Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) II rok, ratownictwo medyczne (n1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) (18520262-KRK)
Etap: II rok, ratownictwo medyczne (n1) (18520262-2)
Poprzednie etapy: I rok, II semestr, ratownictwo medyczne (n1)
Następne etapy: III rok, ratownictwo medyczne (n1)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: ratownictwo medyczne
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Chirurgia 1800-R2-Chir-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Chirurgia 1800-R2-Chir-N1 2020/21 - ... TAK
Choroby wewnętrzne 1800-R2-ChW-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Choroby wewnętrzne 1800-R2-ChW-N1 2020/21 - ... TAK
Choroby wewnętrzne: kardiologia 1800-R2-ChWK-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-R2-EiZwOZ-N1 2020/21 - ... TAK
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 1800-R2-EiFwOZ-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Ekonomika i przedsiębiorczość 1800-R2-EiP-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Farmakologia 1800-R2-Far-N1 2009/10 - 2019/20 TAK
Finanse dla każdego: jak dbać o pieniądze? 1800-R2-PKFdKJDoP-N1 2019/20 - 2019/20 TAK
Fizjologia 1800-R2-Fizjo-N1 2010/11 - 2012/13 TAK
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej 1800-R2-FzEFK-N1 2020/21 - ... TAK
Gastroenterologia i zaburzenia odżywiania 1800-R2-GiZO-N1 2020/21 - ... TAK
Geriatria 1800-R2-Geri-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Ginekologia i położnictwo 1800-R2-GiPo-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Higiena, epidemiologia i demografia 1800-R2-HEiD-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Intensywna terapia 1800-R2-IT-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Intensywna terapia 1800-R2-IT-N1 2020/21 - ... TAK
Język angielski 1628-R2-Jo-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Kardiologia 1800-R2-Kardio-N1 2020/21 - ... TAK
Kształcenie z zakresu ratownictwa wodnego 1800-R2-KZRW-N1 2013/14 - 2014/15 TAK
Leczenie hiperbaryczne 1800-R2-LH-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Medycyna - sztuka leczenia jako negocjacja. Antropologiczno-etyczna interpretacja 1800-R2-PKMSzL-N1 2015/16 - 2015/16 TAK
Medycyna katastrof 1800-R2-MK-N1 2010/11 - 2019/20 TAK
Medycyna paliatywna 1800-R2-MPal-N1 2020/21 - ... TAK
Medycyna ratunkowa 1800-R2-MeRa-N1 2009/10 - ... TAK
Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia pochodzenia alergicznego 1800-R2-MRAler-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia układu pokarmowego. Stany zagrożenia metabolicznego 1800-R2-MRMet-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia zdrowotnego u ciężarnych i rodzących 1800-R2-MRCież-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia zdrowotnego u dzieci 1800-R2-MRDzie-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Medycyna ratunkowa: Stany zagrożenia zdrowotnego u osób w podeszłym wieku 1800-R2-MRuOS-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Medycyna sądowa 1800-R2-MS-N1 2017/18 - 2019/20 TAK
Medyczne czynności ratunkowe 1800-R2-MCZR-N1 2009/10 - ... TAK
Metodologia badań z technologią informacyjną 1800-R2-MBzTI-N1 2013/14 - 2014/15 TAK
Metodologia nauczania pierwszej pomocy 1800-R2-MeNPP-N1 2021/22 - ... TAK
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy 1800-R2-MNPPiKPP-N1 2015/16 - 2019/20 TAK
Neurologia i neurochirurgia 1800-R2-NzNCh-N1 2020/21 - ... TAK
Nowe prawo medyczne 1800-R2-PKNPM-N1 2015/16 - 2015/16 TAK
Obóz sprawnościowy (zimowy) 1800-R2-OS-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Okulistyka 1800-R2-Okul-N1 2020/21 - ... TAK
Opieka paliatywna w medycynie ratunkowej 1800-R2-OPwMR-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-R2-OiZ-N1 2013/14 - 2014/15 TAK
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 1800-R2-ORiTNR-N1 2020/21 - ... TAK
Patologia 1800-R2-Pat-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Patologia 1800-R2-Pat-N1 2020/21 - ... TAK
