Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, doradztwo podatkowe (s2)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22 - Rok akademicki 2021/22
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23 - Rok akademicki 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24 - Rok akademicki 2023/24
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L 2023/24 2023/24Z 2023/24L
1300-APE-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje takie zagadnienia jak:

1. Zagadnienia ogólne

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego postępowania egzekucyjnego

6. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych, postępowania egzekucyjnego oraz egzekucji administracyjnej

7. Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego

8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych

9. Zbieg egzekucji

10. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

11. Postępowanie zabezpieczające

Strona przedmiotu
1300-AP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi swoiste podsumowanie zajęć z zakresu ściśle rozumianego prawa podatkowego które nie ogranicza się tylko do zagadnień objętych tematem nr II zagadnień egzaminacyjnych opracowanych przez PKEdsDP. Jego celem jest analiza problemów podatkowych jako całości, w kontekście regulacji prawnej wszystkich podatków, tak aby ukazać złożoność problematyki podatkowej oraz nauczyć studenta konieczności wieloaspektowej analizy konkretnego problemu prawnego. W toku realizacji przedmiotu student ma uporządkować wiedzę nabytą wcześniej, ewentualnie uzupełnić braki oraz doskonalić umiejętności.

Strona przedmiotu
1300-OD-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot opodatkowanie dochodów obejmuje prezentację regulacji normatywnej dotyczącej zarówno podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych we wszystkich formach w jakich on aktualnie występuje wraz z omówieniem problematyki ewidencji podatkowych związanych z tymi podatkami. Celem zajęć jest przedstawienie studentom pogłębionej wiedzy w tym zakresie, tak aby student znał terminologię ustawy, prawidłowo dokonywał kwalifikacji prawnej zdarzeń z punktu widzenia wywołania efektu w postaci powstania obowiązku podatkowego oraz umiał dokonać wyliczenia podatku dochodowego w prawidłowej wysokości.

Strona przedmiotu
1300-PAPG-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyką przedmiotu są zagadnienia dotyczące charakteru i konstrukcji podatku akcyzowego i podatku od gier.

Strona przedmiotu
1300-PSDCC-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają dać studentowi szczegółowy obraz normatywnej konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, praktyki stosowania przepisów w tym zakresie, orzecznictwa sądowego w wybranych obszarach. Celem zajęć jest umożliwienie studentowi nabycia umiejętności praktycznego poruszania się w materii normatywnej, samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych.

Strona przedmiotu
1300-PTU-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia mają służyć zaznajomieniu studentów z problematyką prawnej regulacji podatku od towarów i usług.

Strona przedmiotu
1300-POL-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 7 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą problematyki podatków i opłat lokalnych w kontekście aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. W ich toku zostanie ukazany wpływ rodzajów aktywności podatnika na wysokość podatków i opłat lokalnych oraz tryb ich wymiaru

Strona przedmiotu
1300-PCH-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień teoretycznych prawa cywilnego i handlowego, w tym wyjaśnienie podstawowych pojęć. Wykład obejmuje również prezentację dorobku polskiego piśmiennictwa i orzecznictwa dotyczącego szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego, w tym zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Strona przedmiotu
1300-PAOP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia postępowania administracyjnego ogólnego i podatkowego. W ramach przedmiotu jest prezentowana prawna regulacja tych postępowań, a także dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Strona przedmiotu
1300-PSA-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot "Postępowanie sądowoadministracyjne" obejmuje problematykę postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom prawnej regulacji tej procedury, a także zapoznanie ich z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z tego zakresu. Ponadto wykład obejmuje prezentację dorobku orzecznictwa sądów polskich dotyczącego postępowań w sprawach sądowadministracyjnych.

Strona przedmiotu
1300-PRAK-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu doradcy podatkowego lub wykonywania pracy jako pracownik organu podatkowego.

Strona przedmiotu
1300-PCD-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przede wszystkim prezentacja regulacji normatywnej problematyki celnej. Obejmują one przede wszystkim zagadnienia prawa unijnego, ale także w ograniczonym stopniu prawa krajowego i międzynarodowego. Między innymi w tym kontekście prezentowana będzie problematyka dewizowa.

Strona przedmiotu
1300-PPKS-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu i uzupełniających go ćwiczeń będzie zapoznanie studentów z problematyką szczególnego działu prawa karnego jakim jest prawo karne skarbowe z akcentem na jego powiązanie z prawem podatkowym oraz wskazaniem podobieństw i różnic z prawem karnym powszechnym. Ponadto celem wykładu będzie zapoznanie studentów z postępowaniem w sprawach karnych skarbowych, w tym z zasadami obowiązującymi w tym procesie, przesłankami pozwalającymi lub stojącymi na przeszkodzie wszczynania i prowadzenia postępowania, trybów procedowania, rodzajami wydawanych orzeczeń i środkami ich zaskarżania, a także zapoznanie z problematyką wykonywania wydanych orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.

Strona przedmiotu
1300-PRAW-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie dla studentów absolwentów studiów I stopnia do podstawowych zagadnień prawoznawstwa, zaznajomienie studentów z nomenklaturą języka prawniczego, pojęciem państwa prawa, systemu prawa, normy prawnej, zagadnieniami tworzenia i stosowania prawa. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów pierwszego roku do dalszej nauki w zakresie dyscypliny dogmatycznych, ukazania funkcji prawa we współczesnym państwie wraz z elementami wykładni i interpretacji prawniczej.

Strona przedmiotu
1300-RACH-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie słuchaczy z istotą i instrumentarium rachunkowości finansowej dla celów podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz podatkowym. Podmioty rachunkowości.

Strona przedmiotu
1300-SEM.MAG-1DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy podatkowej w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Strona przedmiotu
1300-SEM-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z metodologią

nauk prawnych, pogłębienie jego wiedzy podatkowej w toku

przygotowywania pracy magisterskiej, która jest efektem

finalnym przedmiotu.

Strona przedmiotu
1300-TPP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten ma charakter teoretyczny i wprowadzający do zagadnień prawa podatkowego. Ponadto, zostanie zaprezentowana praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy z zakresu teorii prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
1300-WPP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką interpretacji i wykładni prawa podatkowego, rozumianą jako ustalanie treści norm prawnych w oparciu o analizę aktów polskiego prawa podatkowego, Konstytucji RP, umów międzynarodowych w sprawie zapobiegania unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz prawa unijnego.

Strona przedmiotu
1300-WZDP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma dostarczyć studentowi wiedzy na temat zasad uzyskiwania uprawnień zawodowych oraz zasad regulujących wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Strona przedmiotu
1300-ZP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane są zagadnienia dotyczące ogólnego prawa podatkowego, zawartego przede wszystkim w Ordynacji podatkowej. Zajęcia obejmują omówienie poszczególnych instytucji ogólnego prawa podatkowego. Celem jest wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę na temat regulacji prawnej i orzecznictwa w omawianych obszarach oraz umiejętności w zakresie stosowania prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
1300-ZPP-DPS2 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje problematykę konstytucyjną oraz źródeł prawa unijnego, a także podstawy prawa międzynarodowego w zakresie umów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)