Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak działają komputery. Wprowadzenie do teorii obliczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-JDK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Jak działają komputery. Wprowadzenie do teorii obliczeń
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin konwersatorium

- praca indywidualna studenta: 13 godzin

- konsultacje z prowadzącym: 4 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu końcowego / egzaminu: 13 godzin

Razem: 60 godzin / 2 punkty ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język nauk ścisłych, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 - wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi naukowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; planuje i organizuje ich przebieg

Metody dydaktyczne:

• Metody dydaktyczne eksponujące

- pokaz

• Metody podające:

- wykład konwersatoryjny

• Metody poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach wykładu wprowadzona zostania terminologia i przedstawione będą wiadomości niezbędne do zrozumienia matematycznych modeli komputera.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane będą następujące zagadnienia:

1. Zbiory, ciągi, funkcje

2. Elementy logiki

3. Indukcja i rekurencja

4. Zliczanie - Teoria mocy

5. Wprowadzenie do grafów i drzew

6. Drzewa i algorytmy

7. Algebry Boole’a

8. Języki regularne

9. Języki bezkontekstowe

10. Maszyny Turinga

11. Hierarchia Chomsky’ego

12. Elementy teorii obliczalności

Literatura:

Matematyka dyskretna, Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright, PWN, 1999

Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, PWN, 1994

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywać się będą z użyciem platformy MS Teams.

Ocena końcowa zależna będzie od następujących składowych:

1. obecność na zajęciach,

2. praca własna studenta, która polegać będzie na rozwiązaniu zadań zaproponowanych studentom trzy razy w semestrze zgodnie z następującymi kryteriami:

50%-60% punktów – ocenia dost,

60%-70% punktów – ocenia dost plus,

70%-80% punktów – ocenia db,

80%-90% punktów – ocenia db plus,

90%-100% punktów – ocenia bdb.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Prowadzący grup: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Aby poznać pracę , możliwości i ograniczenia matematycznego modelu komputera - maszyny Turinga, potrzebna jest znajomość podstaw tzw. matematyki dyskretnej. Istotą wykładu jest wprowadzenie pojęć potrzebnych do zrozumienia maszyn Turinga.

Pełny opis:

W czasie wykładu studenci zaznajomieni zostaną z podstawi teorii mnogości (zbiory, ciągi, relacje i funkcje) oraz elementami logiki formalnej (m.in. z rachunkiem zdań). Przypomniana (wprowadzona) zostanie indukcja matematyczna, pojęcie rekurencji, grafu, drzewa i algorytmu. Przedstawiona będzie podstawowa teoria algebr Boole'a. Przed wprowadzeniem maszyn Turinga omówione zostaną prostsze modele obliczeń i klasy języków z nimi związanych (automaty skończone i języki regularne oraz automaty ze stosem i języki bezkontekstowe). Poza tym, nakreślone zostaną problemy współczesnej informatyki (rozstrzygalność, złożoność obliczeniowa).

Literatura:

Wstęp do matematyki współczesnej, H. Rasiowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Prowadzący grup: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Prowadzący grup: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Prowadzący grup: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Prowadzący grup: Krystyna Mruczek-Nasieniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.