Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Emisja głosu 1202-H-EMG3-S1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Walencik – Topiłko A., Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

2. Przybysz – Piwko M.(red.), Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006.

3. Toczyska B., Łamańce z dedykacją czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2009.

4. Szwajkowska E., Rymowane ćwiczenia wyrazistości mowy, Gdańsk 2018.

5. Carnegie D., Jak stać się doskonałym mówcą, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000.

Efekty uczenia się:

C.W7. znaczenie języka jako narzędzia pracy nauczyciela: problematykę pracy z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub zaburzeniami komunikacji językowej, metody porozumiewania się w celach dydaktycznych – sztukę wykładania i zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów, praktyczne aspekty wystąpień publicznych – poprawność językową, etykę języka, etykietę korespondencji

tradycyjnej i elektronicznej oraz zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

C.U7. posługiwać się zgodnie z zasadami aparatem emisji głosu;

C.K2. skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu wpływa średnia arytmetyczna z ocen umiejętności praktycznych, zrealizowanych zgodnie z materiałami z ćwiczeń:

- czytanie prozy,

- recytacja wiersza,

- prezentacja własna,

- forma artystyczna (zadanie w grupach),

- aktywność na zajęciach.

Kryteria oceniania:

bdb- 93-100%

db plus- 83-92% punktów

db- 75-82% punktów

dst plus- 66-74% punktów

dst- 50-65% punktów

ndst- 49% punktów.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Przedmiot obejmuje analizę następujących zagadnień:

I. Część teoretyczna – wprowadzenie do przedmiotu:

1. Emisja głosu - podstawowe zagadnienia, wprowadzenie w problematykę.

2. Anatomia i fizjologia narządu głosu- podstawowe wiadomości.

3. Zaburzenia głosu, metody badania, choroby zawodowe, profilaktyka, rehabilitacja.

4.Głos w aspekcie komunikacji, zawodowym i towarzyskim.

5. Higiena głosu.

II. Część praktyczna - praca głosem:

1. Techniki relaksacyjne w pracy z głosem.

2. Ćwiczenia:

- motoryki narządów artykulacyjnych;

- oddechowe, fonacyjne.

4. Artykulacja i dykcja, rady dla mówcy.

5. Praca z tekstem (głośne czytanie prozy, recytacja wiersza).

6. Wystąpienia publiczne.

Metody dydaktyczne:

- pokaz,

- inscenizacja,

- opis,

- pogadanka,

- ćwiczeniowa,

- doświadczeń.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:00 - 19:00, sala AB 0.09
Lucyna Śmieszek-Formela 24/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Collegium Humanisticum
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)