Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-MA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) 2020/2021

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

Research interests in literature and culture
-------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

Research interests in translation


-------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

Research in linguistics


________________________

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Research interests in editing


Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) 2020/2021


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature and culture (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the fiield of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07). W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary and cultural studies (K_W08).


---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

W1. The student is able to use the linguistic terminology and experimental methodology in the exploration of selected areas. (K_W08, K_W09)

W2. The student knows the theoretical background of linguistic research. (K_W06).

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

W1: The student applies the terminology and methodology of their chosen translation studies approach. (K_W08, K_W09)


----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)


W1: The student has in-depth, formerly systematised and structured, knowledge on the editorial directions of literary research in the context of philology (K_W06).

W2: The student has profound knowledge of terminology, methods and methodologies within editing studies in connection to language studies, and specifically as regards literary and cultural research (K_W08, K_W11).Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) 2020/2021


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media(K_U15).

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

U1: The student finds and selects relevant problems and approaches from the field of linguistics and related areas. (K_U01)

U2: The student applies meta-linguistic and experimental terminology to the description of selected problems. (K_U01, K_U06)

U4: The student is able to incorporate the supervisor's feedback into their work. (K_U07)

U7: The student is able to use an appropriate register of academic English in writing well-structured texts (K_U11, K_U15, K_U18)

U10: The student selects appropriate bibliographic sources. (K_U14)

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

U1: The student finds and selects relevant sources from the field of translation studies, evaluating their applicability in a given case. (K_U01)

U2: The student applies translation studies terminology to the description of their selected problem. (K_U01, K_U06)

U4: The student applies the supervisor's guidelines regarding the language and structure of the thesis to specific cases, and introduces corrections unassisted. (K_U07)

U7: The student uses correct academic English, creating coherent, well-organized stretches of text with the use of well-documented sources. (K_U11, K_U15, K_U18)

U10: The student finds bibliographic data and prepares a bibliography section compliant with required standards, also for digital and audiovisual sources. (K_U14)


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)


U1: The student can include the MA supervisor’s comments concerning the individual research project; present his or her own alterations and do further research into the specific parts of the subject (K_U02, K_U08).

U2: The student can develop his or her individual research project into further sections of the thesis written in academic English (C1+ level), with the properly kept argumentative structure, style sheet principles and recommendations and the copyright rules (K_U01, K_U03, K_U07).

U3: The student can integrate his or her academic knowledge gained during the MA seminar discussion classes and other courses and use it in his or her individual project on the editorial specificity of selected editions of literary works (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) 2020/2021


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

K1: The students is able to critically asses their work and adjust it accordingly. (K_K01)

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

K1: The student adjusts the structure of the thesis to their research capacities (K_K01)


K2: The student organizes the work progress so as to be able to keep required deadlines for the completion of relevant sections of the thesis (K_K03, K_K04)


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

K1: The student demonstrates his or her awareness of the academic quality of the research materials approached and is able to critically integrate external sources in the individual research project (K_K01)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Specific to individual seminars. See the information for a particular group.


2020/2021


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

Individual tutorials (MS Teams, Moodle, e-mail)


--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

Individual and group tutorials (MS Teams, Moodle, e-mail)

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

individual tutorials


---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Individual and group tutorials.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

2020/2021

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the theoretical chapter, the choice of research methods and theories and the completion of the first chapter. Students will also continue their research on the practical chapters and write the draft version of the first practical chapter.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

In this part of the MA course students are required to complete theoretical parts of their MA projects and conduct studies that will form the empirical sections of their MA theses.

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The MA seminar focuses on continuing the process of developing MA theses. The students continue their research on selected issues within the field of Translation Studies and are required to gradually submit section of their work. The students are expected to produce at least one chapter in the winter semester.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The seminar, in the third semester, is divided into classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of book history and editing approaches to literary and cultural phenomena.

During class meetings, the students will have the possibility to discuss selected theoretical texts and to present their paratextual, epitextual and peritextual analyses of selected works (various editions of the same work). The students will also continue their MA research – projects should be submitted by the end of the semester.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

2020/2021

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EXPERIMENTAL LINGUISTICS

(Przemysław Żywiczyński)

Individualised reading assignments calibrated to MA projects

--------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The reading list is relevant to specific fields discussed in MA theses.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The reading list determined by students' research interests.

Metody i kryteria oceniania:

.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Individual tutorials in winter semester 2020/21 will be conducted via online teaching methods with the use of MS Teams, Moodle and/or USOS-mail.

MA seminar in editing studies

Link to Moodle

Link to Microsoft Teams

MA in experimental linguistics: [2nd year s2 2020/2021] MA seminar in experimental linguistics (PŻ)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1698

MS Teams group:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a96d42a27b24040dfb439ff50531f4e20%40thread.tacv2/General?groupId=9b0ffab4-8fa7-470e-8347-8ea00b20e373&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK) (2020/21)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the theoretical chapter, the choice of research methods and theories and the completion of the first chapter. Students will also continue their research on the practical chapters and write the draft version of the first practical chapter.

Individual tutorials in winter semester will be conducted via MS Teams, Moodle and USOS-mail.

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The MA seminar focuses on continuing the process of developing MA theses. The students continue their research on selected issues within the field of Translation Studies and are required to gradually submit section of their work. The students are expected to complete one chapter in the winter semester.

MA Seminar in experimental linguistics

dr hab. Przemysław Żywiczyński)

The objective of the MA seminar is to help the participants complete their MA theses. In the winter semester, they are required to complete and describe the empirical parts of their theses. The second semester is devoted to students' individual work on the remaining parts of the theses.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The seminar, in the third semester (2020/2021), is divided into online classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of book history and editing approaches to literary and cultural phenomena.

During class meetings, the students will have the possibility to discuss selected theoretical texts and to present their paratextual, epitextual and peritextual analyses of selected works (various editions of the same work) by online-teaching means (Moodle Forum/Microsoft Teams). The students will also continue their MA research – diploma projects should be submitted by the end of the semester.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Seminar, 30 hours → more information"/ "Seminarium, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.