Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Sztuka mediów i edukacja wizualna s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 1 rok sem. letni Sztuka mediów i edukacja wizualna s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1401-AnaRys-1L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to przedmiot pokazujący współczesne rozumienie rysunku, wraz z jego różnorodnością, intermedialnością, ze szczególnym uwzględnieniem cech rysunku „toruńskiego”.

Strona przedmiotu
1401-AKO-1L-sm-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Animacja komputerowa dotyczy pracy w obszarze filmu animowanego z wykorzystaniem cyfrowych technik zapisu.

Obejmuje realizację autorskich krótkich form filmowych w różnych technikach animacji komputerowej z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń studenta w zakresie cyfrowej obróbki obrazu , znajomości programów komputerowych oraz zdolności plastycznych i umiejętności komponowania ruchomego obrazu.

Przedmiot jednocześnie służy kształtowaniu i rozwojowi wrażliwości plastycznej i w konsekwencji sprzyja dalszym twórczym poszukiwaniom w obszarze zarówno filmu animowanego, jak i innych form audiowizualnych.

Przedmiot wiąże się z działaniami prowadzącymi do stworzenia autorskiej, osobistej wypowiedzi artystycznej.

Strona przedmiotu
1401-HSZ-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie studentom wiedzy na temat sztuki starożytnej obejmującej sztukę prehistoryczną, sztukę Egiptu, Myken i Krety, Grecji (archaicznej, klasycznej i hellenistycznej), Rzymu (republikańskiego i cesarskiego.

Strona przedmiotu
1401-Mal-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pobudzenie ciekawości i zdolności do postrzegania zjawisk występujących w naturze oraz umiejętności ich malarskiego zapisywania. Dążenie do podnoszenia umiejętności widzenia i patrzenia. Praca nad sprawnością i świadomością plastyczną uwzględniającą predyspozycje osobiste studenta. Porównywanie wiedzy z zakresu percepcji i psychofizjologii widzenia z metodami praktycznymi podczas realizacji manualnych.

Strona przedmiotu
1401-NOT-1L-sm-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PedEdu-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PodPed-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka; Przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka.

Strona przedmiotu
1401-PodFot-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot fotografia I roku studiów ukierunkowany jest na praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi elementami fotografii jak :

światło (warunek konieczny do zaistnienia fotografii), zapis przestrzeni na płaszczyznę światłoczułą, problemy rejestracji czasu i ruchu.

Równolegle do ćwiczeń praktycznych wprowadzane są informacje odnośnie historii, techniki i technologii fotografii w stopniu podstawowym.

Strona przedmiotu
1401-PodInt-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy intermediów należy do grupy przedmiotów realizowanych w Pracowni Intermediów. Obejmuje, eksploatowane współcześnie w sztuce, intermedialne przekazy wizualne, audiowizualne i multimedialne, łączone z innymi dyscyplinami sztuki, nauki i techniki. Jest to pole stałych poszukiwań i eksperymentów artystycznych, których istotą jest reagowanie na to, co aktualnie dzieje się w sztuce, kulturze i życiu społecznym.

Strona przedmiotu
1401-PMA-1L-sm-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PRP-1L-sm-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do Rysunku projektowego i ilustracji oraz podstawowe przygotowanie studenta/ki do praktycznych zastosowań w realizacjach projektowych oraz do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Strona przedmiotu
1401-Pped-1l-sm-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PodGra-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Projektowanie graficzne dla początkujących obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnej grafiki użytkowej w kontekście wykorzystania głównie technik analogowych uzupełnionych o technologię cyfrową. W oparciu o najnowsze trendy w tej dyscyplinie sztuki rozwijać się będzie umiejętności związane z typografią, szeroko rozumianym znakiem graficznym, kompozycją i kaligrafią.

Strona przedmiotu
1401-Psyedu-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka procesu komunikacyjnego między uczniem a nauczycielem, a także stresu w pracy nauczyciela oraz zaburzeń występujących u uczniów.

Strona przedmiotu
1401-PsyInf-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot psychologia widzenia ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy.

Strona przedmiotu
1401-Rys-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek dla początkujących jest rozwinięciem uzdolnień plastycznych studenta, poprzez przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu problemów formy plastycznej.

Zajęcia prowadzone są, jako ćwiczenia i mają za zadanie pobudzić i rozwinąć wyobraźnię twórczą studenta oraz jego umiejętności manualne.

Strona przedmiotu
1401-SWI-1L-sm-S1

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Struktury wizualne jest to przedmiot realizujący wstępny proces kształcenia artystycznego. Jest to pomocniczy przedmiot dla studentów kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, obejmujący zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania w zakresie podstaw komponowania obrazu oraz struktur płaskich, pół i pełnoprzestrzennych. Przedmiot spełnia rolę w uzmysłowieniu i uświadomieniu możliwości artystycznej kreacji w zakresie sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie kompozycji i zastosowaniu szeroko pojętych struktur.

Strona przedmiotu
1401-WPL-sm-S1 brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-ZP-1L-sm-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)