Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23Z
2505-s1FPO3L-EIP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonego wykładu jest zapoznanie studentów zagranicznych – szczególnie pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej - z mechanizmami wpływającymi na funkcjonowanie polskiej gospodarki. W sposób szczególny uwaga zostanie skoncentrowana na zjawiskach decydujących o zależnościach w obrębie gospodarki oraz czynnikach i warunkach tworzenia i rozwijania przedsiębiorczości. Przy tej okazji zwraca się uwagę na elementy konieczne do założenia własnej działalności oraz podstawowe zasady prowadzenia działań marketingowych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-HLP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-ITL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-JPCS-B brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwijanie umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem polskim w sytuacjach zawodowych, przede wszystkim w biznesie. Podczas zajęć studenci będą poszerzali znajomość słownictwa i struktur językowych stosowanych w typowych sytuacjach biznesowych (praca w różnych branżach, własny biznes, dokumenty, załatwianie spraw w urzędach), a także w rozmowach dotyczących różnych gałęzi gospodarki. Zajęcia dostarczą też wielu praktycznych informacji na temat realiów pracy w Polsce.

Drugi blok zajęć, realizowany na III roku, to Zaczynam pracę w Polsce.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-JO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Językoznawstwo ogólne obejmuje elementarną wiedzę z zakresu teorii języka naturalnego, wprowadzenie do metodologii badań lingwistycznych oraz przegląd kierunków i szkół w językoznawstwie XX wieku na tle historii dyscypliny.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-PL-LIK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-PKJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi – poza systemem językowym – elementami komunikacji językowej, które wpływają na porozumienie między rozmówcami oraz decydują o fortunności bądź niefortunności komunikacji. Wprowadza się podstawowe zagadnienia pragmatyki językoznawczej, w tym pojęcia takie jak akt mowy bezpośredni i pośredni / jawny i niejawny, kompetencja komunikacyjna, czynności mowy, maksymy konwersacyjne, zasady grzeczności. Zajęcia obejmują wprowadzenie teoretyczne oraz ćwiczenia.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-PNJP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji .

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-PNJP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie językowych kompetencji komunikacyjnych w języku polskim, doskonalenie umiejętności samokształcenia, rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych, wdrożenie poczucia odpowiedzialności za swoją obecność w społeczności akademickiej i – w przyszłości – w zawodowej - kształtowanie postaw opartych na zaufaniu, szacunku, tolerancji.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-PNJP-JP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 50 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-PNJP-JP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-PIE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zdobycie wiedzy i rozwijanie umiejętności dotyczących rozstrzygania dylematów moralnych. Wykład ma przygotowywać do refleksyjnego i odpowiedzialnego pełnienia ról osobistych i zawodowych, budowania pożądanych postaw moralnych podwładnych i współpracowników, oraz tworzenie otwartości wobec różnic światopoglądowych.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-SEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem seminarium jest:

- pogłębienie wiedzy z wybranej problematyki polonistycznej (język, literatura lub kultura),

- zapoznanie z metodami i narzędziami badań niezbędnymi do przygotowania pracy licencjackiej,

- pogłębienie znajomości specjalistycznych odmian języka polskiego,

- rozwinięcie kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych i naukowych oraz redagowania tekstu specjalistycznego.

Efektem seminarium jest opracowanie wybranej problematyki w postaci pracy dyplomowej.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-SEM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem seminarium jest:

- pogłębienie wiedzy z wybranej problematyki polonistycznej (język, literatura lub kultura),

- zapoznanie z metodami i narzędziami badań niezbędnymi do przygotowania pracy licencjackiej,

- pogłębienie znajomości specjalistycznych odmian języka polskiego,

- rozwinięcie kompetencji w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstów popularnonaukowych i naukowych oraz redagowania tekstu specjalistycznego.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-PL-SP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-PJ-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią i najważniejszymi problemami badawczymi socjolingwistyki z naciskiem na zagadnienia dotyczące przyswajania języka drugiego, społecznych uwarunkowań zachowań językowych i praktycznego zastosowania tej wiedzy.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-S brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2505-s1FPO3L-SPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonego wykładu jest zapoznanie studentów zagranicznych – szczególnie pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej z mechanizmami wpływającymi na funkcjonowanie polskiej gospodarki. W sposób szczególny uwaga zostanie skoncentrowana na zjawiskach decydujących o zależnościach w obrębie gospodarki oraz czynnikach i warunkach tworzenia się wokół niej systemu politycznego.

Strona przedmiotu
2505-s1FPO3Z-PJ-ZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pokoleniowymi, regionalnymi i społecznymi różnicami w zakresie języka polskiego - w warstwie fonetycznej (wymowa potoczna lub gwarowa), zasobach leksykalnych, stylach i rejestrach.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)