Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalności Rysunek mediów -3 rok, sem. zimowy-Sztuka mediów s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1401-FS-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi rekapitulację wiedzy o kulturze i sztuce ukazując jej filozoficzny wymiar.

Strona przedmiotu
1401-LPS-sm-3Z-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem licencjackiej pracowni specjalistycznej jest indywidualna realizacja autorskiego licencjackiego dyplomu artystycznego pod opieką promotora w pracowni specjalistycznej (Multimedia i fotografia)

Strona przedmiotu
1401-MetAM-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta przygotowania i kwalifikacji do pracy nauczyciela plastyki w placówkach szkolnych na II i III etapie edukacyjnym, a także do roli instruktora zajęć plastycznych w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych, galeriach i muzeach sztuki; wyposażenie w wiadomości i umiejętności umożliwiające samodzielne projektowanie oraz realizowanie i analizowanie różnorodnych działań edukacyjnych w szeroko pojętej działalności artystycznej i animatorskiej w oparciu o świadomość historyczną i metodologiczną.

Strona przedmiotu
1401-MulRys-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Multimedialne techniki rysunkowe obejmuje zagadnienia dotyczące związku szeroko rozumianego rysunku z mediami cyfrowymi. Uniwersalność wypowiedzi artystycznej generowanej za pomocą rysunku dotyczyć będzie zarówno jego tradycyjnej formy jak i tworzenia hybryd z filmem eksperymentalnym, sztuką wideo, czy animacją.

Strona przedmiotu
1401-NotRys-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to jeden z podstawowych przedmiotów składających się na całość kształcenia rysunkowego na specjalności „Rysunek mediów”.

Notacje Rysunkowe swą nazwą nawiązują do burzliwego, dynamicznego rozwoju rysunku – rewolucji rysunkowej w latach siedemdziesiątych. Wprowadzają studenta w świat nieklasycznych, nietradycyjnych pojęć, ujęć, rozwiązań rysunkowych, w świat dzisiejszych, wieloelementowych partytur rysunkowych. Są jednocześnie swego rodzaju pomostem między wielowiekową tradycją rysunkową a współczesnością.

Strona przedmiotu
1401-PM-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Praktyka - 40 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktyka - 40 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program studiów przewiduje realizację praktyk metodycznych, związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Wymiar praktyk oraz zasady i ich formy odbywania wynikają z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z 2019 r.). Wymiar praktyk pedagogicznych wynosi 30 godzin, natomiast praktyk metodycznych 120 godzin.

Strona przedmiotu
1401-PA-3Z-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-PAE-3Z-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Projekty Artystyczno-Edukacyjne" ma na celu przygotowanie do samodzielnej realizacji wszystkich tych form artystycznego przekazu, gdzie łączą się sztuka i edukacja (projekty, warsztaty plastyczne, kampanie społeczne, eventy itp.). Studentki i studenci w drodze konsultacji z prowadzącą wybiorą jedną z form, sformułują temat, wykonają jego pogłębioną analizę (indywidualna prezentacja teoretyczna oraz indywidualne zadanie artystyczne) i opracują, wraz z innymi członkami zespołu zespołowe scenariusze działania (I semestr). Tak opracowana koncepcja zostanie zrealizowana w formie działania zespołowego w placówce edukacyjnej lub kulturalnej lub też jako działanie on-line. Zajęcia kończą się przeglądem (wystawą) wszystkich studenckich projektów (II semestr).

Strona przedmiotu
1401-PPsp-3Z-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest realizacjom artystycznym w przestrzeni społecznej z zwłaszcza tym, które wykazują zaangażowanie społecznie. Zostaną przybliżone wybrane realizacje, dzieła i działania, strategie artystyczne gdzie artystki i artyści postulują społeczną zmianę. Zostanie zarysowany kontekst historyczny, zwłaszcza źródła takiego myślenia wywodzące się z awangardy. Zaprezentowane zostaną progresywne przykłady ze sztuki aktualnej, poruszające takie społeczne wyzwania jak różnorodność, wykluczające się sposoby opisu rzeczywistości, zmieniający się autorytet nauki, katastrofa klimatyczna.

Strona przedmiotu
1401-RysAk-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek akademicki jest podstawowym elementem pracy każdego zawodowego artysty. Uczy prawidłowej percepcji natury, a także umiejętności poprawnego jej notowania.

Strona przedmiotu
1401-RysPro-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek zastosowań praktycznych w relacji do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej (m.in. studiach graficznych, wydawnictwach, w szkolnictwie, ośrodkach edukacyjnych, galeriach, itp.)

Strona przedmiotu
1401-SEMP-3Z-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przedmiotowe obejmuje zagadnienia strategii pracy badawczej i umiejętności pisania rozprawy teoretycznej o charakterze naukowym.

Strona przedmiotu
1401-SDT-3Z-sm-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z psychologicznymi uwarunkowaniami twórczości ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystycznej.

Strona przedmiotu
1401-WMX-3Z-sm-SJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć studenci poznają metodę interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno-artystycznych. Przygotowują i realizują autorski projekt dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem trzech różnych przestrzeni: realnej, wirtualnej i wyobrażeniowej.

Strona przedmiotu
1400-ZP-sm-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Zajęcia terenowe - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)