Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
1402-HKA-2Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja przemian zachodzących w sztuce światowej w drugiej połowie XX wieku w kontekście i w ścisłym związku krytyką artystyczną i myślą o sztuce tego okresu. W ramach wykładów prezentowane są założenia teoretyczne i estetyka minimalizmu, konceptualizmu, krytyka instytucjonalna, postmodernistyczne przewartościowania w odniesieniu do kwestii oryginalności, autorstwa i medium artystycznego, współczesne spojrzenie na historyczną awangardę. Wykłady mają za zadanie uświadomienie studentom historycznej zmienności języka i jego znaczeń w kontekście historii sztuki i myśli o sztuce II połowy XX wieku, przekazanie wiedzy z zakresu terminologii teorii i myśli o sztuce tego okresu. Wykłady mają być też pomocne w wykształceniu przez studentów warsztatu naukowego w zakresie krytycznego omówienia dzieła sztuki drugiej połowy XX wieku.

Strona przedmiotu
1402-HSzA-2Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony omówieniu głównych kierunków, zjawisk i stylów w sztuce Japonii, Sri Lanki oraz Indonezji.

Strona przedmiotu
1402-HSzE-2Lka-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu europejskiej i polskiej architektury, malarstwa i rzeźby oraz myśli teoretycznej w odniesieniu do epoki nowożytnej w układzie chronologicznym. Cykl wykładów obejmuje również nakreślenie tła historycznego i religijnego epoki. Ponadto omówienie niektórych aspektów ówczesnych teorii artystycznych oraz pojęć odnoszących się do sztuki tego czasu.

Strona przedmiotu
1402-HSzEiA-2Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

MALARSTWO

Wykład trwający dwa semestry poświęcony jest problematyce malarstwa europejskiego i amerykańskiego od drugiej połowy XVIII wieku do 1945 roku. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenie wiedzy o głównych nurtach i czołowych przedstawicielach malarstwa nowoczesnego począwszy od klasycyzmu po lata 30. i 40. XX wieku. Charakterystyka poszczególnych kierunków i ich twórców uczy podstawowych metod analizy i interpretacji wybranych prac. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zastosowania tej wiedzy w praktyce, umożliwiającej analizę dzieła sztuki pod kątem stylu, datowania a także warstwy treściowej. Równocześnie wpływa na samoświadomość wiedzy dotyczącej malarstwa nowoczesnego, jego znaczenia dla dziedzictwa kulturowego i wagi jego ochrony.

Strona przedmiotu
1402-KK-2L-ka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krytyk sztuki jako kurator to cykl zajęć realizowanych w formie konwersatorium na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunku Krytyka artystyczna. Główny obszar tematyczny poruszany na zajęciach zogniskowany będzie wokół zagadnień kuratorstwa sztuki współczesnej. Zakłada on przybliżenie międzynarodowych i polskich strategii kuratorskich oraz ich historycznych, teoretycznych i praktycznych aspektów.

Strona przedmiotu
1402-KW-2Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kultura wizualna XX i XXI wieku odpowiada tematyką szeroko pojętym studiom globalnym ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektu artystycznego i historycznego. W ramach przedmiotu podejmowane są problemy globalizacji i dekolonializacji i ich wpływu na rozwój zarówno sztuki jak i popularnych form wizualności, aktywizmów artystycznych i kultury mass mediów. Zagadnienia prezentowane są w ujęciu dekolonialnym, uwzględniającym relacje sztuki i kultury popularnej - zarówno polskiej i europejskiej, jak i latynoamerykańskiej i afrykańskiej - z teoriami filozoficznymi i systemami politycznymi. Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat wybranych nurtów światowej sztuki i kultury popularnej oraz ich współczesnych interpretacji, wykształcenie umiejętności interpretowania zjawisk i problemów dzieł współczesnej kultury wizualnej. Poszczególne tematy omawiane i dyskutowane ze studentami zgodnie z przygotowanym przez prowadzącego planem. Zajęciom towarzyszy materiał ilustracyjny.

Strona przedmiotu
1402-ĆT-2Lka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktyka - godzin
Semestr letni 2023/24
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacje dotyczą nowej formy praktyk wprowadzonej od roku akademickiego 2020/2021

Praktyka ma charakter indywidualnego stażu w muzeach, instytucjach kultury i galeriach oraz redakcjach czasopism, który przygotowuje do pracy zawodowej. Dostarcza wiedzę na temat sposobu działania instytucji artystycznych i redakcji czasopism. Uczy efektywnego posługiwania się wiedzą, planowania i realizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej.

Informacje dotyczą praktyk prowadzonych do roku akademickiego 2018/2019

Zajęcia porządkują wiadomości na temat sztuki XIX-XXI wieku. Poszerzają wiedzę dotyczącą opisu, analizy formalnej i treściowej sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz terminologii, technik plastycznych i architektonicznych. Dostarczają wiedzę na temat sposobu działania instytucji artystycznych. Wyrabiają umiejętność przygotowania prac pisemnych. Uczą efektywnego posługiwania się samodzielnie zdobytą wiedzą, wykorzystywaną m.in. na spotkaniach poświęconych sztuce XIX-XX wieku.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)