Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie, nst, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie, nst, 1 rok II stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1152-12-Z21-0-BadOp brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest podstawom optymalizacji decyzji zarządczych różnych szczebli i podsystemów organizacji. Student kwantyfikuje problemy decyzyjne oraz stosuje ilościowe narzędzia optymalizacji decyzji.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-EtwZA brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-LaZaSt brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Analiza otoczenia PEST

2. Scenariusze stanów otoczenia

3. Metoda 5 „sił „ Portera

4. Punktowa ocena atrakcyjności sektora

5. Analiza grup strategicznych

6. Analiza kluczowych czynników sukcesu

7. Metody portfelowe – BCG

8. Analiza SWOT

9. Wizja i misja przedsiębiorstwa

10. Wyznaczanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych

11. Zrównoważana karta wyników (Balanced Scorecard – BSC)

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-PrGo brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych pojęć i instytucji prawa gospodarczego oraz wybranych zagadnień dotyczących spółek cywilnych i handlowych

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-Prz brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę w zakresie pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, typów przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych, przedsiębiorczości zewnętrznej i wewnętrznej, cech przedsiębiorczej osoby, przedsiębiorczej orientacji, przedsiębiorczości jako procesu, identyfikacji i oceny przedsiębiorczych szans, planowania przedsięwzięć, ryzyka i sposobów radzenia sobie z nim, zapewniania zasobów i warunków wdrażania przedsiębiorczego planu oraz infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość. Student uczy się także planowania nowych, odpowiedzialnych społecznie przedsięwzięcia biznesowe. Ponadto zdobywa umiejętność analizowania procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w organizacjach o zasięgu lokalnym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu (z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki).

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-PsyZa brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci, którzy pomyślnie ukończą ten kurs zrozumieją wiele czynników determinujących ludzkie zachowania w organizacji, zdobędą podstawową wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów wpływu społecznego i psychologii podejmowania decyzji.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-RachZa brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania przedmiotu Rachunkowość zarządcza jest

zaznajomienie studentów z rolą rachunkowości w procesie

podejmowania i kontroli decyzji podczas zarządzania firmą w

warunkach wolnego rynku. Efektem kształcenia powinny być

umiejętności i kompetencje w zakresie analizowania wpływu kosztów na efektywność, funkcjonowania jednostek gospodarczych, wyciągania wniosków z informacji zarządczych, podejmowania decyzji menedżerskich: operatywnych (krótkoterminowych) i inwestycyjnych (długoterminowych).

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-SemMgr brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie opiera się na współpracy promotora i studenta. Obejmuje z jednej strony indywidualną pracę studenta, z drugiej zaś – indywidualną pracę promotora z każdym studentem w celu przeprowadzenia Go przez proces tworzenia pracy magisterskiej, począwszy od sformułowania tematu i celu pracy, przez przygotowanie konspektu zawierającego strukturę i metodykę realizacji celu pracy, w tym dobór wtórnych źródeł danych i metod ich analizy i/lub zaprojektowanie narzędzi badawczych w celu zebrania danych pierwotnych w przedsiębiorstwie/organizacji, aż do opracowania części teoretycznej i empirycznej pracy. Seminarium magisterskie to także praca zespołowa, w czasie której podczas seminariów każda z prac oraz badanych organizacji traktowana jest jako studium przypadku, który jest omawiany i analizowany na forum grupy seminaryjnej.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-WspKZ brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami zarządzania wykorzystywanymi w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowanie przedsiębiorstw, rosnąca konkurencja, globalizacja rynków, pojawiające się nowe możliwości w zakresie komunikacji, logistyki, wykorzystania systemów informatycznych, powodują, iż kadra zarządzająca jak nigdy dotąd w historii, w realizowanych zadaniach, musi posiąść umiejętność błyskawicznego identyfikowania zarówno pojawiających się szans jak i zagrożeń. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia ze strony nowoczesnych systemów zarządzania.

Uczestnictwo w zajęciach ma pozwolić studentom nie tylko uzyskać informacje w zakresie najnowszych trendów zarządzania ale również posiąść umiejętność zastosowania tej wiedzy przy określaniu sytuacji decyzyjnej i rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-ZaPro brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główne treści kształcenia w ramach tego przedmiotu związane są z pojęciami, obiektami i relacjami, a także z wielkościami oraz miernikami funkcjonującymi w obszarze zarządzania procesami w przedsiębiorstwie.

Podstawowym jego celem jest nabycie przez studentów wiedzy umożliwiającej zrozumienie i swobodne posługiwanie się podstawowymi kategoriami z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwie, a także nabycie umiejętności wykorzystywania właściwych narzędzi i metod w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych w sferze zarządzania procesami.

Strona przedmiotu
1152-12-Z21-0-ZasSt brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zastosowań statystyki w zarządzaniu dla studentów I roku II stopnia zarządzania (studia zaoczne), w wymiarze 9 godzin wykładu i 9 godzin ćwiczeń (semestr zimowy), obejmują wybrane zagadnienia z zakresu statystyki, głównie matematycznej. W ramach przedmiotu omawiane są metody i narzędzia statystyczne w kontekście ich zastosowań w analizach zjawisk ekonomicznych i procesach decyzyjnych. W ramach przedmiotu realizuje się następujące cele: 1) poznanie podstawowych zasad i metod wnioskowania statystycznego oraz ich praktycznej przydatności, 2) nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi wnioskowania statystycznego do badania rzeczywistych zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, 3) przygotowanie do przyswajania wiedzy z przedmiotów bazujących na statystyce matematycznej.

Zarówno wykład jak i ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)