i rozwiązania stosowane w ramach bankowości elektronicznej.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-BIiUM brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowa znajomość krajowego i międzynarodowego rynku finansowego

Pogłębiona wiedza z zakresu bankowości

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-BiPlF brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budżetowanie i planowanie finansowe w jednostkach gospodarczych pozwala na zdobycie wiedzy na temat roli planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwala również na nabycie umiejętności sporządzania budżetów oraz analizy odchyleń i ich interpretacji.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-CeTr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie uczestnikom zasad wyznaczania cen dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - z perspektywy zarządczej, a także z perspektywy obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-ConPr brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodyką zarządzania projektami z uwzględnieniem podejścia controlingowego. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane zasady sporządzania założeń projektu, zarządzania projektem, w tym organizacja, planowanie (budżet, zasoby, harmonogram), sterowanie (postępy), zarządzanie zakresem (zarządzanie jakością, zmianą, ryzykiem). Koncentracja zostanie położona na zarządzanie zasobami w projekcie, tj. budżet, ludzie, wyposażenie. Student uzyska wiedzę jak wycenić ryzyko, ustalić stopę zwrotu i koszt kapitału oraz zastosować różne metody ocena efektywności przedsięwziąć.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-EtR brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zasady etyki w rachunkowości,

2. Zasady etyki rewizji finansowej.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-FiIKD brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarządzanie płynnością finansową korporacji.

Zarządzanie ekspozycją stopy procentowej.

Zarządzanie ekspozycją kursu walutowego.

Finansowanie bieżących operacji zagranicznych.

Międzynarodowe rynki finansowe.

Istota podatków oraz ich rola w gospodarce.

Rozliczanie transakcji międzynarodowych.

Ceny transferowe i ich wykorzystanie do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych.

Czynności doradztwa podatkowego, podmioty mogące wykonywać czynności doradztwa i wykonywanie zawodu doradcy w Polsce.

Etyczne aspekty doradztwa podatkowego.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-KiNwC brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do zagadnień komunikacji i negocjacji, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania jednostki w firmie, na różnych poziomach organizacji; przypomnienie podstawowych zasad i technik komunikacyjnych, omówienie i analiza różnic i podobieństw między różnymi podejściami do komunikacji i trudności, które się w niej pojawiają, zwłaszcza w sytuacji konfliktu; określenie własnych ograniczeń w komunikacji oraz możliwych barier komunikacyjnych (z uwzględnieniem różnic międzykulturowych w sytuacji współpracy z firmami i organizacjami zagranicznymi), zrozumienie roli komunikacji niewerbalnej oraz zasad komunikacji werbalnej a także roli wpływu społecznego na zachowania indywidualne; poznanie strategii rozwiązywania konfliktów, uwrażliwienie na manipulację i kłamstwo w procesie controlingu

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-MetAk brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres przedmiotowy wykładu obejmuje cztery działy zgodne z zakresem egzaminu aktuarialnego

I. Matematyka finansowa

II. Matematyka ubezpieczeń na życie

III. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

IV. Prawdopodobieństwo i statystyka

Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-NegBi brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje zagadnienia związane z procesem i technikami negocjacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki negocjacji biznesowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-NiAFI brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z nowoczesnymi i aternatywnymi formami wspólnego inwestowania. W ramach zajęć prezentowane są rozwiązania instytucji finansowych w zakresie oferty produktowej będących odpowiedzią na aktualne potrzeby rynkowe oraz dynamikę zmian zachodzących w gospodarce.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-PiAnR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Definicja ryzyka.

2. Identyfikacja ryzyka.

3. Analiza ryzyka - pomiar, ocena.

4. Rodzaje ryzyka.

5. Mechanizmy ograniczające ryzyko.

6. Rejestr ryzyka.

6. Zarządzanie ryzykiem.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-PrzBU brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień z zakresu przestępczości bankowej i ubezpieczeniowej. W ramach zajęć poruszane są kwestie dotyczące zarówno przyczyn, przebiegu, zapobiegania jak i skutków takiej przestępczości.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-PWS brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa karnego skarbowego, w tym w szczególności z: zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ze specyficznymi instytucjami prawa karnego skarbowego pozwalającymi na zaniechanie ukarania sprawcy, czy redukcję odpowiedzialności karnej, z systemem kar i środków karnych, z poszczególnymi grupami rodzajowymi przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz z zasadami postępowania w sprawach karnych skarbowych.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-AF-RaBud brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Rachunkowość budżetowa" ma za zadanie przybliżyć słuchaczowi specyfikę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych. W ramach przedmiotu omawiane są główne problemy ewidencyjne oraz sprawozdawcze.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-0-SemMgr brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 90 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 75 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych przedsiębiorstw/ organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-0-StSpFi brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

