Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia III rok sj - zajęcia obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii i Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia III rok sj - zajęcia obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
2404-P-3-BIOET-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-3-DMS-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwinięcie u studentów kompetencji profesjonalnej, jaką jest diagnozowanie psychologiczne. Na kompetencję tę składają się określone: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Wykład służy prezentacji teorii diagnozy psychologicznej, przedstawieniu specyfiki relacji diagnostycznej oraz omówieniu wybranych metod diagnostycznych. Podczas laboratoriów studenci uczą się stosować w praktyce metody swobodne oraz standaryzowane. Mają za zadanie m.in. przeprowadzić pełny proces diagnostyczny (diagnoza funkcjonalna osoby dorosłej), dokonać konceptualizacji przypadku i sporządzić opinię psychologiczną.

Strona przedmiotu
2404-P-3-FUM-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2404-P-3-N-sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień neuropsychologii eksperymentalnej i klinicznej (anatomia czynnościowa mózgu, objawy uszkodzeń mózgu o różnej etiologii).

Strona przedmiotu
2404-P-3-POPS-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć poświęconych Pomocy psychologicznej jest wyposażenie studenta w znajomości form pomocy psychologicznej oraz podstawowych zasad ich stosowania. Student ma możliwość nauki jak rozróżnić jakiego rodzaju specjalistycznego wsparcia potrzebuje osoba i wiedzieć jak postąpić, by jej tę pomoc zapewnić.

Strona przedmiotu
2404-P-3L-PE-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca roczna jest pierwszą samodzielną pracą badawczą. Student na podstawie analizy literatury przedmiotu formułuje własny problem badawczy i hipotezy, planuje badanie empiryczne, zbiera dane i przeprowadza analizę statystyczną. Raport z pracy obejmujący te elementy winien być opracowany zgodnie z zasadami APA7.

Strona przedmiotu
2404-P-3Z-PE-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium przedmiotowe - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praca roczna jest pierwszą samodzielną pracą badawczą. Student na podstawie analizy literatury przedmiotu formułuje własny problem badawczy i hipotezy, planuje badanie empiryczne, zbiera dane i przeprowadza analizę statystyczną. Raport z pracy obejmujący te elementy winien być opracowany zgodnie z zasadami APA7.

Strona przedmiotu
2404-P-3-Psych-sj brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student w ramach tematyki przedmiotu zapoznaje się z chorobami psychicznych – ich etiologią, patogenezą, leczeniem; poznaje ich

charakterystyczną symptomatologię i klasyfikację zaburzeń. Istotna jest wcześniejsza wiedza z dziedziny psychologii dotycząca możliwości nawiązywania kontaktu z pacjentem. W ramach realizacji przedmiotu zwraca się uwagę na uczenie relacji z pacjentem chorym psychicznie, rolę empatii, wskazuje się na błędy w komunikacji z chorym psychicznie.

Nauka przedmiotu pomaga zrozumieć interakcje - czynników intrapsychicznych (psychopatologicznych), interpersonalnych i

środowiskowych, genetycznych i sytuacyjnych oraz związanych z chorobami somatycznymi - w zakresie zdrowia psychicznego człowieka.

Ukazuje możliwości psychoterapii osób z chorobami psychicznymi i kompleksowych zasad leczenia, opartych na współpracy specjalistów

z wielu dziedzin (psychiatria, pedagog, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny).

Strona przedmiotu
2404-P-3-PSOS-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czy osobowość istnieje? Co determinuje ludzkie zachowanie: osoba czy sytuacja? Czy motywacja człowieka jest świadoma czy nieświadoma? Jaki program człowiek realizuje: biologiczny czy intencjonalny? Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z klasycznymi i współczesnymi nurtami w psychologii osobowości: psychodynamicznym, cech, uczenia się, poznawczym, socjobiologicznym, humanistycznym, egzystencjalnym i narracyjnym. Wykład jest punktem wyjścia do refleksji na temat możliwości aplikacji teorii osobowości w prognozowaniu, wyjaśnianiu i modyfikacji zachowania (na poziomach: indywidualnym i społecznym), co w praktyce realizowane jest na ćwiczeniach.

Strona przedmiotu
2404-P-3-PW-sj brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką wychowania i kształcenia (czyli nauczania i uczenia się), a więc zagadnieniami podstawowymi zarówno dla dla tzw. psychologii edukacji (por. Bednarek i Bednarek, red., 2023), jak i psychologii wychowania (Liberska i Trempała, red., 2020). Odwołując się do Teorii PPPC Bronfenbrennera i Morris (2006) studenci zapoznają się z problematyką oddziaływań rodzicielskich (style, postawy, kompetencje, praktyki). Jednocześnie uwzględniając szerzej system edukacji poznają ramy teoretyczne i praktyczne pracy psychologa szkolnego, doradcy zawodowego, tutora i mentora.Skupiając się na tzw. kluczowych w XXI kompetencjach (np. myślenie krytyczne) w czasie kursu poznają zasady pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ich codziennych środowiskach.

Strona przedmiotu
2404-P-3-PSPAT-Sj brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć dla studentów III roku psychologii jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami norm zdrowia psychicznego, objawów zaburzeń psychiatrycznych i psychologicznych i klasyfikowania chorób według klasyfikacji ICD 10 i DSM -5. Przedstawione zostaną również podstawy ustalania diagnozy w chorobach psychicznych i zasady doboru adekwatnej terapii. Omówione zostaną koncepcje powstawania chorób: biologiczna, poznawcza, psychoanalityczna i uczenia się.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)