Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 11 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 11 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
2502-s1LPC1Z-EG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwalają studentom zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu emisji i higieny głosu. W wymiarze praktycznym studenci poznają i wykonują ćwiczenia związane z kształtowaniem prawidłowej emisji. Celem zajęć jest uświadomienie studentom wagi prawidłowej emisji głosu w życiu osób posługujących się głosem oraz przygotowanie do pracy wymagającej wzmożonego wysiłku głosowego.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do wybranych zagadnień filozoficznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-GFJP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć są przedstawiane wybrane zagadnienia polskiej gramatyki w ujęciu funkcjonalnym. Takie ujęcie zagadnień językowych ma na celu dostarczenie studentom narzędzi do analiz rozmaitych typów tekstów oraz tworzenia tekstów własnych. Problematyka zajęć w pierwszym semestrze jest skoncentrowana wokół zjawisk fonetycznych i morfologicznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-KPU
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane przez dwa semestry w formie warsztatów w pracowni komputerowej. W czasie zajęć student poznaje programy wykorzystywane do edycji tekstu (MS Word, LaTeX), zapoznaje się z zasadami i programami do mind mappingu (Xmind), możliwości oferowanych przez arkusz kalkulacyjny (Excel), programy do prezentacji multimedialnych (PowerPoint, beamer, Prezi), podstawy HTMLa, programów DTP takich jak Scribus (open source), programów do tworzenia e-booków (Sigil) itp.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-LZCP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami literatury dawnej analizowanej jako paradokumentalne źródło wiedzy o ówczesnym życiu codziennym – zdeterminowanym ustrojem stanowym. Będą podejmowane zagadnienia ogólne (np. oralność – piśmienność – wtórna oralność), jak też związane z konkretnymi postaciami (np. Wacław Potocki).

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-PTK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią prezentację współczesnych teorii komunikacyjnych oraz technik służących odczytywaniu i skutecznej wymianie informacji w sytuacjach oficjalnych (w tym komunikacji zespołowej) i nieoficjalnych za pomocą przekazu werbalnego i niewerbalnego.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-SIE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student poznaje budowę i typy podstawowych źródeł informacji o języku i świecie, jakimi są słowniki i encyklopedie. W szczególności zapoznaje się z zasadami konstruowania tych kompendiów wiedzy, ich wadami i zaletami, a tym samym uczy się oceniać ich przydatność w pracy z tekstami.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-SL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z warunkami społeczno-kulturowymi,

w jakich funkcjonują zjawiska literackie, to znaczy

powstają, są rozpowszechniane i podlegają aktowi lektury.

Słuchacz zdobywa orientację w problemach związanych ze

strukturą współczesnej publiczności literackiej, instytucjami

zajmującymi się upowszechnianiem i dystrybują literatury,

funkcjami i postaciami współczesnej krytyki literackiej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-SP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny oraz doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-WPT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Lingwistyka praktyczna i copwyriting. Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami związanymi z budową tekstu, jego zawartością i formą pisania pobudzającą zainteresowanie czytelnika (m.in. dynamizowanie tekstu, długość fraz). W ramach kursu są także omawiane podstawowe błędy związane z pisaniem tekstów. Całość kursu odnosi się do pisania tekstów literackich i użytkowych w środowisku cyfrowym oraz tradycyjnych mediów.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC1Z-ZKPM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie prezentacja fenomenu kultury popularnej/masowej oraz jej związków z życiem codziennym (kategoria czasu wolnego) w kontekście zjawisk globalizacji, amerykanizacji, konsumeryzmu i przemysłu kulturowego. Prezentacji podlegać więc będą, obok refleksji teoretycznej dotyczącej kultury współczesnej, wybrane zjawiska popkultury: literatura, muzyka rozrywkowa (na przykładzie rocka), komiks, film, reklama, wybrane zasoby Internetu, prasa kolorowa, gra RPG i gra komputerowa. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi metodami badawczymi wybranych zjawisk kultury masowej (strukturalizm, semiotyka, postmodernizm, psychoanaliza, postkolonializm) ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do tradycji kultury polskiej i europejskiej. Słuchacze doskonalą warsztat analityczny, systematyzują wiedzę na temat kultury popularnej, budują swój warsztat krytyczny.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)