Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

MA seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f2ENG2W-MA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: MA seminar
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) 2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Research interests in literature and culture

Passing grade for the previous year.


-------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Research interests in culture and literature.

Passing grade for the previous year.


-------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Research interests in empirical linguistics

Passing grade for the previous year.


-------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

Research interests in translation

Passing grade for the previous year.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 10 ECTS

Contact hours: 2 ECTS

Individual work: 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) 2021/2022


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)


The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature and culture (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07). W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary and cultural studies (K_W08).


---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The student

W1: has in-depth and systematized knowledge of selected aspects of Anglophone literature and culture (K_W04, 09).

W2: is familiar with major developments in the field of English studies (K_W06).

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in cultural and literary studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of literary and cultural studies (K_W08).---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

W1: The student has advanced knowledge of empirical linguistics and its interfaces with neighboring disciplines as well as its societal role (K_W03, K_W10)

W2: The student has in-depth knowledge of the most recent research trends in evolutionary linguistics. (K_W06, K_W08)


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

W1: The student has advanced knowledge of translation studies its interdisciplinary nature (K_W04, 09)

W2: The student has in-depth knowledge of the most recent research trends in translation studies. (K_W06)

W3: has in-depth and systematized knowledge of research-related terminology and methodology applied in translation studies (K_W07).

W4: has in-depth, systematized and expert knowledge of selected aspects of translation studies (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) 2021/2022


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to select, apply and adjust research methods and tools to address both typical and non-typical research problems (K_U02).

U3: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U4: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U5: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U6: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U7: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media(K_U15).

--------------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The student

U1: is able to search for, analyse and interpret information from various sources, applying methods of literary and cultural studies and using advanced technologies in their research (K_U01, K_U04).

U2: is able to apply advanced theoretical perspectives and paradigms pertaining to literary and cultural studies and use their knowledge to formulate and test hypotheses concerning research problems (K_U07).

U3: is able to undertake autonomous tasks in the field of cultural and literary studies, taking into account the objectives and instructions formulated by their academic supervisors (K_U08).

U4: is able to gain and deepen their knowledge in the field of cultural and literary studies and develop their research skills on their own (K_U11).

U5: is able to critically analyse and interpret various texts, use specialist terminology and justify the selected methodology in the field of cultural studies (K_U13).

U6: is able to formulate critical opinions about cultural artefacts on the basis of academic knowledge and experience, and to present their critical opinions in various forms and media(K_U15).


--------------------------------------------------------------------------------------------MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

U1: The student can manage the development of their project and schedule tasks and sub-tasks (reading, summarising, writing, data acquisition, etc.) required for the timely completion of parts of the MA thesis, flexibly adapting to the supervisor's feedback and unforseen circumstances (K_U03, K_U10, K_U11)

U2: The student can identify gaps in research, pose well formulated research questions and select proper tools for answering these research questions (K_U2, K_U7)

U3: The student can apply advanced research software and equipment to gather empirical data for linguistic research (K_U2, K_U04)


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) 2021/2022


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The student

K1: is able to critically assess their knowledge and other sources of information (K_K01).


---------------------------------------------------------------------------------------------MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

K1: The student is aware of the need to assess the academic quality and reliability of all sources of information (K_K01, K_K02)


---------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Specific to individual seminars. See the information for a particular group.


2020/2021


MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Individual tutorials (MS Teams, Moodle, e-mail)


--------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

Individual meetings and group discussions of selected research problems.


--------------------------------------------------------------------------------------


MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Expository teaching methods: - discussion; - individual tutorial

Exploratory teaching methods: - project work; - seminar


NOTE: classes and individual tutorials in the winter semester will be conducted in person to the extent possible by the Covid regulations; otherwise via MS Teams, Moodle and email.


---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- projektu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

MA seminar is a course preparing students to write their master's theses in individually selected fields of research. Students work towards completing their MA theses under individual supervision of their instructors.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the analytical chapters and the completion of the second chapter.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The third semester of the seminar is divided into individual meetings to discuss work in progress and classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of literary and cultural studies.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

The winter semester will be devoted to the training in the methods and techniques of the acquisition of linguistic and behavioral data and its quantitative analysis. Students will continue working on their individual empirical projects.

List of topics:

1. Introducing research on interaction and experimental methods in linguistics, annotation and statistical analysis of linguistic data.

2. Completing the literature review for the theoretical chapters.

3. Planning the empirical study, working out and operationalizing hypotheses, planning the designs (partly individual meetings)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

The third semester of the seminar consists of individual meetings to discuss the progress in research on the practical part and the completion of the second theoretical chapter.

Literatura: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

The reading list individually adjusted to the research methods relevant to the field discussed in students’ dissertations.

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The reading list is determined by students' research interests.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

A selection of academic papers related to the topics of the individual MA projects.

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

The reading list individually adjusted to the students' research projects.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Specific to individual seminars. See the information for a particular group.

