Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1300-AD-WY-PL-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-AFRSP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych przypadków komunikacji interpersonalnej, jakimi są negocjacje i mediacje oraz zakreślenie obszarów negocjacji i mediacji jako instytucji rozwiązywania sporów prawnych. W związku z tym wyłożone i poddane dyskusji zostają podstawowe informacje dotyczące komunikacji społecznej, teorii konfliktów, strategii i technik negocjacyjnych oraz mediacji z podkreśleniem roli, jaką odgrywają one w procesie regulacji sporów. Teoretyczne założenia i praktyczne wskazówki służące realizacji przedmiotowych założeń są ukazane w świetle takich instytucji prawa i zjawisk występujących w obrębie każdej gałęzi prawa, które mogą stanowić kontekst ich zastosowania.

Strona przedmiotu
1300-ADIE-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proces integracji europejskiej [dalej: PIE] stanowi pole formułowania, prezentowania i realizowania różnorakich poglądów (tj. doktryn). Odnoszą się one do materii politycznych, społecznych, prawnych czy ekonomicznych, a nawet etycznych. Proponowany przedmiot stanowi prezentację PIE właśnie z perspektywy owych poglądów i koncepcji.

Strona przedmiotu
1300-BPC-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czerwcu 2011 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework).

Wytyczne ONZ sformułowano w 31 zasadach podzielonych na trzy grupy, nazywanych filarami:

I. Obowiązki państwa w zakresie zabezpieczenia praw człowieka (10 zasad),

II. Odpowiedzialność biznesu za poszanowanie praw człowieka (14 zasad),

III. Zwiększenie dostępu osób poszkodowanych do skutecznych środków zaradczych (7 zasad).

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka mają zastosowanie do wszystkich państw i wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży, lokalizacji, własności i struktury. Wytyczne ONZ nie tworzą nowych praw człowieka, są zbiorem zagadnień wynikających z międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka, prezentując je z perspektywy działalności przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
1300-CP-ZKP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z kryminologicznymi, karnomaterialnymi i karnoprocesowymi zagadnieniami cyberprzestępczości. W tym celu przeanalizowane zostaną źródła prawa oraz orzecznictwo, podane poglądy doktryny, uwzględniony zostanie także kontekst prawnoporównawczy

Strona przedmiotu
1300-CI-HP-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – przyszłym prawnikom wspaniałych tradycji związanych z rozwojem rodzimego procesu sądowego, jego przebiegu i instytucji z nim związanych

Strona przedmiotu
1300-SP-IKP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DET-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fakultatywny „Detektywistyka” stanowić będzie rozszerzenie i uzupełnienie oferty dydaktycznej Wydziału w zakresie nauk penalnych, dotycząc zagadnień materialnego i formalnego prawa karnego, a także kryminalistyki. Monograficzne ambicje wykładu nadają mu wymiar interdyscyplinarny, obejmując zagadnienia związane z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a także z dziedziny prawa administracyjnego oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych – w takim zakresie, w jakim nie są one przedmiotem zainteresowania innych wykładów. Zajęcia obejmować będą zagadnienia teoretycznoprawne oraz problemy praktyczne i perspektywę prawnoporównawczą. Prowadzący jest prywatnym licencjonowanym detektywem, wiceprezesem Polskiej Federacji Detektywów – Stowarzyszenia Przedsiębiorców®, Dyrektorem Instytutu Detektywistyki w Warszawie, ekspertem detektywistycznego wywiadu gospodarczego, współpracownikiem cenionej agencji detektywistycznej.

