Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Demografia i migracje 2405-S-1-S1-DM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie trwania kursu (limitu nieobecności nie można wykorzystać na zajęciach, na których student/ka ma zaplanowany referat). Każdą kolejną nieobecność należy 'odpracować' na dyżurze prowadzącego wykazując się znajomością zagadnień stanowiących przedmiot zajęć.

Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przygotowania referatu w formie prezentacji, poświęconego sytuacji demograficznej w wybranym kraju bądź województwie (wytyczne dotyczące przygotowania referatu poniżej). Czas trwania prezentacji 20 minut. Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 20 pkt.

Na ostatnich zajęciach zaplanowane jest kolokwium w formie testu obejmujące zagadnienia prezentowane przez prowadzącego zajęcia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 20 pkt.

Aktywność uczestników w trakcie zajęć - maksymalna liczba punktów - 10.

Maksymalnie można uzyskać 50 punktów. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie co najmniej 26 punktów. Punkty będą przeliczane na oceny w następujący sposób:

0-25 pkt. ndst

26-30 pkt. dst

31-34 pkt. dst+

35-40 pkt. db

41-44 pkt. db+

45-50 pkt. bdb

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI NA ZAJĘCIA

Demografia i migracje

Analiza województwa

Analiza demograficzna województwa powinna być próbą ogólnej charakterystyki zawierającej ocenę sytuacji regionu na tle kraju. Z poniższych ‘wskazówek’ obowiązkowe są dwa pierwsze punkty. Premiowane będą prezentacje tematyczne, zogniskowane na wybranym obszarze problemowym.

Niedopuszczalne jest przygotowanie prezentacji w oparciu o jedną publikację (np. Atlas statystyczny GUS).

1. Retrospektywa – okres analiz od 2000 roku (przynajmniej w okresach 5-letnich).

2. Dane wymagane:

a. Ludność wg wieku i miejsca zamieszkania (wieś/miasto)

b. Współczynnik dzietności

c. Współczynnik zgonów

d. Ludność wg biologicznych grup wieku

e. Ludność wg ekonomicznych grup wieku

f. Liczba zawieranych małżeństw

g. Liczba rozwodów

h. Współczynnik feminizacji/maskulinizacji

i. Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych

3. Zróżnicowanie wewnętrzne województwa w wybranych wymiarach (dla wybranego roku).

4. Dane społeczno-ekonomiczne (dwa okresy porównań np. 2005 i 2015)

a. struktura wykształcenia

b. stopa bezrobocia wg kategorii wieku

c. stopa bezrobocia wg płci

Analiza kraju

Analiza demograficzna kraju powinna, podobnie jak analiza województw, być próbą ogólnej charakterystyki przeprowadzonej w perspektywie porównawczej - Polska. Tu również premiowane będą prezentacje tematyczne, zogniskowane na wybranym obszarze problemowym. Obowiązkowe są dwa pierwsze punkty.

1. Retrospektywa – przeprowadzana w zakresie dostępnych danych (od 2000 roku).

2. Dane wymagane:

a. Ludność wg wieku i miejsca zamieszkania (wieś/miasto)

b. Współczynnik dzietności

c. Współczynnik zgonów

d. Ludność wg biologicznych grup wieku

e. Ludność wg ekonomicznych grup wieku

f. Liczba zawieranych małżeństw

g. Liczba rozwodów

h. Współczynnik feminizacji/maskulinizacji

i. Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych

3. Zróżnicowanie regionalne w wybranych wymiarach (dla jednego roku).

4. Dane społeczno-ekonomiczne

a. struktura wykształcenia

b. stopa bezrobocia wg kategorii wieku

c. stopa bezrobocia wg płci

Polecane źródła: World Bank (https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL), Eurostat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 302
Jarosław Domalewski 18/25 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 305
Jarosław Domalewski 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych (Collegium Minus)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)