Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Badań Informacji i Komunikacji)

Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021/22Z - Semestr zimowy 2021/22
2021/22L - Semestr letni 2021/22
2022/23Z - Semestr zimowy 2022/23
2022/23L - Semestr letni 2022/23
2023/24Z - Semestr zimowy 2023/24
2023/24L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L 2023/24Z 2023/24L
2401-K-MF-AiKwP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K/P-MF-AIMK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problem coraz szerszego, również medycznego, wykorzystania interfejsów mózg-komputer zajmuje miejsce w interdyscyplinarnych badaniach angażujących przedstawicieli wielu dziedzin naukowych, począwszy od nauk medycznych i nauk o zdrowiu, filozofii i psychologii, aż po informatykę, automatykę i robotykę. Różnorodność podejść oraz wielopłaszczyznowość badań nad interfejsami mózg-komputer oraz złożoność szans i zagrożeń powodują, że właśnie w naukach kognitywnych należy upatrywać szansy na wypracowanie wspólnego paradygmatu w tym obszarze.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-AF brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia fizyczna - definicje; działy antropologii, historia antropologii; elementy prymatologii, ewolucja człowieka, determinacja i fizjologia płci, dymorfizm płciowy, dziedziczność, rozwój osobniczy człowieka i jego uwarunkowania, ekologia człowieka, autekologia i synekologia człowieka, auksologia, elementy biodemografii i epidemiologii oraz kliniki człowieka.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-ASCN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć będzie omówienie funkcjonowania człowieka chorego na choroby neurologiczne w społeczeństwie, z jednoczesnym wskazaniem wszelkich aspektów ograniczeń społecznych, jakie niosą wspomniane choroby, w tym ekonomicznych, prawnych, medycznych i wielu innych.

Po zwięzłym wprowadzeniu do tematu zajęć i przybliżeniu, czym są choroby neurologiczne na wykładzie prześledzone zostaną konkretne przypadki chorób neurologicznych bliżej przedyskutowanych na zajęciach.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-BJwNS brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-S1/2-BIOE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z pojęciem, przedmiotem, genezą a także strukturą bioetyki, w ramach szerszej myśli etyczno-filozoficznej.

Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzy się współczesna myśl bioetyczna, na tle współtworzących ją nauk ścisłych oraz nauk stosowanych.

Omówienie przykładowych teorii etyczno filozoficznych w bioetyce, takich jak (przykładowo) ekocentryzm, antropocentryzm, biocentryzm, subiektywizm, obiektywizm, relatywizm, utylitaryzm, personalizm, kontraktalizm. Ukazanie istoty i znaczenia/roli bioetyki, w wymiarze teoretycznym i praktycznym (na wybranych przykładach). Prezentacja bazowych zasad bioetycznych i teorii etycznych aplikowanych do wyjaśniania dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-ED brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K/P-MF-EiA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-EDZ brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-FP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej pamięci, zwłaszcza tej, dotyczącej różnego rodzaju zniekształceń pamięci. Omówione zostaną typy zniekształceń pamięci, czynniki prowadzące do ich powstawania, wpływ fałszywych wspomnień na różne dziedziny naszego życia (np. pamięć naocznych świadków, psychoterapię, zachowania konsumenckie) oraz to, czy można zapobiegać lub redukować poziom zniekształceń pamięci.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-FP-sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom najnowszej wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiej pamięci, zwłaszcza tej, dotyczącej różnego rodzaju zniekształceń pamięci. Omówione zostaną typy zniekształceń pamięci, czynniki prowadzące do ich powstawania, wpływ fałszywych wspomnień na różne dziedziny naszego życia (np. pamięć naocznych świadków, psychoterapię, zachowania konsumenckie) oraz to, czy można zapobiegać lub redukować poziom zniekształceń pamięci.

Strona przedmiotu
2401-K/P-MF-FS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat procesów inwolucyjnych i ukazanie starości jako naturalnego toku, który

podlega modyfikacjom fizjologicznym, głównie na drodze aktywności fizycznej i uwarunkowań żywieniowych, które mogą ograniczyć

postępującą niewydolność organizmu.

