Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2401-D-S1-1-CW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z zakresu twórczego pisania służą opanowaniu technik narracyjnych i perswazyjnych, doskonaleniu sztuki kompozycji itp. Usprawniają warsztat językowy, przyczyniając się do wzrostu kompetencji przyszłego dziennikarza, medioznawcy, analityka mediów, krytyka literackiego, publicysty, copywritera.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-ET brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą opanowaniu praktycznej umiejętności opracowania wydawniczego tekstów.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-EG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego poprzez opanowanie prawidłowych technik emisyjnych oraz uzyskanie wiedzy na temat zasad prawidłowego posługiwania się głosem.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-ED brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem w problematykę etyki dziennikarskiej, jej podstawowych pojęć, zagadnień, zasad i wyzwań, ze uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania w ocenie sytuacji z życia mediów współczesnych.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-F brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd zagadnień filozoficznych w perspektywie historycznej i problemowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ontologicznej,antropologicznej i epistemologicznej. Zajęcia te mają na celu zapoznanie studentów z myśleniem filozoficznym kultury Zachodu, które współdecydowało o kształcie cywilizacji europejskiej.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-GD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cechy najważniejszych gatunków informacyjnych i publicystycznych (w dziennikarstwie prasowym, radiowym, telewizyjnym, internetowym). Spośród gatunków informacyjnych najwięcej uwagi poświęcimy informacji prostej i informacji złożonej, sprawozdaniu i relacji, sylwetce W przypadku gatunków publicystycznych będą to komentarz, felieton, artykuł publicystyczny, reportaż problemowy oraz esej i recenzja. Ponadto zanalizowany zostanie wywiad w rożnych wariantach.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1Z-HM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historię mediów omawia się tu w porządku chronologicznym, począwszy od czasów starożytnych, skończywszy na XVII wieku.

Strona przedmiotu
2401-D-s1-1-HM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historię mediów omawia się tu w porządku chronologicznym, począwszy od XVIII wieku, skończywszy na ostatniej dekadzie XX wieku. Problem mediów społecznościowych zostaje tylko zasygnalizowany. Głównymi obszarami zainteresowań pozostają media w świecie zachodnim (Europa, Stany Zjednoczone) oraz w Polsce.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-MK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesny „homo mediens”, istota będąca pod potężną presją mediów, musi umieć radzić sobie z potęgą mediów, tak aby być „ponad”, a nie „pod” nimi. Stąd niezbędne jest kształtowanie kompetencji medialnych każdego człowieka, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, klasy społecznej itp.

Pod pojęciem "kompetencji medialnych" należy rozumieć zdolność do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru i współtworzenia mediów.

Na owe kompetencje składa się kilka zakresów:

• kompetencje z zakresu teorii mediów,

• kompetencje w zakresie języka i komunikowania medialnego,

• kompetencje dotyczące odbioru komunikatów medialnych,

• kompetencje dotyczące korzystania z mediów,

• kompetencje dotyczące tworzenia komunikatów medialnych.

Ważne jest także zwiększanie i indukowanie w człowieku poczucia własnej wartości, dzięki czemu zyskuje on świadomość, że jest cenniejszy od każdej, nawet najlepszej, najbardziej wydajnej maszyny.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-KJ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształtowanie świadomości językowej i zwiększenie kompetencji językowej dotyczącej umiejętności normatywnej oceny tekstów oraz tworzenia wypowiedzi zgodnych ze współczesną normą języka polskiego.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-NoK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka o komunikowaniu to kurs wprowadzający uczestników w złożone procesy komunikacji społecznej od strony teoretycznej, ale w ścisłym związku z praktyką społeczną. Omawiane będę główne teorie komunikacyjne, ale także procesy, które determinują zmiany w komunikacji we współczesnym świecie.

Zajęcia realizowane są w formie komplementarnej (stacjonarnej i online)

Strona przedmiotu
2401-D-s1-1-PMPA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prawo prasowe służy zapoznaniu studentów z regulacjami normatywnymi dotyczącymi sfery stosunków społecznych związanych z działalnością prasy drukowanej oraz pozostałych mediów, w tym w szczególności Internetu. Duży nacisk zostanie położony na zaznajomienie studentów z ustawą prawa prasowego, ustawą o ochronie danych osobowych, ochronie informacji publicznej oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W rozważaniach na temat prasy nie sposób pominąć także stosownych uregulowań normatywnych znajdujących się w Konstytucji, o prawie autorskim oraz prawie karnym.

Celem niniejszego konwersatorium jest także zaznajomienie studentów z ustawą prawo autorskie i prawa pokrewne. Kluczowe okaże się również odniesienie się do regulacji prawnych zawartych w Kodeksie karnym w szczególności zawierających normy prawne zapewniające szeroką ochronę programów komputerowych.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-PWP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-RiE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przepastna materia, jaką jest teoria i praktyka retoryczna, zostanie ograniczona do jedynie punktowego wskazania tego, co może okazać się przydatne dziennikarzowi jako temu, kto przekonuje medialne audytorium.

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-S brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu wprowadzenie socjologicznego instrumentarium badania i interpretacji świata, natury procesów społecznych (consensus, współdziałanie, konflikt) i ich dynamiki.

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

-rozumienia i samodzielnej interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznego ujęcia społeczeństwa;

-opisu i interpretacji mechanizmów działających w społeczeństwie, odnoszących się do zachowań ludzi w grupach społecznych i jako jednostki;

-rozumienia zmian zachodzących w strukturach społecznych i ich dynamiki.

Podczas zajęć wprowadzone zostają podstawowe pojęcia i kategorie socjologiczne opisujące mechanizmy działające w społeczeństwach: są typowe dla życia człowieka w zbiorowościach ludzkich (struktura społeczna, stratyfikacja, konflikty, grupa społeczna, instytucja, normy, wartości, kontrola społeczna, klasy społeczne, konflikty).

Strona przedmiotu
2401-D-S1-1-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele: umiejętność rozpoznawania stylów i praktyczne wykorzystanie tych umiejętności.

Opis: Przedmiot i zakres stylistyki. Zróżnicowanie stylowe współczesnej polszczyzny. Rodzaje stylów i ich cechy. Zabiegi stylistyczne a relacje znaczeniowe między wyrazami. Stylizacje jako zabiegi artystyczne. Stylistyczna wartość różnych składników języka (przegląd środków stylistycznych). Cechy stylowe typowe dla różnych form wypowiedzi. Zasady tworzenia i przetwarzania tekstów pisanych, zróżnicowanych stylowo i gatunkowo. Pisanie tekstów własnych.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)