Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 21 - lingwistyka praktyczna i copywriting s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2017/18Z - Semestr zimowy 2017/18
2018/19Z - Semestr zimowy 2018/19
2019/20Z - Semestr zimowy 2019/20
2020/21Z - Semestr zimowy 2020/21
2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z
2502-s1LPC2Z-KAM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja marketingowa stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a natura przedsiębiorstwa i każdej organizacji wyraża się właśnie w procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem. Celem przedmiotu jest prezentacja zespołu środków i działań, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność cenową.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami poprawności gramatycznej i leksykalnej (semantycznej).

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-LPPI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne dla studentów II roku lingwistyki praktycznej i copywrintingu. Należą do modułu specjalizacyjnego "Komunikacja publiczna". Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z podstawami gromadzenia, przetwarzania i opracowywania informacji przy pomocy narzędzi informatycznych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-LZCP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi kierunkami rozwoju polskiej literatury XX i XXI wieku z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społeczno-politycznego oraz obyczajowego. Szczegółowe zagadnienia dotyczyć będą takich zjawisk literackich, jak, między innymi: modernizm i postmodernizm, dokumentaryzm i autobiografizm, awangarda, katastrofizm, socrealizm.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-NM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot służący zapoznaniu studentów z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w pracy zawodowej. Zajęcia z założenia mają charakter praktyczny i służą wyrobieniu umiejętności obsługi zarówno sprzętu multimedialnego, jak i oprogramowania wspomagającego. W ramach przedmiotu studenci poznają m.in. obsługę rzutników multimedialnych czy tablic interaktywnych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ORDH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2017/18
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2018/19
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2019/20
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są dwa podstawowe zagadnienia zawarte w jego nazwie oraz problemy przez nie implikowane. Zagadnieniem pierwszym jest retoryka. Zostaną omówione jej klasyczne definicje i rozumienia, rozwój oraz stan aktualny, a także pojęcie manipulacji z retoryką często wiązane. Zagadnieniem drugim jest hipertekst w ramach wykładu pojęty jako punkt dojścia. Żeby bowiem odpowiednio zrozumieć sens tego pojęcia, należy się cofnąć do samych początków kultury, w której panowała oralność i przejść drogę od oralności do piśmienności oraz drukowalności. Hipertektualność zostanie omówiona podczas około czterech wykładów, podczas których zaproponowane zostaną definicje i teorie oraz przykłady najbardziej znanych i znaczących powieści hipertekstowych. Zamknięciem wykładu będzie omówienie literackich form poza-hipertekstowych.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-KP-RIKT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kształcenie zaawansowanych umiejętności językowych. Szczególny nacisk zostanie położony na:

a) wdrożeniu studentów do pracy nad tekstami użytkowymi współczesnej polszczyzny poprzez doskonalenie umiejętności analizowania i samodzielnego tworzenia wypowiedzi zróżnicowanych stylistycznie i gatunkowo, pisemnych i ustnych;

b) wdrożenie do pracy redakcyjnej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-R-T brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia warsztatowe, w tym ewentualne zdalne, z reklamy służą zapoznaniu studentów ze sposobami opracowywania i tworzenia reklam w zależności od medium i grupy docelowej, do której trafić ma dany przekaz. Reklama wprowadza zagadnienia istotnych dla umiejętnego i skutecznego tworzenia tekstów reklamowych – od haseł, poprzez scenariusze spotów radiowych i telewizyjnych, aż po teksty przeznaczone do mediów społecznościowych. Zajęcia są poświęcone zarówno aspektowi pisarskiemu pracy copywritera, jak i sferze koncepcyjnej, kluczowej dla opracowania pomysłów kampanii czy nietypowych działań reklamowych. Cykl zajęć w wymiarze 30 godzin przedstawia spektrum zagadnień, z którymi spotyka się copywriter (concept writer lub content designer) w codziennej pracy w agencji reklamowej.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-WPT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Lingwistyka praktyczna i copwyriting. Celem kursu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie pisania tekstów użytkowych w środowisku cyfrowym i mediów tradycyjnych. W czasie kursu student doskonali umiejętności redakcji tekstu na poziomie kompozycji, stylistyki, ale także technicznych parametrów oraz potrafi krytycznie odnieść się do efektów swojej pracy.

Strona przedmiotu
2502-s1LPC2Z-RC-ZIWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć student zdobywa zaawansowaną wiedzę na temat zróżnicowania źródeł informacji, ich statusu, metod analizy i problemów zawiązanych z ich wykorzystywaniem w różnych sytuacjach. Student poznaje także praktyczne sposoby i narzędzia służące do wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)