Strona przedmiotu
2401-K/P-MF-FST brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są mechanizmom reakcji stresowych i ich wpływowi na zdrowie człowieka.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-FStr brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-GSM brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-GK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium w zakresie językoznawstwa kognitywnego jest penetracja podstawowych mechanizmów w obrębie poznawczych i języka. Nacisk zostanie położony na pojęcie obrazowania w języku poprzez kategoryzację jednostek leksykalnych, konstrukcje gramatyczne oraz język figuratywny.

The goal of the tutorial on cognitive linguistics is to explore the domain of fundamental mechanisms at the language-cognition interface. Emphasis will be placed on image construction in language through categorization of lexical units, grammatical constructions and figurative language.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JDK brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu wprowadzona zostania terminologia i przedstawione będą wiadomości niezbędne do zrozumienia matematycznych modeli komputera.

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JC1 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-KJP brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje nowe podejście do komunikacji przeciwstawne temu, które ogranicza lub przypisuje wiodącą rolę wymiarowi lingwistycznemu traktując komunikację jako przekazywanie informacji (ewentualnie przekazywanie informacji w pewnym kontekście). Wykład jest propozycją interdyscyplinarną wsparta na osiągnięciach wielu nauk w ostatnim czasie. Podejmuję on próbę integracji podejścia interdyscyplinarnego z perspektywa dynamiczną, rozwojową i ewolucyjną. Ukazana zostanie gatunkowa zdolność homo sapiens do intersubiektywność (wsparta na subiektywności) oraz osobnicze zdobywanie kompetencji do intersubiektywności w trakcie rozwoju od narodzin (a nawet w okresie prenatalnym – badania Trevarthena).

Strona przedmiotu
2401-K-MF-JR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie języka R oraz jego podstawowych zastosowań do analizy danych i prezentacji ich wyników

Strona przedmiotu
2401-K-MF-LK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-MDP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-MPWUZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zaproponowanego przedmiotu jest odpowiedź na pytanie, na czym polega wpływ tego co społeczno-kulturowe na umysł i poznanie? (Żuromski 2020a,b) Pytanie to będzie dotyczyć:

(i) natury relacji między tym, co społeczne i kulturowe a umysłem, zdolnościami poznawczymi i rozwojem poznawczym;

(ii) aspektów umysłu, zdolności poznawczych i rozwoju poznawczego, na które wpływ ma to co społeczne i kultura

(iii) procesów, w których to, co społeczne i kulturowe staje się częścią indywidualnego funkcjonowania poznawczego (Gauvain, Perez 2015).

Strona przedmiotu
2401-K-MF-MZCPN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie dotyczył metod modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych z użyciem modeli zwierzęcych

Strona przedmiotu
2401-K-MF-N brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym jest proces negocjacji? Istnieje wiele różnych definicji, ale w ujęciu najogólniejszym – to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska w danej sprawie. Podstawowe określenie negocjacji można także ująć w proste stwierdzenie: jest to sekwencja wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów, przy czym muszą one posiadać świadomość częściowej wspólnoty interesów, bez czego nie byłoby możliwe rozpoczęcie rozmów...

Strona przedmiotu
2401-K/P-MF-NZZD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-NEURO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu neurorehabilitacji. Zostaną przestawione mechanizmy plastyczności mózgu, metody rehabilitacji procesów poznawczych: uwagi i funkcji wykonawczych, pamięci, języka, percepcji, a także specyfika rehabilitacji neuropsychologicznej osób starszych oraz dzieci z deficytami poznawczymi.

Strona przedmiotu
2404-P-MF-OMN-Sj brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2401-K-MF-PAD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć z "Podstaw analizy danych fMRI" student/studentka zapozna się z metodami przetwarzania i analizy statystycznej danych neuroobrazowych uzyskanych metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI).

Strona przedmiotu
2401-K-MF-ZU brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)