Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej jako obcej s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej jako obcej s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022/23Z 2022/23L
2505-s1FPO1L-EJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcją wypowiedzi grzecznościowych we współczesnej polszczyźnie w kontekście skutecznej komunikacji.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-F brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studenci uczą się zasad funkcjonowania systemu fonetycznego języka polskiego w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Przyswajają również podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-GLP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-GJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z gramatyki opisowej uzupełniają wiedzę z gramatyki, którą studenci zdobędą podczas zajęć z praktycznej nauki języka polskiego. Bloki tematyczne omawiane w ramach gramatyki opisowej są więc zasadniczo skorelowane z kompetencjami językowymi budowanymi podczas praktycznej nauki języka polskiego. Pierwsza część konwersatorium z gramatyki zapoznaje studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fleksji języka polskiego. Celem zajęć jest kształcenie umiejętności analizowania i syntetyzowania zjawisk gramatycznych na przykładzie analizy i opisu najważniejszych zjawisk fleksyjnych we współczesnej polszczyźnie.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-HPHE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią formę wprowadzenia studentów obcokrajowców do wiedzy o polskiej historii i roli procesów historycznych w ukształtowaniu współczesnego państwa i społeczeństwa. Zagadnienia lokalne będą pokazywane na tle procesów historycznych zachodzących w Europie.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-ITL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta/studentki z tekstami literackimi reprezentującymi różne rodzaje i gatunki literackie (liryka, epika, dramat), wykształcenie umiejętności rozpoznawania ich stylistycznego zróżnicowania i formułowania spójnych i adekwatnych względem nich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-PRS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią formę wprowadzenia studentów obcokrajowców do wiedzy o polskich realiach, społeczeństwie i kulturze.

Jeśli przyjdzie prowadzić zajęcia w formie zdalnej, wówczas będą prowadzone z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-PNJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 100 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-PNJP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-PNJP-NP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

W każdym semestrze nauki obowiązkowy blok zajęć z praktycznej nauki języka polskiego będzie uzupełniał wybrany przedmiot z bloku przedmiotów do wyboru.

W semestrach 3. i 4. są do wyboru przedmioty z bloku język polski w komunikacji szkolnej, wprowadzające środki językowe typowe dla komunikacji szkolnej ogólnej i podczas przedmiotów

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-PNJP-NP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

W każdym semestrze nauki obowiązkowy blok zajęć z praktycznej nauki języka polskiego będzie uzupełniał wybrany przedmiot z bloku przedmiotów do wyboru.

W semestrach 3. i 4. są do wyboru przedmioty z bloku język polski w komunikacji szkolnej, wprowadzające środki językowe typowe dla komunikacji szkolnej ogólnej i podczas przedmiotów

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1L-TI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w pracowniach komputerowych. Praca z pakietem biurowym Microsoft Office (Word), w tym przygotowywanie prac w edytorze tekstów. Praca z elektronicznymi wersjami słowników języka polskiego i korpusami, jak również korzystanie z narzędzi do przetwarzania języka naturalnego - CLARIN.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-WL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści poznawcze prezentowane podczas wykładu mają uposażyć studentów w zestaw podstawowych pojęć literaturoznawczych, niezbędnych, by swobodnie poruszać się w przestrzeni polskiego dyskursu literaturoznawczego, a także, by móc dokonywać interpretacji utworów literackich.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO1Z-WNJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaznajamia studentów z podstawami teoretycznymi i metodologicznymi językoznawstwa, wprowadza pojęcia i wyjaśnia metody stosowane w badaniach językoznawczych. Zagadnienia omówione podczas wykładu będą następnie rozwijane w ramach innych przedmiotów językoznawczych przewidzianych w programie studiów polonistycznych dla obcokrajowców

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)