Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa)

Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. zimowy, krytyka artystyczna (s1)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
1402-AKiS-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu Antropologia kultury i sztuki jest uświadomienie studentom głęboko antropologicznego charakteru kultury i sztuki jako istotnego składnika świata kultury (kultury symbolicznej) i charakterystycznej dla istoty ludzkiej formy ekspresji. Pomaga w tym zdobyta wiedza na temat kulturowej, cywilizacyjnej i artystycznej ciągłości kultury. Nabyte umiejętności na temat teorii antropologii i sztuki w kontekście antropologicznym. Zapoznanie się z kontekstem etycznym dla kulturowego i artystycznego dorobku ludzkości.

Strona przedmiotu
1402-AC-1Zka-S1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują problematykę centrów artystycznych Europy i Świata omawianą pod kątem ich rozwoju, działalności wybranych twórców, grup artystycznych oraz instytucji od początku XX wieku po wiek XXI, a także ich wpływu na inne środowiska artystyczne. Tematyka zajęć ma na celu poszerzenia wiedzy na temat centrów artystycznych kluczowych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej, ich roli w promowaniu nowych idei artystycznych oraz znaczenia w tym procesie instytucji artystycznych. Formuła zajęć wyrabia umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, rozwijania umiejętności badawczych, wykorzystywanych przy identyfikacji wybranego dzieła w kontekście środowiska, w którym powstało. Równocześnie wpływa na samoświadomość wiedzy dotyczącej środowisk artystycznych, znaczenia nowatorskich idei i ich wartości dla dziedzictwa kulturowego.

Strona przedmiotu
1402-HSzA-3Zka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom sztuki Bliskiego Wschodu, Kambodży, Tajlandii i Birmy. Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.

Strona przedmiotu
1402-HSzEiA-3Zka-S1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

część ARCHITEKTURA:

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o architekturze nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1945 roku. Zajęcia uczą właściwej interpretacji nowoczesnego dzieła architektonicznego, trendów i szkół architektonicznych, znajomości technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej.

część MALARSTWO

Wykład trwający trzy semestry poświęcony jest problematyce malarstwa europejskiego i amerykańskiego od drugiej połowy XVIII wieku do 1945 roku.

część RZEŹBA

Przegląd najważniejszych tendencji w rzeźbie od połowy osiemnastego wieku do ok. połowy XX w. Przedstawienie najważniejszych nurtów, artystów i dzieł.

Strona przedmiotu
1402-HSW-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o najnowszych realizacjach i trendach we współczesnej architekturze światowej, trendach i kierunkach współczesnej sztuki światowej i polskiej, w ujęciu historycznym i problemowym, oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie licencjatu, opartej na właściwej interpretacji współczesnego dzieła architektonicznego i ruchomego, znajomości nowoczesnych technik i materiałów budowlanych oraz podstawowych zagadnień krytyki artystycznej (architektonicznej i z obszaru sztuki i teorii sztuki).

W przypadku sztuki współczesnej wskazane zostaną zmiany zachodzące w praktykach artystycznych oraz teorii sztuki w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Przepracowane zostaną metody interpretacji i analizy dzieł sztuki z uwzględnieniem zagadnień krytyki artystycznej.

Strona przedmiotu
1402-OWI-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. W zdecydowanej większości przedstawione zostaną zagadnienia prawa autorskiego mające dla studentów największe znaczenie i zastosowanie praktyczne, jednakże w trakcie zajęć dokonywane są porównania instytucji prawnoautorskich do prawa własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Strona przedmiotu
1402-SL-3Zka-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest pogłębienie umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych dzieł / zjawisk z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej lub zagadnień z zakresu krytyki artystycznej, wykształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemu badawczego. Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Uwaga: w semestrze zimowym 2020/21 seminarium będzie prowadzone w sposób zdalny synchroniczny za pomocą MS Teams.

Strona przedmiotu
1402-SPR-ka-3L-S1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu sztuki Ameryki Środkowej (Mezoameryki) i Ameryki Południowej w okresie prekolumbijskim.Główny nacisk położony zostanie na przedstawienie osiągnięć w dziedzinie sztuki cywilizacji mezoamerykańskich (Ameryki Środkowej - np. Majów) oraz cywilizacji andyjskiej tradycji kulturowej (Ameryki Południowej - np. Inkowie)

- przygotowanie studentów do samodzielnej pracy na poziomie studiów licencjackich, opartej na właściwej interpretacji dzieła sztuki, a także znajomości zagadnień, stylów panujących w sztuce Ameryki okresu prekolumbijskiego

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)