Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - II rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-AA-KA-2Z-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest wybranym zagadnieniom z zakresu sztuki awangardowej. Stąd szczególny nacisk został położony na szczegółowe przedstawienie awangardy oraz jej rozwoju i charakterystyki w szerszym kontekście sztuki europejskiej tego okresu. W ramach zajęć omawiany jest nie tylko dorobek plastyczny, teoretyczny i krytyczny, ale także zagadnienia związane m.in. z teatrem i tańcem awangardowym. Formuła zajęć, poszerza i porządkuje wiedzę na temat awangardy i metodologii jej badań. Udoskonala umiejętność analizy i interpretacji prac powstałych w kręgu awangardy, niezbędnych do przygotowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, czy też krytycznego omówienia dorobku wybranych artystów lub grup, a także aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Uczy określania priorytetów potrzebnych do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych. Równocześnie wyrabia samoświadomość wiedzy dotyczącej awangardy i jej wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-FGE-2Lka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka feminizmu i problematyki gender, z podziałem na dwa okresy (XIX, XXw) oraz specyfikę feminizmu w różnych kręgach kulturowych (np. Indie, islam).

Strona przedmiotu
1402-HKA-2Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład:

Celem wykładu jest prezentacja dyskursu krytycznego towarzyszącego nurtom artystycznym modernizmu, począwszy od lat 60. XIX wieku do przełomu lat 50. i 60. wieku XX. Krytyczne koncepcje, oceny zjawisk artystycznych i manifesty artystyczne prezentowane są w ścisłym powiązaniu z nurtami sztuki drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, na przykładzie wybranych tekstów i dzieł sztuki.

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie refleksji nad sztuką wybranych nurtów modernizmu zawartej w pismach artystów, krytyków i teoretyków, prezentacja teoretycznego podłoża i krytycznego odbioru modernistycznych „-izmów", przedstawienie polemik toczących się wokół ich ideowych i estetycznych założeń, określenie oddziaływania tych dyskusji na formowanie się i ewolucję twórczych postaw artystów.

Strona przedmiotu
1402-HSzA-2Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce sztuki chińskiej, koreańskiej i indyjskiej od XIV do połowy XVIII w (sztuka muzułmańska, hinduska, malarstwo miniaturowe). Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.

Strona przedmiotu
1402-HSzE-2Zka-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu europejskiej i polskiej architektury, malarstwa i rzeźby oraz myśli teoretycznej w odniesieniu do epoki nowożytnej w układzie chronologicznym. Cykl wykładów obejmuje również nakreślenie tła historycznego i religijnego epoki. Ponadto omówienie niektórych aspektów ówczesnych teorii artystycznych oraz pojęć odnoszących się do sztuki tego czasu.

Strona przedmiotu
1402-HSzEiA-2Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

MALARSTWO

Wykład trwający trzy semestry poświęcony jest problematyce malarstwa europejskiego i amerykańskiego od 2 poł. XVIII w. do 1945 r. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenie wiedzy o głównych nurtach i czołowych przedstawicielach malarstwa nowoczesnego od klasycyzmu po l. 30.i 40. XX w. Charakterystyka poszczególnych kierunków i ich twórców uczy podstawowych metod analizy i interpretacji wybranych prac. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zastosowania tej wiedzy w praktyce, umożliwiającej analizę dzieła sztuki pod kątem stylu, datowania a także warstwy treściowej.

ARCHITEKTURA

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o architektury nowoczesnej na świecie od poł. XVIII w. do 1945 r. Zajęcia uczą właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1402-KK-2Z-ka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krytyk sztuki jako kurator to cykl zajęć realizowanych w formie konwersatorium na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunku Krytyka artystyczna. Główny obszar tematyczny poruszany na zajęciach zogniskowany będzie wokół zagadnień kuratorstwa sztuki współczesnej. Zakłada on przybliżenie międzynarodowych i polskich strategii kuratorskich oraz ich historycznych, teoretycznych i praktycznych aspektów.

W roku akademickim 2022/2023, w semestrze zimowym zajęcia odbędą się w następujących dniach:

11 i 25 października;

8 i 22 listopada;

6 i 20 grudnia;

17 stycznia.

Strona przedmiotu
1402-PFP-2Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niezbędna jest wiedza z zakresu „Psychologii widzenia”, w tym znajomość i rozumienie podstawowych jakości wizualnych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o formie plastycznej. Forma plastyczna rozumiana jest jako język jakości wizualnych kształtowanych na przestrzeni dziejów sztuki, stąd analizowany jest w kontekście historycznym i współczesnym. Dlatego najważniejsze, staje się uczenie widzenia, dla którego forma plastyczna jest podstawą alfabetu uczącego kompetencji wizualnych w tym przede wszystkim widzenia i opisywania dzieł sztuki.

Strona przedmiotu
1402-SMN-2Zka-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie zagadnieniu funkcjonowania kultury i sztuki mniejszości na przykładzie kultury żydowskiej. Program oraz lektury, na podstawie, których prowadzone będzie konwersatorium zostały dobrane tak, aby zaprezentować jak najszersze spektrum zjawiska sztuki w kulturze żydowskiej. Ukazywane zostanie ono zarówno z klasycznej, chronologicznej perspektywy, jak poprzez przekrojowe, konkretne zagadnienia, takie jak: tożsamość w sztuce, relacje centrum a peryferia, sztuka niska - sztuka wysoka, sztuka a religia, sztuka a kwestia narodowa, sztuka żydowska a awangarda, sztuka wobec Zagłady, żydowskie kolekcjonerstwo i muzealnictwo.

Konwersatorium zakłada aktywny udział słuchaczy i słuchaczek, żywą dyskusję na temat prezentowanych zagadnień, ilustrowaną materiałem ikonograficznym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)