Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 11 - kulturoznawstwo s1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Humanistyczny)

Jednostka: Wydział Humanistyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 11 - kulturoznawstwo s1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2022/23Z 2023/24Z
2555-s1KUL1Z-HDIT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsze ogniwo cyklu wykładów z historii dramatu i teatru. Wykład poświęcony genezie teatru z perspektywy antropologii kulturowej oraz historii dramatu i teatru europejskiego od czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu do XVII wieku.

Wykład przeznaczony dla studentów kulturoznawstwa oraz filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna), a także dla zainteresowanych studentów filologii klasycznej i neofilologii, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami z zakresu historii dramatu i teatru starożytnego, średniowiecznego, renesansowego i XVII-wiecznego.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-IKIPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą poznaniu współczesnych obiegów kultury i różnych form oraz podstaw prawnych działalności instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Zajęcia opierają się na wizytach studyjnych w wybranych podmiotach kultury i analizie życia kulturalnego miasta z wykorzystaniem metod socjologii kultury. Przegląd ustaw zasadniczych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w kontekście działalności kulturalnej pozwala zdobyć wiedzę potrzebną do pracy w instytucjach kultury.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-JC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach. Student osiąga poziom zaawansowania odpowiadający HSK 2.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-KDC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-TPOK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi formami opisu zjawisk kultury, takimi jak notatka, recenzja, sprawozdanie, esej, wpis na blogu, jak też zdobędzie narzędzia i umiejętności niezbędne do ich przygotowania.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-WABK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma wyposażyć studentów w podstawową wiedzę z zakresu metod prowadzenia badań oraz publikacji ich wyników stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem kulturoznawstwa.

Głównym celem ćwiczeń jest zdobycie umiejętności w zakresie wyszukiwania oraz oceny statusu, wiarygodności i przydatności informacji niezbędnych dla zdobywania wiedzy w trybie akademickim oraz poprawnego wskazywania źródeł tych informacji. Omówione zostaną tu przede wszystkim sposoby pozyskiwania i oceny informacji o zróżnicowanym statusie pochodzących z rozmaitych platform i systemów komunikacji cyfrowej (biblioteki cyfrowe, repozytoria i bazy danych, systemy wiki, media społecznościowe). Drugim wątkiem zajęć będzie omówienie dopuszczalnych i niedopuszczalnych w świetle obowiązującego w Polsce prawa sposobów wykorzystywania i przetwarzania informacji oraz profesjonalnych metod tworzenia odnośników bibliograficznych i bibliografii.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-WDJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego kursu podzielonego na dwa semestry jest dostarczenie podstawowych i przekrojowych informacji krajoznawczych dotyczących Japonii, w szczególności dotyczących historii oraz kultury, tej wysokiej, jak i tej popularnej.

W pierwszym semestrze omawiana jest sytuacja geograficzna, etniczna i językowa, a także omawiany kontekst historyczno-kulturowy, pozwalający studentowi umiejscowić w czasie i określić znaczenie wydarzeń kluczowych dla rozwoju kraju.

W razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym odbywać się będą w trybie synchronicznym w przedziale czasowym przewidzianym dla zajęć stacjonarnych, w formie wideokonferencji na platformie MS Teams.

Strona przedmiotu
2555-s1KUL1Z-WDK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wstęp do kulturoznawstwa dostarcza studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, terminów i metodologii związanych ze współczesną refleksją kulturoznawczą oraz wiedzy na temat historii antropologii kulturowej. Wyposaża uczestników w warsztat niezbędny w interdyscyplinarnej pracy kulturoznawcy. Przedmiot ten efektywnie przygotowuje studentów na spotkanie z bardziej złożonymi teoriami na innych zajęciach w cyklu zajęć kulturoznawstwa.

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)