Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rachunkowość 1100-12-F11-Rachun
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną podstawowych operacji gospodarczych oraz określić ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat z wykorzystaniem kont księgowych. [K_U03]

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy biorąc odpowiedzialność za skutki tych działań oraz określając wpływ tych działań na sytuację finansową i majątkową podmiotu gospodarczego. [K_K03]

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Na zaliczenie składają się dwa kolokwia:

1. księgowanie operacji gospodarczych na kontach teowych

2. kalkulacja kosztów i sporządzanie uproszczonego bilansu i

rachunku zysków i strat

U1 - kolokwium 1 i 2 "+++" zdalnie na platformie Moodle

Realizacja każdego z efektów osiągnięta jest przy przekroczeniu progu 60%

K1 - Ewidencjonowana obecność i aktywność studentów na ćwiczeniach. W przypadku braku aktywności - przygotowanie referatu na wybrany przez prowadzącego temat.

Realizacja efektu osiągnięta jest przy czynnym uczestnictwie w 60% ćwiczeń, lub realizacji referatu.

K1 - rejestrowana aktywność "+++" lub referat "+++".

Zakres tematów:

Treści programowe - ćwiczenia

1. Ewidencja podstawowych operacji gospodarczych [U1]

1.1. Bilans majątkowy i rachunek wyników

1.2. Konta księgowe

1.3. Klasyfikacja i ewidencja kosztów

2. Wycena produktów pracy i podział wyniku finansowego [U1]

2.1. Kalkulacja kosztów jednostkowych

2.2. Produkty pracy

2.3. Wynik wynik finansowy i jego podział

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- rozwiązywanie zadań ewidencyjnych na kontach teowych przy tablicy

- sporządzanie sprawozdań finansowych

- referaty studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, sala 55
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 12:50, sala 24A
Anna Olewnik-Dejewska 29/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:00 - 14:30, sala 55
każdy poniedziałek, 16:20 - 17:50, sala 46
Anna Olewnik-Dejewska 27/30 szczegóły
3 każdy czwartek, 14:40 - 16:10, sala 55
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 13:00 - 14:30, sala IX
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:00 - 14:30, sala 29A
Anna Olewnik-Dejewska 25/30 szczegóły
4 każdy piątek, 13:00 - 14:30, sala 46
wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 14:40 - 16:10, sala 22A
Anna Olewnik-Dejewska 27/30 szczegóły
5 każdy piątek, 14:40 - 16:10, sala 28A
każda środa, 14:40 - 16:10, sala 24A
Anna Olewnik-Dejewska 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Collegium Jana Pawła II)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)