Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019))

Jednostka: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (2012-2019) Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla 1 r. biotechnologii S1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2600-BRBIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych zakłada poznanie aktualnej wiedzy w zakresie struktur rozwojowych i mechanizmów komórkowych leżących u podstaw rozmnażania płciowego i wczesnego rozwoju zarodka u zwierząt i roślin. Zakres treści merytorycznych przedmiotu obejmuje: podstawowe pojęcia w biologii rozwoju, morfologiczną i anatomiczną budowę narządów/organów rozmnażania płciowego, procesy prowadzące do wytworzenia gamet i przebiegu zapłodnienia, aktywację genomu zygotycznego i wczesny rozwój zarodka. Zagadnienia te omawiane są na różnych poziomach organizacji biologicznej, od tkankowej przez komórkową do molekularnej.

Strona przedmiotu
2600-BKBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie student zdobywa wiedzę o (1) strukturalno-funkcjonalnej organizacji komórki, (2) molekularnym przebiegu i przestrzennej lokalizacji podstawowych procesów życiowych na poziomie komórkowym, (3) organizacji, funkcjonowaniu i regulacji aparatu genetycznego komórek Eukariota (4) mechanizmach uczestniczących w przebiegu cyklu życiowego i śmierci komórki.

Na ćwiczeniach student (1) poszerza i utrwala wiedzę zdobytą na wykładach, dotyczącą organizacji i funkcjonowania komórek zarówno roślinnych jak i zwierzęcych, (2) zapoznaje się z podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi w biologii komórki.

Strona przedmiotu
2600-PCBIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: znajomość biologii na poziomie szkoły średniej. Na wykładzie student uzyskuje podstawowe informacje dotyczące (1) organizacji komórek prokariotycznych i eukariotycznych, (2) budowy i funkcji organelli komórkowych, (3) przebiegu cyklu życiowego i różnicowania komórek, (4) pochodzenia i wykorzystania komórek macierzystych. W ramach ćwiczeń student zdobywa umiejętność mikroskopowania, samodzielnie wykonuje proste preparaty mikroskopowe i sporządza dokumentację oberwanych obiektów. Utrwala wiedzę dotyczącą komórki jako podstawowej jednostki życia.

Strona przedmiotu
2600-GENBIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs zapoznaje studentów z podstawowymi działami genetyki oraz podstawowymi pojęciami genetycznymi. Student zapoznaje się z poprawnym zapisem genetycznym, sposobem interpretacji wyników krzyżówek genetycznych oraz rodowodów.

Strona przedmiotu
2600-PAFBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z anatomii i fizjologii człowieka obejmuje fizjologiczne mechanizmy regulacyjne mając na celu przekazanie wiedzy, i ułatwienie jej zrozumienia, na temat funkcjonowania organizmu człowieka.

Ćwiczenia mające charakter laboratoryjny obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem komórki: potencjały elektryczne w komórce oraz odruchy, czucie i percepcja, hormony, automatyzm serca i baroreceptory, układ oddechowy. Studenci sprawdzają odruchy, czucie, wykonują pomiary tętna, ciśnienia, EKG i robią badania spiromatryczne.

Wykład z Fizjologii roślin obejmuje treści dotyczące gospodarki wodnej i mineralnej oraz fotosyntezy a ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zobrazowaniu i wyjaśnieniu zjawisk i procesów omawianych na wykładzie i obejmują wybrane zagadnienia z: gospodarki wodnej komórki i całej rośliny, transportu jonów przez błony biologiczne, mineralnego odżywianie roślin, fotosyntezy i oddychania, wzrostu i rozwoju roślin oraz jego regulatorów, a także ruchów roślin.

