Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-AKiS-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Strona przedmiotu
1402-AC-1Zka-S1
Artystyczne centra świata (od 2023-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują problematykę głównych centrów artystycznych Europy omawianą pod kątem ich rozwoju, działalności wybranych twórców, grup artystycznych oraz instytucji od połowy wieku XVIII po wiek XX, a także ich wpływu na inne środowiska artystyczne. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenia wiedzy na temat centrów artystycznych kluczowych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich roli w promowaniu nowych idei artystycznych oraz znaczenia w tym procesie instytucji artystycznych. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, rozwijania umiejętności badawczych, wykorzystywanych przy identyfikacji wybranego dzieła w kontekście środowiska, w którym powstało. Równocześnie wpływa na samoświadomość wiedzy dotyczącej środowisk artystycznych, znaczenia nowatorskich idei i ich wartości dla dziedzictwa kulturowego, a także wyrabia nawyk uczestnictwa w ważnych wydarzeniach, organizowanych przez galerie, muzea itp.

Strona przedmiotu
1402-HSzA-3Zka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy. Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.

Strona przedmiotu
1402-HSzEiA-3Zka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

część ARCHITEKTURA:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1945 roku. Zajęcia uczą właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

część MALARSTWO

Wykład trwający trzy semestry poświęcony jest problematyce malarstwa europejskiego i amerykańskiego od drugiej połowy XVIII wieku do 1945 roku.

część RZEŹBA

Przegląd najważniejszych tendencji w rzeźbie od połowy osiemnastego wieku do ok. połowy XX w. Przedstawienie najważniejszych nurtów, artystów i dzieł.

Strona przedmiotu
1402-HSW-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej, trendach i kierunkach współczesnej sztuki światowej i polskiej, w ujęciu historycznym i problemowym, oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego i ruchomego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej i z obszaru sztuki i teorii sztuki).

W przypadku sztuki współczesnej wskazane zostaną zmiany zachodzące w praktykach artystycznych oraz teorii sztuki w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Przepracowane zostaną metody interpretacji i analizy dzieł sztuki z uwzględnieniem zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1402-OWI-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Strona przedmiotu
1402-SL-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest pogłębienie umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych dzieł / zjawisk z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej lub zagadnień z zakresu krytyki artystycznej, wykształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemu badawczego. Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Uwaga: w semestrze zimowym 2020/21 seminarium będzie prowadzone w sposób zdalny synchroniczny za pomocą MS Teams.

Strona przedmiotu
1402-SPR-ka-3L-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu sztuki Ameryki Środkowej (Mezoameryki) i Ameryki Południowej w okresie prekolumbijskim.Główny nacisk położony zostanie na przedstawienie osiągnięć w dziedzinie sztuki cywilizacji mezoamerykańskich (Ameryki Środkowej - np. Majów) oraz cywilizacji andyjskiej tradycji kulturowej (Ameryki Południowej - np. Inkowie)

- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie studiów licencjackich, opartej na właściwej interpretacji dzieła sztuki, a także znajomości zagadnień, stylów panujących w sztuce Ameryki okresu prekolumbijskiego

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)