Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Nowoczesne techniki uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L11-NoTeUcz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki uczenia się
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: Logistyka- plan studiów 1 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 1 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela 15 godz. wykładu i dyżur konsultacyjny 2 godz.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 4 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 4 godz.


Razem nakład pracy studenta 25 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Student potrafi identyfikować etapy cyklu uczenia się Kolba, stosować w róże strategie czytania, notowania oraz wybrane techniki zapamiętywania - K_U13.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych dot. stosowania strategii czytania, technik notowania, technik zapamiętywania i kinezjologii edukacyjnej. Wykład wspomagany jest prezentacjami komputerowymi wykorzystującymi metodę mindmappingu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje cykl uczenia się Kolba i różne style uczenia się, strategie czytania i techniki zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania.

AACSB:

Cel: Wykorzystuje strategie czytania i zaangażowanego notowania i twórczego myślenia oraz techniki zapamiętywania w kontekście cyklu Kolba.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu metod uczenia się. Na początku studenci poznają proces uczenia się Kolba i powiązane z nim style uczenia się. Następnie prezentowane są zasady ustalania indywidualnego stylu uczenia się na podst. informacji o dominacji półkulowej, teorii multiinteligencji i sensorycznych systemów reprezentacji i dopasowywania do każdego stylu preferowanych technik uczenia się. Dalej są poznawane strategie czytania i notowania (m.in. technikę zaangażowanego notowania i twórczego myślenia, tj. mindmapping), a także są wprowadzane prawa pamięci, etapy i metody zapamiętywania. Jako uzupełnienie powyższych zagadnień prezentowane są elementy kinezjologii edukacyjnej, w tym żonglowania. Studenci poznają też sposoby budowania pozytywnego nastawienia i motywacji do nauki oraz ustalania celów.

1. Cykl uczenia się Kolba i odpowiadające im style uczenia się. Ustalanie preferowanych technik uczenia się do poszczególnych stylów - U1.

2. Główne funkcje mózgu i ich znaczenie dla procesu uczenia się i różnych styli ucznia się (system reprezentacji sensorycznej, dominacja półkulowa, typy multiinteligencj). Ćwiczenia na synchronizację pracy półkul mózgowych - U1.

3. Profil studenta odnoszącego sukcesy (w kontekście czytania, notowania, słuchania, zapamiętywania i myślenia). Motywacja w procesie uczenia się, nastawienie do nauki, strategie ustalania celów - U1.

4. Strategie zaangażowanego czytania. Ćwiczenia z tekstem - U1.

5. Techniki notowania: mindmapping - technika notowania i twórczego myślenia, metoda Cornella, metoda Feynmana, metoda hierarchiczna - U1.

6. Techniki zapamiętywania (prawa pamięci, etapy zapamiętywania, metoda łańcuchowa, metoda obrazkowa) - U1.

7. Zasady krytycznego myślenia - U1.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szurawski, M., Pamięć. Trening interaktywny, Wydawnictwo Aha, Łódź 2006.

2. Buzan, T., Mapy twoich myśli, Wydawnictwo Aha, Łódź 2007.

3. College success, https://open.lib.umn.edu/collegesuccess/ - książka w j. angielskim do pobrania w różnych formatach.

4. Podgórska, A., Tak działa mózg - jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2023.

Literautra uzupełniająca:

1. Rose, C., Nicholl, M.J., Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku, Oficyna Wydawnicza LOGOS, Warszawa 2003.

2. Szurawski, M., Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Wydawnictwo Aha, Łódź 2008.

3. Szurawski, M., Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski, Wydawnictwo Aha, Łódź 2009.

4. Buzan, T., Podręcznik szybkiego czytania, Wydawnictwo Ravi, Łódź 2003.

5. Buzan, T., Genialna pamięć, Wydawnictwo Aha, Łódź 2007.

6. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.

Metody i kryteria oceniania:

U1 - zaliczenie pisemne

Kryteria oceniania:

Umiejętność identyfikowania etapów w cyklu uczenia się Kolba.

2. Umiejętność stosowania mindmappingu i strategii czytania (SQ3R).

3. Umiejętność stosowania technik zapamiętywania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Mariola Piłatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Piłatowska
Prowadzący grup: Kamil Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)