Strona przedmiotu
2600-FRBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 40 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadania fizjologii roślin i podstawowe metody badań. Zależność pomiędzy strukturą i funkcją. Gospodarka wodna komórki i rośliny. Pobieranie i transport wody i soli mineralnych. Odżywianie mineralne. Pierwiastki niezbędne i ich znaczenie w procesach rozwojowych roślin. Fotosynteza. Rośliny C-3 i C-4, rośliny kwasowe (CAM). Fotooddychanie. Oddychanie. Glikoliza. Cykl Krebsa. Alternatywna droga oddechowa. Metabolizm azotowy roślin. Biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego. Odżywianie azotowe roślin. Wzrost: regulacja przez światło i fitohormony. Rozwój roślin. Cykl rozwojowy rośliny. Kiełkowanie nasion. Wzrost wegetatywny. Fotoreceptory. Kontrola kwitnienia. Ruchy roślin. Wpływ środowiska na procesy fizjologiczne.

Strona przedmiotu
2600-MATBIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami obliczeniowymi stosowanymi w biologii i pokrewnych naukach przyrodniczych, przygotowanie do wykonywania obliczeń na innych zajęciach.

Strona przedmiotu
2600-PIBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 20 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o technologii informatycznej oraz wyposażenie ich w umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputera osobistego. Przedmiot przygotowuje studentów do samodzielnego opracowywania rezultatów badań i pomiarów, które będą wykonywane na zajęciach laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
2600-BFZBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biofizyka to nauka interdyscyplinarna. Zajmuje się badaniem fizycznych aspektów procesów biologicznych. Opisuje je z wykorzystaniem pojęć i praw fizyki. Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu biofizyki, pokazanie działania specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych z wykorzystaniem zjawisk objętych mianem "biofizyka"

Strona przedmiotu
2600-FIZBIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W realizacji przedmiotu zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu fizyki w zakresie przewidzianym w programie szkoły średniej; dopuszcza się jednak działania wyrównawcze. Celem przedmiotu jest przypomnienie i wykorzystanie elementarnych wiadomości z fizyki do opisu zjawisk fizycznych przebiegających w układach nieożywionych jak i ożywionych. Przedstawiane są najważniejsze prawa i zasady fizyki oraz zjawiska fizyczne współcześnie wykorzystywane w biotechnologii. Student nabywa umiejętność dokonywania pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych. Przechodzi wstępne przygotowanie praktyczne do samodzielnej pracy doświadczalnej.

Strona przedmiotu
2600-CHABIOT-1-S1 brak brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu student rozszerzy posiadane wiadomości z zakresu budowy materii, układu okresowego, klasyfikacji związków chemicznych, typów wiązań i reakcji chemicznych, reakcji w roztworach. Zapozna się z chemią związków kompleksowych. Na tej podbudowie przybliżone mu zostaną zagadnienia z chemii analitycznej (identyfikacja związków, ilościowa ich analiza) oraz elektrochemii.

W trakcie ćwiczeń student pogłębia wiedzę ze znajomości okresowości właściwości pierwiastków, sposobu zapisu związków, ich nomenklatury, opisu drogi reakcji chemicznych i różnego typu obliczeń chemicznych, oraz nabywa umiejętności posługiwania się drobnym sprzętem laboratoryjnym, przygotowywania roztworów, obsługi podstawowej aparatury laboratoryjnej, które stanowią niezbędne przygotowanie do prac laboratoryjnych z innych przedmiotów.

Strona przedmiotu
2600-CHOBIOT-1-S1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, właściwości fizyczne i chemiczne oraz występowanie węglowodorów alifatycznych (nasyconych i nienasyconych), aromatycznych, ich chlorowcopochodnych, alkoholi, eterów, fenoli, tioli, aldehydów, ketonów, kwasów, pochodnych kwasowych, amin, aminokwasów, cukrów, związków hydroaromatycznych i heterocyklicznych.

Omówienie izomerii łańcuchowej, położeniowej, geometrycznej, optycznej. Zjawiska wywołane polaryzacją wiązań (tautomeria, aktywność chemiczna, cyklizacja).Mechanizmy reakcji w chemii organicznej.

Oczyszczanie substancji organicznych metodami destylacji (prosta, frakcjonowana, z parą wodną), krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. Wyznaczanie temperatury wrzenia, topnienia i współczynnika załamania światła. Wyodrębnianie substancji organicznych z surowców naturalnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)