Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe 2 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Artystyczny)

Jednostka: Instytut Artystyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe 2 rok sem zimowy Architektura wnętrz s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2023/24Z
1401-ABiz-AW-1L-SJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu wprowadzenie studentów w problematykę architektury, wystrojów architekt. i malarskich oraz podstawowego wyposażenia wnętrz epoki średniowiecza w Europie Zachodniej oraz w Cesarstwie Bizantyńskim do XV stulecia. Omawia w układzie chronolog. najważniejsze zjawiska, osadzając je na tle zmiennych uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych oraz podkreślając czynniki ideowe i funkcjonalne, decydujące o wyborze form architekt., technik budowlanych i zdobniczych, programów wizualnych. Uwzględnione są budowle o różnych funkcjach (municypalne, warowne, pałacowe i mieszkalne), przy czym szczególny nacisk położony jest na wiodąca w omawianej epoce architekturę sakralną: na formę zewnętrzną z jej kontekstami artystycznymi i ideowymi oraz na przestrzeń liturgiczną i jej zmieniająca się ikonosferę.

Niektóre zjawiska eksponowane są metodą case study – wykład skupia się na szczegółowym, kompleksowym omówieniu wybranych realizacji (studium przypadku).

Strona przedmiotu
1401-KWP-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komputerowe Wspomaganie Projektowania ma na celu zapoznanie studenta z cyfrowymi narzędziami i metodami pracy wspomagającymi projektowanie wnętrz. Przedmiot obejmuje wprowadzenie do pracy w środowisku programów typu CAD przy projektach 2D i 3D. Dodatkowo student pozna techniki fotorealistycznej wizualizacji swoich koncepcji z użyciem oprogramowania do tworzenia grafiki 3D.

Strona przedmiotu
1401-LDP-2Z-AW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1401-LFP-2Z-AW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot tworzy pola doświadczeń i eksperymentów w zakresie szeroko rozumianych struktur przestrzennych. Przedmiotem tych badań jest bryła – jej struktura, skala, relacje z innymi bryłami i otoczeniem. Zdobyte tu doświadczenia przydatne będą zarówno w projektowaniu wnętrz jak i w projektowaniu mebli i elementów wystroju wnętrz.

Strona przedmiotu
1401-Mal-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Malarstwo dla kierunku AW to przedmiot realizujący podstawowy kurs kształcenia artystycznego. Jest to przedmiot usługowy dla studentów kierunku: Architektura wnętrz - obejmujący podstawową problematykę artystyczną w zakresie malarstwa sztalugowego.

Strona przedmiotu
1401-MatWs-AW-2Z-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z podstawową wiedzą na temat współczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Poznaje rodzaje materiałów, technologię i zakres ich stosowania.

Studenci opracowują wybrane zagadnienie dotyczące tematyki zajęć oraz wykonują pracę projektową.

Strona przedmiotu
1401-PodPr-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student zapoznaje się z podstawową wiedzą na temat sposobów kształtowania przestrzeni dla człowieka.

Poznaje podstawy budownictwa, zagadnienia związane z konstrukcją, instalacjami, ergonomią, technikami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zapoznaje się także z metodami przedstawiania projektów.

Student wykonuje samodzielnie oraz w grupie pracę projektową inspirowaną tematyką zajęć, przedstawia ją przy pomocy formy przestrzennej oraz opracowanych graficznie plansz.

Strona przedmiotu
1401-PPgr-AW-2L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy Projektowania graficznego obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnej grafiki użytkowej w kontekście wykorzystania głównie technik analogowych uzupełnionych o technologię cyfrową. W oparciu o najnowsze trendy w tej dyscyplinie sztuki rozwijać się będzie umiejętności związane z typografią, szeroko rozumianym znakiem graficznym, kompozycją.

Strona przedmiotu
1401-PPP-2Z-AW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poszerzają i utrwalają wiedzę na temat kształtowania przestrzeni wnętrz zdobytą podczas zajęć z Podstaw Projektowania oraz innych przedmiotów.

Wykonują samodzielnie oraz w grupach prace projektowe z zakresu architektury wnętrz prywatnych inspirowane tematyką zajęć, przedstawiają je przy pomocy formy przestrzennej oraz opracowanych graficznie plansz.

Strona przedmiotu
1401-PPPu-2Z-AW-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poszerzają i utrwalają wiedzę na temat kształtowania przestrzeni wnętrz zdobytą podczas zajęć z Podstaw Projektowania oraz innych przedmiotów.

Wykonują samodzielnie oraz w grupach prace projektowe z zakresu architektury wnętrz przestrzeni publicznych inspirowane tematyką zajęć, przedstawiają je przy pomocy formy przestrzennej oraz opracowanych graficznie plansz.

Strona przedmiotu
1401-Rys-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rysunek jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów

kierunku Architektura Wnętrz

Obejmuje zestawy ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Strona przedmiotu
1401-RAB-AW-2Z-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci wykonują odręczne rysunki techniką monochromatyczną (ołówek, kredka, węgiel) na formacie A3 przedstawionych przedmiotów, zadań abstrakcyjnych lub form architektonicznych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)