Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej jako obcej s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2505-s1FPO2L-GJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z zasadami budowy zdaniowych i niezdaniowych grup syntaktycznych we współczesnej polszczyźnie. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy składniowej i posługiwania się synonimicznymi konstrukcjami składniowymi.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-GJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu morfologii, morfonologii i słowotwórstwa języka polskiego. Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności analizy i opisu najważniejszych zjawisk morfologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk słowotwórczych znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-HLP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest pomyślany jako „czytanie” tekstów związanych z najważniejszymi w dziejach Polski wydarzeniami historycznymi oraz problemami dawnej kultury. Niejako siłą rzeczy mogą zostać podjęte jedynie zagadnienia podstawowe. Najogólniejszym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dziejami nowożytnej literatury polskiej w połączeniu z poszerzeniem o podstawową materię teoretycznoliteracką.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-HLP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych zjawisk w dziejach polskiej literatury dziewiętnastowiecznej oraz ich związków z filozofią i przemianami społeczno-politycznymi. W tym celu zaprezentowane zostaną główne nurty estetyczne, a na ich tle – sylwetki twórcze wybitnych pisarzy i ich dzieła.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-ITL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tekstami literackimi reprezentującymi różne rodzaje i gatunki literackie (liryka, epika, dramat), wykształcenie umiejętności rozpoznawania ich stylistycznego zróżnicowania i formułowania spójnych i adekwatnych względem nich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-ITL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta/studentki z tekstami literackimi reprezentującymi różne rodzaje i gatunki literackie (liryka, epika, dramat), wykształcenie umiejętności rozpoznawania ich stylistycznego zróżnicowania i formułowania spójnych i adekwatnych względem nich wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-JPCS-B brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem polskim w sytuacjach zawodowych, przede wszystkim w biznesie. Podczas zajęć studenci będą poszerzali znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w typowych sytuacjach biznesowych (rozmowa kwalifikacyjna, obsługa klientów, podpisywanie umów, załatwianie spraw w urzędach). Zajęcia dostarczą też wielu praktycznych informacji na temat realiów pracy w Polsce.

Pierwszy blok zajęć, realizowany na II roku, to Zaczynam pracę w Polsce.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-JPCS-T brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym specjalistycznym językiem polskim z branży turystycznej. Podczas zajęć studenci poszerzają znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w turystyce dostosowanych do sytuacji komunikacyjnej, zdobywają informacje o atrakcjach turystycznych Polski oraz prezentują atrakcje turystyczne Chin.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-KW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu kultury języka oraz zapoznanie słuchaczy z wybranymi zagadnieniami poprawności fonetycznej, ortograficznej, interpunkcyjnej, fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej i semantycznej. Zajęcia służą kształtowaniu świadomości językowej studentów i wyrabiają w nich dbałość o język polski. Przygotowują ponadto do samodzielnego rozstrzygania problemów językowych. Służą też poszerzeniu wiedzy słuchaczy na temat języka polskiego w aspekcie normatywnym.

Materiał omawiany na zajęciach stanowi teoretyczne uzupełnienie wielu wiadomości poznawanych czysto praktycznie w ramach praktycznej nauki języka polskiego.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-LL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku filologii polskiej jako obcej.

Blok teoretyczny zajęć służy zdobyciu przez studentów wiedzy na temat leksyki języka polskiego i sposobów jej odzwierciedlenia w słownikach języka polskiego.

Głównym celem bloku praktycznego jest zdobycie umiejętności opisywania właściwości wyrażeń języka polskiego oraz ich stosowania w sytuacjach komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-NS-PBS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu słuchaczy z ogólną wiedzą na temat: odmian i funkcji badań społecznych, etapów procesu badawczego oraz wybranych metod i narzędzi badań społecznych. Połączenie teorii z elementami warsztatowymi ma na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi oraz analizy i interpretacji danych, a także przygotowanie do samodzielnej realizacji projektów badawczych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-PNJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-PNJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-PNJP-JP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

W każdym semestrze nauki obowiązkowy blok zajęć z praktycznej nauki języka polskiego uzupełnia wybrany przedmiot z bloku przedmiotów do wyboru.

W semestrach 1. i 2. to przedmioty z bloku nauka polskiego przez doświadczenie i działanie, np.: gotujemy po polsku, zakupy po polsku, idziemy do lekarza, polski w banku i urzędzie, w klubie fitness i na stadionie, nauka tańca, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-PNJP-JP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

W każdym semestrze nauki obowiązkowy blok zajęć z praktycznej nauki języka polskiego będzie uzupełniał wybrany przedmiot z bloku przedmiotów do wyboru.

W semestrach 1. i 2. są to przedmioty z bloku nauka polskiego przez doświadczenie i działanie, np.: gotujemy po polsku, zakupy po polsku, idziemy do lekarza, polski w banku i urzędzie, w klubie fitness i na stadionie, nauka tańca, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO2Z-PK-WFP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO2L-WT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami i problemami translatorskimi i uzyskują wiedzę na temat technik wykonywania przekładu oraz korekty tłumaczenia maszynowego. Sporządzają własne tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne, a vista) oraz pisemne (intersemiotyczne, interlingwalne, intralingwalne) i omawiają je na forum.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)