Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą - semestr 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia podyplomowe w zakresie zarządzania szkołą wyższą - semestr 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L
117131-2-ADR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-BuSPr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-KomInt
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem warsztatu będzie rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w zespole w oparciu o zrozumienie swojego stylu myślenia i działania, a także wpływu jaki wywieramy na innych ludzi w codziennej komunikacji.

Warsztat będzie prowadzony w sposób interaktywny z wykorzystaniem metod team coachingu oraz aktywnego uczenia się. Dodatkową korzyścią będzie wykorzystanie metody FRIS®, dzięki czemu uczestnicy szkolenia pozyskają konkretne i praktyczne informacje na temat ich osobistych mechanizmów myślenia i działania, a także poznają preferencje w zakresie sposobów myślenia, działania i komunkowania się innych osób.

Zagadnienia:

1. Percepcja, nawyki i styl poznawczy w komunikacji

2. Wpływ stylu osobistego na komunikację w zespole - analiza wyników indywidualnych FRIS®.

3. Różne sytuacje wymagające użycia innych umiejętności komunikacji.

4. Rozwijanie umiejętności komunikacji

5. Konflikty wartości a konflikty potrzeb

Strona przedmiotu
117131-2-LAZiPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 6 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-PAwSZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-SSWwP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-ZNiEN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-ZStr
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uświadomienie, że kluczem do zachowania równowagi w życiu jest umiejętne radzenie sobie ze stresem i prowadzenie zdrowego stylu życia na poziomie osobistym a także wobec swoich współpracowników czy podwładnych. W tym celu niezbędne jest zrozumienie istoty naszych reakcji stresowych i emocjonalnych i ich przystosowawczego charakteru. Niezbędna jest również wiedza pozwalająca zrozumieć jak poszczególne typy stresu mogą się przejawiać w naszym życiu i jak wspierać i wspomagać osoby pod wpływem stresu. Celem tego przedmiotu jest takżę wskazanie na możliwe stresory na różnych poziomach organizacji życia i uczulenie na ich wczesne przejawy i umiejętność podejmowania wczesnych działań prewencyjnych

Strona przedmiotu
117131-2-ZZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem warsztatu będzie rozwijanie umiejętności menedżerskich oraz współpracy w zespole w oparciu o zrozumienie swojego stylu myślenia i działania, a także wpływu jaki wywieramy na innych ludzi w codziennej komunikacji.

Warsztat będzie prowadzony w sposób interaktywny z wykorzystaniem metod team coachingu oraz aktywnego uczenia się̨. Dodatkową korzyścią będzie wykorzystanie metody FRIS®, dzięki czemu uczestnicy szkolenia pozyskają̨ konkretne i praktyczne informacje na temat ich osobistych mechanizmów myślenia i działania, a także poznają̨ preferencje w zakresie sposobów myślenia, działania i komunikowania się innych osób.

Zagadnienia:

Przywództwo ukierunkowane na rozwój: budowanie zaangażowania pracowników

Wpływ osobistego stylu poznawczego na współpracę w zespole

Budowanie relacji w zespole

Strona przedmiotu
117131-2-ZGFSW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
117131-2-ZGFSWw
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)