Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komparatystyka – współczesne kierunki 2591-s1KOMP3Z-K-WK
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Jarosław Płuciennik, "Retoryka wzniosłości w dziele literackim", Kraków 2000 [Wstęp]

A. Technological/Urban sublime:

1) Marx Leo, The Machine in the Garden, Oxford Univ. Press, Oxford 1964:

https://books.google.pl/books?id=aJ3SfJyseSoC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

2) Nye David E., American Technological Sublime, Cambridge Mass, London 1994

https://books.google.pl/books?id=LrdbOJFxWIoC&printsec=frontcover&dq=nye+david&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwir3P3i1YbhAhUIaVAKHR1RAngQ6AEIKDAA#v=onepage&q=nye%20david&f=false

B.Urban sublime:

1) Tand Christophe Den, The Urban Sublime in American Literary Naturalism, Chicago 1998:

https://books.google.pl/books?id=5ckWhgcubxcC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=leo+marx+sublime&source=bl&ots=XK_NUqEtkk&sig=ACfU3U0Pw82jtzGDxIZmNM5yKlxf4VEUnw&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiBgLLoiPvgAhUGU1AKHWozCA8Q6AEwBnoECAgQAQ#v=onepage&q=leo%20marx%20sublime&f=false

C.. Colonial sublime:

1) G.S. Sahota, Late Colonial Sublime. Neo-epics and the end of Romanticism, Northwestern Univ. Press, Evanston, Illinois, 2018:

https://escholarship.org/uc/item/9st5w2b4

2) Yi Zheng, From Burke to Wordsworth to the Modern Sublime in Chinese Literature, Purdue Univ. Press, 2011.

https://www.amazon.com/Wordsworth-Sublime-Literature-Comparative-Cultural/dp/1557535760

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:

K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej.

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi.

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki.

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków.

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uczestniczą aktywnie w zajęciach, przygotowują się z zadanych lektur i wykonują minimum dwa zadania pisemne. Za aktywność na zajęciach i zadania pisemne otrzymują punkty cząstkowe. Na koniec semestru punkty są sumowane i ocena wydawana jest wg. skali 3 - 51%, 3+ - 60%, 4 - 70%, 4+ - 80, 5 - 90%.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Retoryka/Retoryki wzniosłości.

Wzniosłość jako kategoria estetyczna.

Wzniosłość "technologiczna" (technological sublime).

Wzniosłość miejska/wzniosłość miasta (urban sublime).

Wzniosłość postmodernistyczna/awangardowa.

Wzniosłość w fotografii.

Socjologia i polityka wzniosłości.

Wzniosłość a abiekt.

Obrzydliwość a wzniosłość.

Estetyka grozy.

Wzniosłość i groza we współczesnym filmie animowanym.

Wzniosłość cyfrowa (cyber sublime).

Wzniosłość kolonialna/imperialna (colonial/imperial sublime).

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

- oxfordzka

- seminaryjna

- pogadanka

- pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 208
Dariusz Pniewski 8/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)