2. Wybrane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-StRaZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści prezentowane podczas zajęć obejmują zagadnienia związane ze strategiczną rachunkowością zarządczą oraz zakresem jej wykorzystaniem w procesie zarządzania strategicznego. Stosowane przez naczelne kierownictwo w procesie strategicznego zarządzania narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej wspomagają formułowanie strategii oraz etapy jej implementacji, monitorowania oraz oceny. Zagadnienia omawiane na zajęciach obejmują następujące bloki tematyczne:

1. Istota strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu strategicznej rachunkowości zarządczej: definicja, cele, zakres.

3. Prezentacja wybranych narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej.

4. Omówienie wybranych metod wykorzystywanych na potrzeby sporządzenia analizy strategicznej.

5. Strategiczny wymiar kosztów w działalności przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-0-StFinP brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych ze strategiami finansowania działalności przedsiębiorstwa (podstawowych pojęć i elementów). W trakcie zająć zostaną omówione i scharakteryzowane rodzaje strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa. Na zajęciach zostanie wyjaśnione i zaprezentowane na przykładach planowanie strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-SysEm brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień na temat systemów emerytalnych w Polsce i na świecie. W ramach zajęć poruszane są kwestie dotyczące zarówno podstaw organizacyjnych funkcjonowania systemów emerytalnych, jak i przesłanek oraz celów reform emerytalnych.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-UbBiz brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pokazanie roli i zadań nałożonych na pracodawców w związku z obowiązującym systemem ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Realizacja następujących efektów:

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-UnWal brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje funkcjonowanie europejskiej unii walutowej na tle historycznych i współczesnych pełnych i niepełnych unii walutowych.

Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi związanymi ze wspólną walutą europejską.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-BU-UPiSR brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów funkcjonowania systemu płatniczego i uwarunkowań rozwoju usług płatniczych.

Obejmuje on przedstawienie klasyfikacji i zagadnień definicyjnych, problemów regulacji oraz zasad funkcjonowania systemów płatności i systemów rozliczeniowych, obejmujących systemy kart płatniczych, systemy bankowe i pozabankowe. Przedstawiono wpływ nowoczesnych technologii informatycznych na system płatniczy i rozwój innowacji płatniczych. Wielowymiarowo zaprezentowano rynek usług płatniczych oraz ekonomiczne, technologiczne, społeczne i prawne uwarunkowania jego rozwoju.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-WycOp brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie istoty oraz rodzajów opcji, wybranych metod ich analizy oraz wyceny, a także sposobów zastosowania tych instrumentów w działalności podmiotów.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-DF-WycPr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy majątkowych, dochodowych oraz rynkowych metod wyceny przedsiębiorstw. Wymaga znajomości podstaw finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowości finansowej.

Cel: Student szacuje wartość przedsiębiorstwa przy użyciu różnych metod wyceny

Strona przedmiotu
1100-12-F22-CA-ZaMRK brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą, celami i funkcjami wybranych nowoczesnych rachunków kosztów jako narzędzi zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania.

Strona przedmiotu
1100-12-F22-0-ZaInKr brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki zarządzania instytucjuami kredytowymi. W ramach przedmiotu student uzyskuje aktualną wiedzą dotyczącą tworzenia, organizacji, codziennego funkcjonowania, a także strategicznego zaządzania instytucjami kredytowymi, tzn. bankami komercyjnymi, spółdzielczymi oraz innymi instytucjami uprawnionymi do przyjmowania depozytów, udzielania kredytów oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych.

Cel: Student identyfikuje statyczne i dynamiczne relacje między strukturami i instytucjami ekonomiczno-finansowymi

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)