Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
1402-CHE-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu "Chemia w konserwacji zabytków" studenci zapoznają się z budową i właściwościami materiałów występujących w obiektach zabytkowych i/lub stosowanych podczas realizacji konserwatorskich. Uzyskują elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy z podstawowymi odczynnikami chemicznymi oraz badaniami dotyczącymi właściwości materii zabytkowej.

Strona przedmiotu
1402-HSŚ-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje swym zakresem sztukę wczesnochrześcijańską i wczesnobizantyńską oraz dzieje sztuki europejskiej kręgu łacińskiego od ok. 500 do ok. 1500 (od Wielkiej Wędrówki Ludów do schyłku średniowiecza), proponując przekrojowe ujęcie zjawisk: architektury sakralnej i świeckiej, iluminatorstwa, malarstwa ściennego i tablicowego, rzeźby monumentalnej i snycerstwa oraz wybranych zagadnień z rzemiosła artystycznego. W odniesieniu do architektury nacisk jest położony na genezę i kształtowanie form i typów architektonicznych, wystrojów i dekoracji architektonicznej.

Dzieła sztuk plastycznych analizowane są pod kątem stylu, funkcji i treści ideowych.

Materiał przerabiany jest w ujęciu chronologicznym, na tle historycznym i kulturowym, z uwzględnieniem czołowych zagadnień badań mediewistycznych (sztuka i władza, sztuka i religijność, społeczne aspekty sztuki itd.).

Strona przedmiotu
1402-PM-KiR-1L brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Zajęcia terenowe - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Zajęcia terenowe - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Plener malarski polega na malowaniu w bezpośrednim kontekście natury, obserwacji i studiowaniu jej zjawisk i obiektów w rożnych porach dnia i w różnych warunkach atmosferycznych.

Praca w technice olejnej alla-prima na podobraziach malarskich, poprzedzona szkicami kompozycyjnymi i szkicami w dowolnych technikach malarskich (olejna, akwarela, gwasz, tempera, pastel). Korekty indywidualne podczas pracy w plenerze i przeglądy zbiorowe w grupie.

Strona przedmiotu
1402-APL-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń w pracowni anatomii plastycznej jest przekazanie wiedzy anatomicznej połączonej z umiejętnością obserwacji, rozumienia kształtów i konstruowania obrazu ludzkiego ciała na płaszczyźnie.

Strona przedmiotu
1402-PMA-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis przedmiotu:

Przedmiot pracownia malarstwa jest realizowany w formie ćwiczeń w zakresie malarskich studiów i szkiców z natury. Przedmiot wprowadza studenta w podstawy problematyki malarstwa oraz wyposaża w podstawowe umiejętności niezbędne dla realizacji zadań artystycznych i konserwatorskich.

Podstawowym celem ćwiczeń w pracowni malarstwa jest nabycie przez studentów elementarnych umiejętności obserwacji natury, posługiwania się językiem malarskim, komponowania na płaszczyźnie oraz rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości na kolor i jego właściwości - temperaturowość, skalę barwną, tworzenie zestawień barwnych. Program realizowany jest poprzez studia martwych natur, postaci oraz pejzażu.

Strona przedmiotu
1402-PRY-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu wyrobienie umiejętności obserwacji natury

i kształtowania jej obrazu na płaszczyżnie przy pomocy mediów

rysunkowych.

Strona przedmiotu
1402-PRz-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Podstawy Rzeźby prowadzony jest w formie ćwiczeń w oparciu o studium z natury(czaszka człowieka) oraz studium obiektu rzeźbiarskiego (model gipsowy).

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami rzeźby, utrwalenia wiedzy z zakresu anatomii oraz sprawdzenie ich predyspozycji przy wyborze specjalności.

Strona przedmiotu
1402-PTMiP-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracowania Technik Malarskich i Pozłotniczych realizowana jest w formie ćwiczeń stanowiących uzupełnienie wykładu Technologia i Techniki Sztuk Plastycznych. W ramach zajęć studenci zapoznawani są z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi technologii wybranych technik malarskich stosowanych na różnych podłożach (płótno, drewno, kamień, papier) i pozłotniczych, przydatnych w realizowaniu dalszego toku studiów na wszystkich specjalnościach kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Program zajęć koncentruje się przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących poznania i przygotowania podstawowych spoiw, mediów malarskich oraz farb jak również materiałów i narzędzi pozłotniczych. Zakłada ponadto wykonanie ćwiczeń z zakresu technik malarskich oraz pozłotniczych i zdobniczych (uwzględniają one przygotowanie podłoży i zapraw, wykonanie złoceń na poler i mat na różnych podłożach, wykorzystanie wybranych technik zdobniczych na złoconych powierzchniach).

Strona przedmiotu
1402-PKDz-1L-SJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają dać studentowi orientację czym jest ochrona i opieka nad zabytkami, jakie jest jej miejsce w sferze kultury, mają także pokazać specyfikę pracy i przygotować studenta do świadomego wyboru dalszej specjalności. Zapoznają studentów z problematyką podstawowych zasad konserwacji zabytków dzieł sztuki. Przedmiot, prowadzony w formie wykładu, umożliwia studentowi zdobycie podstawowej wiedzy o specyfice problematyki konserwatorskiej i charakterze pracy przy poszczególnych kategoriach zabytkowych dzieł sztuki oraz o programie studiów danej specjalności. Omawiane są zagadnienia związane z podstawowymi metodami i materiałami stosowanymi w pracach konserwatorskich, także z uwzględnieniem konserwacji profilaktycznej.

Strona przedmiotu
1402-TTS-1L-SJ brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi charakterystyki poszczególnych technologii i technik sztuk plastycznych przedstawianych w aspekcie historycznym.

Strona przedmiotu
1402-RK-kir brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-MiRz-kir brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-PiS-kir brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)