Strona przedmiotu
1300-DO-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat dynamicznie rozwijającej się w Polsce branży odszkodowawczej

Strona przedmiotu
1300-DIP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DPC-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DU-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DP-GR-1FN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-DKF-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-EAP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu fakultatywnego z "Ekonomicznej analizy prawa" jest omówienie podstaw szkoły Law & Economics, zarówno w tzw. nurcie neoklasycznym ekonomii, jak i w wersji behawioralnej ekonomicznej analizy prawa. Wykład ma na celu przybliżenie studentom fenomenu ekonomicznej analizy prawa, uznawanej za jedno z najważniejszych osiągnięć nauki prawa XX w. Ekonomiczna analiza prawa stawia w centralnym punkcie rozważań nad tworzeniem i stosowaniem norm prawa ich efektywność ekonomiczną. Dodatkowo, uwzględnienie nurtu behawioralnego pozwala na analizę skuteczności norm z perspektywy ich adresatów.

Strona przedmiotu
1300-EU-PR-PO-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu jest prezentacja instytucji europejskiego prawa podatkowego. W ich ramach zostaną przedstawione pojęcia europejskiego prawa podatkowe oraz regulacje prawne normujące zagadnienia podatkowe, zawarte w prawie pierwotnym i prawie pochodnym. Ponadto zostanie zaprezentowany wpływa europejskiego prawa podatkowego na prawo krajowe. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zasad stosowania prawa podatkowego z elementem europejskim.

Strona przedmiotu
1300-FAOS-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad, pojęć i instytucji prawnych, dotyczących finansowania zadania publicznego, jakim jest ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach zajęć ma miejsce przekazanie studentom umiejętności posługiwania się instytucjami polityki i prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowo-prawnych ochrony środowiska, przy interpretacji obowiązujących norm prawnych.

Strona przedmiotu
1300-GRZ-TP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HB-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HT-PP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HIE-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HIS-NK-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to wykład fakultatywny kierowany do studentów zainteresowanych historią prawa publicznego, w szczególności studentów z I i II roku studiów. Dotyczy ewolucji nowoczesnego konstytucjonalizmu w Europie i USA - od amerykańsko-francuskiej genezy, poprzez porażki w XIX-wiecznej epoce europejskiej reakcji, po bezsprzeczne zwycięstwo w okresie XX-lecia międzywojennego, na tle historii polityczno-społecznej. Analizie prawnoporównawczej poddane zostają kluczowe fragmenty tekstów wybranych konstytucji. Wykład obejmuje też zagadnienie koncepcji państwa prawa oraz katalogów praw wolnościowych w konstytucjach.

Strona przedmiotu
1300-HNK-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony historii konstytucjonalizmu ma na celu identyfikację cech charakterystycznych klasycznych modeli ustrojowych w kontekście społecznym i politycznym. Podczas wykładu badamy wybrane normy historycznych i współczesnych aktów konstytucyjnych, podejmujemy próbę ich interpretacji, omawiamy praktykę polityczną rozwiązań.

Strona przedmiotu
1300-HP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom – historii służb porządkowych stanowiących jeden z niezbędnych elementów sprawnego funkcjonowania państwa.

Strona przedmiotu
1300-HIS-PL-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HPK-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1300-HS-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poszerzenia wiedzy studenta na temat skarbowości sui generis, o jej początkach i ewolucji zarówno w Europie, jak i w Polsce. Przedmiot ma uświadomić studentom, że podatki istnieją od początku cywilizacji, a ich ewolucja polega wyłącznie na zmianie rodzajów danin i sposobu ich ściągania. Innymi słowy – historia skarbowości ma potwierdzić konstatację Beniamina Franklina, że na tym świecie nie ma nic pewnego oprócz śmierci i podatków.

Strona przedmiotu
1300-HWPRP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami szeroko pojętych związków pomiędzy prawem a sztuką w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. W tym celu przeanalizowane zostaną koleje wspólnych losów i wzajemnych oddziaływań tych dziedzin wiedzy i praktyki

Strona przedmiotu
1300-HWPK-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie studentom problematyki stosowania konstytucyjnych praw w wymiarze horyzontalnym. Przedstawione zostaną podstawy teoretyczne tej koncepcji oraz podstawowe modele funkcjonujące na świecie.

Strona przedmiotu
1300-IOR-PP-1FN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)