2021/2022

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK)

Assessment methods:

- regular contact with the supervisor, systematic work on the chapters, timely submission of fragments of MA thesis, respecting copyrights, the implementation of the suggested corrections and changes -W1-4, U1-7, K1

- the academic level of the completed thesis -W1-4, U1-7, K1

Assessment criteria:

The final mark consists of:

- the mark for the timely submission of chapters and the final version, regular contact with the tutor, implementation of comments (50% of the final grade)

- the assessment of the academic level of the thesis (50% of the final grade)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

- research on the selected topic and participation in the seminar– W1, W2, U1, U2 (30%)

- submission of successive parts of the thesis - W1, W2, U1, U2, U3, U4 (45%)

- corrections and revisions in accordance with the teacher’s feedback – K1, K2 (35%)

Online classes:

- research on the selected topic and participation in the seminar– W1, W2, U1, U2 (30%) ( Moodle and Microsoft Teams)

- submission of successive parts of the thesis - W1, W2, U1, U2, U3, U4 (45%) (USOS-mail)

- corrections and revisions in accordance with the teacher’s feedback – K1, K2 (35%) (USOS-mail, Microsoft Teams)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

- 25% - class participation (W1, W2, U1, U2, U3, K1)

- 30% - completing a project, such as building an experimental design with LabVanced (W2, U2, U3)

- 45% - completion and presentation of the second chapter of the MA (W1, W2, U1, K1)

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES (dr Monika Linke-Ratuszny) (2021/2022)

- research on the thesis topic and regular contact with the teacher– W1, W2, U1, U2 (30%)

- timely submission of the second chapter - W1, W2, U1, U2, U3, U4 (4%)

- implementation of the teacher's feedback – K1, K2 (35%)

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Koneczniak, Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Sławomir Wacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Ewa Kościałkowska-Okońska, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

As in part

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERATURE AND CULTURE

(dr hab. Katarzyna Więckowska)

The aim of the MA seminar is to guide the students through the process of writing and editing individual MA projects as well as developing their research interests and skills. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses in the first semester. By the end of the second term, students submit the final version of their dissertation.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

As in part A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Prowadzący grup: Ewa Kościałkowska-Okońska, Edyta Lorek-Jezińska, Katarzyna Więckowska, Przemysław Żywiczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Individual tutorials in winter semester 2020/21 will be conducted via online teaching methods with the use of MS Teams, Moodle and/or USOS-mail.

MA seminar in editing studies

Link to Moodle

Link to Microsoft Teams

MA in experimental linguistics: [2nd year s2 2020/2021] MA seminar in experimental linguistics (PŻ)

https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1698

MS Teams group:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a96d42a27b24040dfb439ff50531f4e20%40thread.tacv2/General?groupId=9b0ffab4-8fa7-470e-8347-8ea00b20e373&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof UMK) (2020/21)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies.

The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the theoretical chapter, the choice of research methods and theories and the completion of the first chapter. Students will also continue their research on the practical chapters and write the draft version of the first practical chapter.

Individual tutorials in winter semester will be conducted via MS Teams, Moodle and USOS-mail.

MA SEMINAR IN TRANSLATION STUDIES

(dr Ewa Kościałkowska-Okońska)

The MA seminar focuses on continuing the process of developing MA theses. The students continue their research on selected issues within the field of Translation Studies and are required to gradually submit section of their work. The students are expected to complete one chapter in the winter semester.

MA Seminar in experimental linguistics

dr hab. Przemysław Żywiczyński)

The objective of the MA seminar is to help the participants complete their MA theses. In the winter semester, they are required to complete and describe the empirical parts of their theses. The second semester is devoted to students' individual work on the remaining parts of the theses.

MA SEMINAR IN EDITING STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The seminar, in the third semester (2020/2021), is divided into online classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of book history and editing approaches to literary and cultural phenomena.

During class meetings, the students will have the possibility to discuss selected theoretical texts and to present their paratextual, epitextual and peritextual analyses of selected works (various editions of the same work) by online-teaching means (Moodle Forum/Microsoft Teams). The students will also continue their MA research – diploma projects should be submitted by the end of the semester.

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on "Seminar, 30 hours → more information"/ "Seminarium, 30 godzin → więcej informacji" for additional details about the 2020/2021 cycle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Prowadzący grup: Anna Branach-Kallas, Monika Linke-Ratuszny, Sławomir Wacewicz, Katarzyna Więckowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK) (2021/22)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies. The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the analytical chapters and the completion of the second chapter.

Individual tutorials in winter semester will be conducted via MS Teams, Moodle and USOS-mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The third semester of the seminar is divided into individual meetings to discuss work in progress and classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of literary and cultural studies. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses by the end of the term.

Link to Moodle

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Classes and individual tutorials in winter semester will be conducted in person to the extent possible by the Covid regulations; otherwise via MS Teams, Moodle and email.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Prowadzący grup: Dorota Guttfeld, Jarosław Hetman, Grzegorz Koneczniak, Edyta Lorek-Jezińska, Waldemar Skrzypczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

MA SEMINAR IN LITERARY AND CULTURAL STUDIES (dr hab. Anna Branach-Kallas, prof UMK) (2021/22)

The aim of this MA seminar is to assist students in the process of researching and writing their MA theses in the field of cultural and literary studies. The third semester of the MA seminar in cultural studies is devoted to the continuation of the research on the analytical chapters and the completion of the second chapter.

Individual tutorials in winter semester will be conducted via MS Teams, Moodle and USOS-mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN CULTURAL AND LITERARY STUDIES

(dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK)

The third semester of the seminar is divided into individual meetings to discuss work in progress and classes devoted to developing the students’ knowledge of selected aspects of literary and cultural studies. Students complete the first chapter and submit a part of the second chapter of their theses by the end of the term.

Link to Moodle

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

As in part A

Literatura: (tylko po angielsku)

As in part A

Uwagi: (tylko po angielsku)

---------------------------------------------------------------------------------------

MA SEMINAR IN LINGUISTICS (dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK 2021/22)

Classes and individual tutorials in winter semester will be conducted in person to the extent possible by the Covid regulations; otherwise via MS Teams, Moodle and email.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)