Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia morfologiczna 2600-AMFSA-2-S1
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Malinowski A., 2009, Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malinowski A., Strzałko J., 1989, Antropologia, Wydawnictwo PWN, Poznań - Warszawa.

Malinowski A., Wolański N., 1988, Metody badań w biologii człowieka. Wybór metod antropologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Wolański N., 2006, Ekologia człowieka, Tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

U1 - Wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka i antropologii w analizie zjawisk przyrodniczych (KU_02).

U2 - Stosuje podstawowe techniki badawcze, pomiarowe i analityczne mające zastosowanie w antropologii (KU_03).

U3 - Wykazuje umiejętność czytania ze zrozumieniem literatury fachowej (KU_16)

Metody i kryteria oceniania:

„Metody i kryteria oceniania”

Zaliczenie na ocenę na podstawie eseju napisanego na zadany temat.

Wymagania: na ocenę dostateczną 60-70% wyczerpania tematu, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-90%, na ocenę dobry plus – 91-95%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 95%.

Zakres tematów:

1. Przedmiot badań współczesnej biologii człowieka Podział antropologii: Antropologia filogenetyczna, antropologia populacyjna, antropologia ontogenetyczna.

2. Antroposkopia i antropometria.

3. Symetria i asymetria. Proporcje ciała.

4. Genetyka człowieka. Dziedziczenie cech. Cecha jakościowa i ilościowa.

5. Biologia płci. Pojęcie płci u człowieka. Determinacja płci u człowieka.

6. Zagadnienia dymorfizmu płciowego i jego przejawy. Społeczna rola płci. Zachowania seksualne człowieka – uwarunkowania biologiczne i kulturowe. Zaburzenia w zakresie kształtowania się płci biologicznej.

7. Człowiek i środowisko. Procesy o charakterze adjustacyjnym, adaptabilnym i adaptacyjnym w populacjach ludzkich. Norma adaptacyjna i norma reakcji.

8. Trendy sekularne.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:15 - 12:45, (sala nieznana)
Ewa Rogowska 55/56 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)