Patologie społeczne w środowiski zawodowym i społecznym pracowników ochrony zdrowia 1800-R2-PKPSwSZ-N1 2018/19 - 2018/19 TAK
Pediatria 1800-R2-Pedi-N1 2020/21 - ... TAK
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej 1800-R2-PDL-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Podstawy diagnostyki radiologicznej 1800-R2-PDR-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Podstawy komunikacji interpersonalnych 1800-R2-PKI-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Podstawy laryngologii 1800-R2-PL-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Podstawy okulistyki 1800-R2-POk-N1 2013/14 - 2019/20 TAK
Polityka społeczna i ochrona zdrowia 1800-R2-PSiOZ-N1 2013/14 - 2014/15 TAK
Praktyka asystencka w OIT-praktyka wakacyjna 1800-R2-PAwOIT-N1 2021/22 - ... TAK
Praktyka asystencka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym-praktyka wakacyjna 1800-R2-PAwSOR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Praktyka asystencka w Zespołach Ratownictwa Medycznego-praktyka wakacyjna 1800-R2-PAZRM-N1 2021/22 - ... TAK
Praktyka asystencka w Zespołach Ratownictwa Medycznego-praktyka wakacyjna 1800-R2-PAwZRM-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Praktyka wakacyjna: Szpitalny oddział ratunkowy (80 godzin) i Stacja dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (80 godzin) 1800-R2-PRAK-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne 1800-R2-PRWew-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna 1800-R2-PZiEZ-N1 2013/14 - 2014/15 TAK
Przedmiot do wyboru 1800-R2-PDW-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Przedmiot do wyboru 1800-R2-PDW1-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Przedmiot do wyboru: Obóz zimowy (wyjazdowy, płatny) 1800-R2-PDWOZ-N1 2019/20 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Stany zagrożenia zdrowotnego spowodowane katastrofami środowiskowymi 1800-R2-PDWSZZSKS-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Techniki poszukiwań osób zaginionych 1800-R2-PDWTPOZ-N1 2021/22 - ... TAK
Przedmiot do wyboru: Techniki samoobrony 1800-R2-PDWTS-N1 2017/18 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Wirusologia i prewencja zakażeń 1800-R2-PDWWiPZ-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Zastosowanie medycznych czynności ratunkowych w praktyce w odniesieniu do katastrof 1800-R2-PDWMCRK-N1 2018/19 - 2018/19 TAK
Przedmiot do wyboru: Zastosowanie medycznych czynności ratunkowych w praktyce w odniesieniu do zdarzeń jednostkowych i mnogich 1800-R2-PDWMCRJiM-N1 2017/18 - 2017/18 TAK
Przedmiot do wyboru: Zastosowanie medycznych czynności ratunkowych w praktyce w odniesieniu do zdarzeń jednostkowych i mnogich 1800-R2-PDWMCRJiM-N1 2019/20 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Zimowe formy aktywności ruchowej (miejsce realizacji-CM) 1800-R2-PDWZFAR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Psychiatria 1800-R2-Psych-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Psychiatria 1800-R2-Psych-N1 2020/21 - ... TAK
Psychologia sportu 1800-R2-PKPS-N1 2015/16 - 2017/18 TAK
Radiologia 1800-R2-Radio-N1 2020/21 - ... TAK
Ratownictwo medyczne jako system organizacyjny 1800-R2-RMJSO-N1 2009/10 - 2014/15 TAK
Ratownictwo wodne w aspekcie medycyny ratunkowej 1800-R2-RWwAMR-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Techniki zabiegów medycznych 1800-R2-TZM-N1 2009/10 - 2012/13 TAK
Toksykologia 1800-R2-Tok-N1 2009/10 - 2019/20 TAK
Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń cywilizacyjnych 1800-R2-PKWWMwDP-N1 2015/16 - 2015/16 TAK
Zagrożenia mikrobiologiczne w chorobach wewnętrznych 1800-R2-ZMwChW-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego (ratownictwo wodne) 1800-R2-ZSzElRS-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego (wodne) 1800-R2-ZSzERS-N1 2021/22 - ... TAK
Zdrowie publiczne 1800-R2-ZP-N1 2013/14 - 2014/15 TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)