Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczna nauka języka albańskiego 2511-s1BAL1Z-PNJA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

I. Radovicka, Z. Karapici, A. Toma "Gjuha shqipe 1";

B. Beci, L. Bubani, Z. Gurabardhi "Gjuha shqipe 5- 8";

B. Beci "Gramatika e gjuhes shqipe per te gjithe";

M. Celiku, M. Karapinjalli, R. Stringa "Gramatika praktike e gjuhes shqipe";

Gj. Shkurtaj, E. Hysa, "Gjuha shqipe per te huajt";

I. Sawicka, J. Mindak "Zarys gramatyki języka albańskiego"

Efekty uczenia się:

Student:

- ma podstawową wiedzę o języku albańskim (K_W01)

- zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka albańskiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki (K_W02)

- zna podstawowe zasady przekładoznawstwa odpowiednio do zaawansowania językowego (K_W10)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocene: 2 kolokwia, aktywność na zajęciach, dyktanda oraz obecność (nie można przekroczyć wyznaczonego limitu)

W przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego sposób oceniania nie ulega zmianie, kolokwia odbędą się w formie pisemnej poprzez Microsoft Teams, wymagana obecność na zajęcia w Microsoft Teams.

Zakres tematów:

1. Alfabeti i shqipes. Zanoret a, o, i, u. Gjinia mashkullore dhe femerore e disa emrave

2. Peremrat deftore,numri njejes,mashkullore dhe femerore.Trajta e pashquar dhe e shquar, numri njejes,mashkullore dhe femerore.

3. Trajta e pashquar dhe e shquar,numri shumes. Peremrat vetore. Folja „jam“ ne kohen e tashme,deftore. Numrat. Peremrat deftore, shumes.

4. Trajta e pashquar dhe e shquar e emrave ne shumes. Dhoma.

5. Zgjedhimi I i foljeve, koha tashme. Shtetet. Kombesite.

6. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, njejes,mashkullore dhe femerore. Peremrat pyetes emerore, kallezore. Zgjedhimi II i foljeve. Klasa.

7. Rasa kallezore e emrave ne trajten e pashquar dhe te shquar, numri shumes. Folja „kam“ dhe „eci“ ne te tashmen. Disa parafjale te kallezores. Mengjesi.

8. Rasa gjinore, njejes. Trajta e shquar.Peremri pytes i gjinores.Disa folje te parregullta. Numeroret themelore. Fotografia.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia rozwijające rozumienie tekstu pisanego (czytanie i interpretacja zróżnicowanych tekstów pisanych w stopniu podstawowym

- ćwiczenia rozwijające poprawność gramatyczną (umiejętność rozpoznawania i stosowania poprawnych form językowych): ćwiczenia gramatyczne, odpowiednie dla poszczególnych zagadnień gramatycznych, np. wstawianie poprawnych form

- ćwiczenia rozwijające komunikację (ćwiczenia w mówieniu, rozszerzanie słownictwa): komunikacja werbalna i niewerbalna, stymulowanie wypowiedzi, bodźce obrazkowe, słowne, dźwiękowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 303
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 304
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 315
każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 315
Orges Bekteshi 3/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Humanistyczny (Collegium Maius)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)