Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Składniki preparatów kosmetycznych 0600-S2-SP/W-SPKo
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.W. Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław 1999.

2. A. Salvador, A. Chisvert, Analysis of cosmetic products, Elsevier, 2007.

3. B. Stanisz, I. Muszalska, Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego Poznań 2009.

4. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wydawnictwo PG, Gdańsk 1995.

5. Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa 1998.

6. M. Jankiewicz, Z. Kędzior (red.), Metody pomiarów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym i biotechnologii, Wydawnictwo AR, Poznań 2001.

7. J. Gronowska, Podstawy fizykochemii barwników, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999.

8. D. R. Waring, G. Hallas, The Chemistry and Application of Dyes, Plenum Press, New York 1990.

9. H. Zollinger, Color Chemistry, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1987.

10. B. I. Stiepanow, Podstawy chemii i technologii barwników organicznych, WNT, Warszawa 1980.

11. E. Starzyk, P. Zachwieja, Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa 2010.

12. J. Przondo, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Politechnika Radomska, Radom 2010.

13. J. Ferguson, Z. Kembłowski, Reologia stosowana płynów, wyd. Marcus sc, Łódź, 1995.

Efekty uczenia się:

Student zna nowoczesne formy fizykochemiczne kosmetyków, potrafi przygotować wybrane formuły kosmetyczne, odpowiednio je nazywa, opisuje skład wybranych formuł kosmetycznych, interpretuje skład kosmetyków, potrafi stworzyć własną recepturę, zna podstawy reologii, potrafi zagęszczać preparaty kosmetyczne, zna metody analityczne stosowane w analizie kosmetyków, interpretuje skład kosmetyków komercyjnych, zna działanie przeciwutleniaczy i związków promieniochronnych, zna metody oceny skuteczności i bezpieczeństwa kosmetyków, zna związki powierzchniowo-czynne i barwniki oraz metody ich syntezy – W1-W3.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testowej– W1-W3, U1, U2.

Zakres tematów:

Wykład:

1. Receptura i forma kosmetyków - Podstawowe formy fizykochemiczne preparatów kosmetycznych (roztwory, zawiesiny, emulsje, piany, sztyfty) oraz zasady recepturowania kosmetyków.

2. Bezpieczeństwo i skuteczność preparatów kosmetycznych - Ocena zagrożeń oraz ocena wyrobów kosmetycznych pod kątem skuteczności: metody instrumentalne, analiza sensoryczna, metody kliniczne.

3. Reologia form kosmetycznych - Podstawy fizykochemii płynów. Metody badania właściwości reologicznych surowców kosmetycznych i preparatów kosmetycznych, składniki konsystencjotwórcze i regulatory reologii.

4. Nowoczesne metody instrumentalne w analizie kosmetyków obejmuje omówienie nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie kosmetyków.

8. Związki powierzchniowo czynne - Budowa i właściwości związków powierzchniowoczynnych, podział związków powierzchniowo-czynnych, metody analizy związków powierzchniowo-czynnych.

9. Antyutleniacze i ich analiza - obejmuje budowę i właściwości związków chemicznych o charakterze antyoksydantów, zasady stosowania antyutleniaczy w preparatach kosmetycznych, analiza działania związków i określanie w składzie preparatu.

10. Fotostarzenie i substancje promieniochronne - Podstawy fotochemii i fotostarzenia, budowa związków o działaniu promieniochronnym, fotostarzenie skóry i fotostarzenie preparatu kosmetycznego, fotodegradacja biopolimerów.

11. Barwniki - Podstawowe związki barwne w chemii kosmetyków, ich budowa, otrzymywanie.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 16:00, (sala nieznana)
każdy czwartek, 10:00 - 14:00, (sala nieznana)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 12:00, (sala nieznana)
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 12:00 - 14:15, (sala nieznana)
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:00 - 15:00, (sala nieznana)
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 12:00, (sala nieznana)
Marzanna Kurzawa, Katarzyna Lewandowska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Agnieszka Tafelska-Kaczmarek, Joanna Skopińska-Wiśniewska, Justyna Kozłowska, Mariusz Bosiak 11/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)