Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
2024/25Z - Semestr zimowy 2024/25
2024/25L - Semestr letni 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L 2024/25Z 2024/25L
2401-D-S2-2-KM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kluczowe zagadnienia:

kultura a komunikacja;

wielokulturowość a multikulturalizm;

etnocentryzm, policentryzm, europocentryzm, akulturacja, asymilacja

komunikacja międzykulturowa; kody i zaprogramowanie kulturowe

obszary kultury ("diagram cebuli") i wymiary kultury wg Hofstede

kultury narodowe w perspektywie komunikacyjnej;

bariery w komunikowaniu (np. stereotypy, wymiary kultury, resentymenty);

zjawisko szoku kulturowego;

rola komunikacji językowej i niewerbalnej w KM.

Bardziej szczegółowo omawiam

Zachodni a:

-arabski kod kulturowy

kod kulturowy wybranych państw Afryki

- kod kulturowy Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu i Iranu

-kazachski kod kulturowy

-japoński kod kulturowy

-rosyjski kod kulturowy

Cel zajęć:

wprowadzenie studentów w problematykę komunikacji międzykulturowej;

wyposażenie studentów w narzędzia umożliwiające skuteczne komunikowanie się w środowisku międzykulturowym i/lub międzynarodowym.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-M brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Materiały do zajęć, Kurs Moodle https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4275 hasło: Borgen

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-PI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania człowieka w środowisku Internetu oraz jego wpływu na sferę psychiczną, fizyczną i społeczną. Ponadto, dzięki przygotowywaniu prezentacji na wybrane tematy, osoby studiujące będą doskonaliły umiejętności krytycznej analizy materiałów w postaci badań, opinii czy praktycznych aspektów zachowań w Internecie.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-SEMZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-SML brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy nieznacznej pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące konstrukcji pracy oraz metod badawczych związanych z tworzeniem pracy magisterskiej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na utrwaleniu i poszerzeniu wśród uczestników z seminarium magisterskiego zasad pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-SKO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy o głównych koncepcjach oddziaływania mediów masowych, roli środków społecznego przekazu w systemie społeczno-politycznym. Zwracają one uwagę na kulturotwórcze aspekty funkcjonowania mediów masowych. Zajęcia mają również za zadanie rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie operacjonalizacji wiedzy o mediach masowych w sferze badań i analizy efektów ich oddziaływania na jednostki i makrostruktury.

W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę o kulturze, mediach oraz ich odbiorcach, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej (omówienie i analiza casestudies),

Strona przedmiotu
2401-D-S2-2-WSiWM brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostanie omówiona historia dei wolności słowa - od czasów starożytności do czasów współczesnych - oraz główne standardy ochrony wypowiedzi w dzisiejszym świecie, wyznaczone przede wszystkim orzecznictwem Sądu Najwyższego USA i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu. Dużo uwagi poświęci się różnym formom cenzury oraz najważniejszym przypadkom naruszenia wolności wypowiedzi rozpatrzonym przez oba wspomniane trybunały.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)