Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia języka z elementami gramatyki historycznej 2512-s1GER3L-HJZEG
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Moser, Hugo. 1969. Deutsche Sprachgeschichte mit einer Einführung in die Fragen der Sprachbetrachtung. (6. wyd.). Tubingen.

Schweikle, Günther. 1990. Germanisch-Deutsche Sprachgeschichte im Überblick. Stuttgart

Wolff, Gerhart. 1986. Deutsche Sprachgeschichte. Ein Studienbuch. Frankfurt am Main.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W02 zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla języka niemieckiego w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

K_W03 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i germanistycznego

K_W07 ma wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie filologii w stopniu zaawansowanym

Student:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K¬_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka niemieckiego

Student:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku niemieckim

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla filologii

K¬_U19 ma umiejętności językowe zgodnie z wymogami poziomu B2 lub wyższego w ramach języka niemieckiego

Metody i kryteria oceniania:

1) aktywny udział w zajęciach oraz obecność (33%)

2) przygotowanie wybranego zagadnienia i wygłoszenie referatu (33%)

3) kolokwium zaliczeniowe (34%)

Wszystkie trzy elementy mają podobną wagę, przy czym by uzyskać zaliczenie minimalna wartość sumowana musi wynieść przynajmniej 60%.

Zakres tematów:

I Podstawy teoretyczne

1. Ogólne aspekty opisu językowego

2. Historyczność języka i badań nad językiem

3. Zmiany językowe a elementy stałe

4. Zasady, reguły, regularności w języku

II Prahistoria języka niemieckiego

III Wczesna historia języka niemieckiego

IV Język niemiecki w średniowieczu (Mittelhochdeutsch)

V Okres wczesnonowoniemiecki (XV wiek)

VI Okres nowowysokoniemiecki

VII Język niemiecki XVIII i XIX wieku

VIII Język niemiecki od 1920 do czasów współczesnych

W ramach wymienionych zagadnień omówione zostaną zagadnienia szczegółowe zgodnie z jednym z podręczników, który będzie podręcznikiem wiodącym dla całych zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Lech Zieliński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)