Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość 1100-12-F11-Rachun
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W1. Zna i rozumie znaczenie systemu rachunkowości w obrocie gospodarczym, podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływ poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]

W2. Zna i rozumie źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej finansowej oraz wyników jednostki zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi [K_W08]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu na platformie Moodle. Test składa się z 40 pytań. Na pytania składają się:

1. pytania jednokrotnego wyboru

2. pytania wielokrotnego wyboru

3. pytania na dopasowanie odpowiedzi

W1 - 20 pytań - Egzamin +++

W2 - 20 pytań - Egzamin +++

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

Zakres tematów:

Treści programowe - wykład:

1. Podstawy rachunkowości [W1]

1.1. System rachunkowości

1.2. Bilans majątkowy

1.3. Rachunek zysków i strat

1.4. Klasyfikacja i ewidencja i kalkulacja kosztów

2. Ogólny schemat rozumowania księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości [W2]

2.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło rozwiązań w

rachunkowości

2.1. Konto księgowe - istota i funkcjonowanie

2.2. Konto księgowe - podzielność i łączenie kont

2.3. Konto księgowe - ogólny schemat rozumowania księgowego

2.4. Etyka w rachunkowości

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- prezentacja multimedialna (Power Point)

- studium przypadku

- przykłady liczbowo-ewidencyjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
0 każda środa, 8:00 - 9:30, sala Aula WNEiZ
jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 9:30, sala VII
Aleksander Zawadzki 134/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)