Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)

Jednostka: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopna - 1 rok - studia stacjonarne - sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22L 2022/23L 2023/24L
2751-BW-S1-1-AP

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zaznajomić słuchaczy ze stanem współczesnej administracji, rozwiązaniami stosowanymi w praktyce oraz najważniejszymi wyzwaniami na przyszłość.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-BE

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą bezpieczeństwa energetycznego we współczesnym świecie. W obecnych czasach bezpieczeństwo energetyczne państwa jest jednym z najistotniejszych elementów jego bezpieczeństwa narodowego. Niezależność energetyczna państwa jest jednym z ważniejszych kryteriów służących określeniu jego pozycji międzynarodowej

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-BS

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Bezpieczeństwo społeczne obejmuje tematykę związaną z zagadnieniami społeczeństwa społecznego, obejmuje postawy teoretyczne, kwestie definicyjne, klasyfikacje. Ponadto zostaną omówione wyzwania dotyczące XXI wieku w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Polsce. poświęcone są omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa społecznego. Na wykładzie są prezentowane także rozwiązania prawne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze. Dokładnie zostają omówione patologie społeczne i ich wpływ. A także działania zmierzające do zapewnienie określonego poziomu życia jednostkom, rodzinom i grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-GKWS

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład charakteryzuje główne konflikty polityczne i militarne współczesnego (po 1991 r.) świata. Zostaną omówione aspekty teoretycznoprawne (m. in. definicje, problem autoryzacji użycia siły przez ONZ), czynniki warkunkujące genezę, przebieg i charakter konfliktów. Analizie poddane zostaną wybrane konflikty (studia przupadków) oraz ich wpływ na regionalne i globalne bezpieczeństwo środowiska miedzynarodowego.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-HP

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z historią Polski XX i XXI w. Szczególny nacisk został położony na ukazanie problemów politycznych zachodzących począwszy od odzyskania przez Polskę niepodległości, lata II RP, czas II wojny światowej, epokę PRL, aż po transformację ustrojową i budowę III RP. Wśród omawianych zagadnień znajdują się: sprawa odbudowy państwa polskiego podczas i po I wojnie światowej; problemy wewnętrzne i zewnętrzne Polski w okresie międzywojennym; sytuację podczas II wojny światowej; funkcjonowanie państwa w okresie rządów komunistycznych; okres transformacji ustrojowej po roku 1989, przeobrażenia społeczne i polityczne pod koniec XX oraz na początku XXI w. Omawiana tematyka będzie uwzględniała także problemy społeczne, gospodarcze, kulturalne, wyznaniowe państwa i narodu w omawianym okresie.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-L

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Logika zajmuje się oceną poprawności argumentów i wnioskowań stanowiących podstawę wszelkiej wiedzy naukowej, filozoficznej czy prawniczej. Identyfikuje ona warunki, pod którymi niemożliwym jest, aby wnioski wysuwane przez nas w tych dziedzinach działalności poznawczej były fałszywe, jeżeli przesłanki, od których wychodzimy, są prawdziwe. Logika wskazuje, które z naszych rozumowań są poprawne formalnie, a którym nie przysługuje ów atrybut – warunek konieczny prawdziwości wszelkich twierdzeń czy teorii. Celem niniejszego kursu jest zapoznanie się oraz opanowanie w praktyce części metod, za pomocą których logika dokonuje takowej oceny poprawności naszych wnioskowań. Ćwiczenia skupiają się przede wszystkim na wykorzystaniu metod sylogistyki do oceny poprawności formułowanych przez nas argumentów.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-MOPC

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład/ćwiczenia z międzynarodowej ochrony praw człowieka obejmuje podstawie zagadnienia dotyczące genezy praw człowieka, pojęcia i generacji praw człowieka, uniwersalnego oraz regionalnych systemów ochrony praw człowieka oraz poszczególnych praw.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-OZI

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-PWG

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

wykład z zakresu Podstaw wiedzy o gospodarcei jest prezentacją podstaw współczesnej teorii ekonomicznej oraz mechanizmów i instytucji, jakie rządzą współczesną gospodarką rynkową

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-PS

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii i psychologii społecznej.

Strona przedmiotu
2751-BW-S1-1-SPRP

Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie

2. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

3. Sejm RP i Senat RP

4. Prezydent RP

5. Rada Ministrów RP

6. Samorząd terytorialny

7. Sądy i Trybunały

8. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

9. Egzamin

Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)