Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18L - Semestr letni 2017/18
2018/19L - Semestr letni 2018/19
2019/20L - Semestr letni 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2020/21L - Semestr letni 2020/21
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18L 2018/19L 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22L 2022/23L
1402-BBT-5L-Sj brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Pracownia - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-MKO-5L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów 5 roku specjalizacji Konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawami metodyki konserwacji-restauracji obiektów zabytkowych Orientu. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania i przeprowadzania zabiegów konserwacji-restauracji zabytków z omawianego kręgu kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-PPG-6Z-DM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ustroju gospodarczego RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: pojęcie tegoż prawa i jego wyodrębnienie w systemie prawa; podstawowe zasady tej regulacji prawnej; pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej z jej prawnymi formami.

Strona przedmiotu
1402-PDB-5L-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają za zadanie przygotowanie studenta do podjęcia w przyszłości w ramach jego działalności konserwatorskiej samodzielnych badań dzieł sztuki oraz umiejętności ich interpretacji.

Strona przedmiotu
1402-KDO-5L-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 75 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 5 roku specjalizacji konserwacja papieru i skóry. W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi metodami konserwacji-restauracji obiektów zabytkowych Orientu (głównie) na podłożu papierowym. Uzyskana wiedza jest niezbędna do prawidłowego planowania i przeprowadzenia zabiegów konserwacji-restauracji zabytków z omawianego kręgu kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-PKZA-5L-PIS-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Pracownia - 165 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Ćwiczenia - 165 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Ćwiczenia - 165 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Ćwiczenia - 116 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 165 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 165 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Umiejętność praktycznej realizacji projektu konserwatorskiego. Przeprowadzenie, pod kierunkiem osoby prowadzącej, projektu konserwatorsko restauratorskiego wybranego obiektu dyplomowego. Wykonanie dokumentacji konserwatorsko restauratorskiej przeprowadzonych prac, opracowanej w/g Schematu dokumentacji przeprowadzonych prac konserwatorskich.

Strona przedmiotu
1402-SDA-5L-SJ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci wybierają i wykonują pracę artystyczną w dowolnej technice historycznej, wybranej przez siebie. Prze czym wykonaną pracę zabierają po zajęciach jako pamiątkę. Dozwolonym wariantem jest również napisanie syntetycznej pracy o wybranej przez studenta technice artystycznej lub technice i technologii wybranego artysty.

Strona przedmiotu
1402-SDBB-5L-SJ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie do samodzielnej realizacji programu badań dzieła sztuki. Sformułowanie programu prac badawczych dla obiektu dyplomowego (uzasadnionych przypadkach innego zabytku).Na podstawie wyników badań materiałów składających się na dzieło sztuki, rozpoznaniu budowy technicznej oryginału oraz określeniu ewentualnych przekształceń i warstw wtórnych opracowanie wytycznych niezbędnych do sformułowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich

Strona przedmiotu
1402-SDTT-5L-Sj brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1402-KZA-5L-PS-SJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady prowadzone są w gronie specjalistów zajmujących się różnymi grupami obiektów o specyficznej budowie technologicznej, wykonanych na różnych podłożach. Są one również kontynuacją problemów, z którymi studenci zapoznali się na roku III. Przekazywana wiedza z zakresu budowy technologicznej obiektów oraz ich konserwacji i restauracji jest bardzo ważna,

ponieważ zabytki pochodzące z tej grupy stają się często przedmiotem badań i prac dyplomowych, jak również pojawiają się w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym oraz letnim na V roku studiów.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)